Welcome to Bangkaew.Community!

     Bangkaew.Com

ชุมชนคนรักบางแก้ว

ภูมิหลังทางข้างหน้า

ห้องภาพบางแก้ว

วิดิโอบางแก้ว

หนังสืออีบู๊คบางแก้ว

Bangkaew
Webcam


ฐานข้อมูลสุนัขบางแก้ว

จรรยาบรรณบางแก้ว

ชมรมบางแก้วอเมริกา

โครงการร่วมสานฝันบางแก้ว


     Links
khunpan.bangkaew.com
bruno.bangkaew.com
peemai.bangkaew.com
fufu.bangkaew.com
cookie.bangkaew.com
namwan.bangkaew.com
luktan.bangkaew.com
chumsang.bangkaew.com
meme.bangkaew.com
neo.bangkaew.com
bern.bangkaew.com
carnivorous.bangkaew
.com

swine.bangkaew.com
arthorn.bangkaew.com
jannyfer.bangkaew.com
tora.bangkaew.com
macao.bangkaew.com
manao.bangkaew.com
nongthee.bangkaew.com
ziko.bangkaew.com
toto.bangkaew.com
keano.bangkaew.com
tuanote.bangkaew.com
taro.bangkaew.com
nisit.bangkaew.com
baanlucky.bangkaew.com
thana.bangkaew.com
copter.bangkaew.com
kaolao.bangkaew.com
klueyping.bangkaew.com
linglay.bangkaew.com
lohloh.bangkaew.com
mahbangkaew.bangkaew
.com

mochi.bangkaew.com
namchoke.bangkaew.com
naowarat.bangkaew.com
rotee.bangkaew.com
sandy.bangkaew.com
sarawut.bangkaew.com
toetam.bangkaew.com
tripple-a.bangkaew.com
thaibangkaew-pl-dogclub.bangkaew.com
raksabangkaew.bangkaew
.com

vichienb.bangkaew.com
somcheng.bangkaew.com
tangmotangme.bangkaew
.com

santi.bangkaew.com
chanin.bangkaew.com
hanglay.bangkaew.com
jj.bangkaew.com
jin.bangkaew.com
mill.bangkaew.com
shappy.bangkaew.com
pandora.bangkaew.com
bamee.bangkaew.com
kamrai.bangkaew.com
saijo.bangkaew.com
friendship.bangkaew.com
chokhun.bangkaew.com
ttop.bangkaew.com
sripetch.bangkaew.com
series-a.bangkaew.com
saipan.bangkaew.com
raknam.bangkaew.com
pimprasert.bangkaew.com
petsriguen.bangkaew.com
petnam-ek.bangkaew.com
niyomlak.bangkaew.com
newmb.bangkaew.com
keawguen.bangkaew.com
kantong.bangkaew.com
elearning.bangkaew.com
gusuma.bangkaew.com
artchai.bangkaew.com
aroonsri.bangkaew.com
tbdca.bangkaew.com
oak.bangkaew.com
laika.bangkaew.com
bogy.bangkaew.com
sorachon.bangkaew.com
namtan.bangkaew.com
moonny.bangkaew.com
pantip.bangkaew.com
sing.bangkaew.com
taenarakk.bangkaew.com
nisit.bangkaew.com
krit.bangkaew.com
khaikhem.bangkaew.com
max.bangkaew.com
cafe.bangkaew.com
chalermpan.bangkaew
.com

ches.bangkaew.com
chaynat.bangkaew.com
tangmo.bangkaew.com
arunyik.bangkaew.com
nienke.bangkaew.com
pdbt.bangkaew.com
inter.bangkaew.com
pitlok.bangkaew.com
rungruengfarm.bangkaew
.com

baanbangkaew.bangkaew
.com

a.bangkaew.com
kowneaw.bangkaew.com
barkarian.bangkaew.com
kyrie.bangkaew.com
wai.bangkaew.com
chiangmai.bangkaew.com
pobpet.bangkaew.com
niwat.bangkaew.com/
nino.bangkaew.com
virat.bangkaew.com
happy.bangkaew.com
lucky-lilly.bangkaew
.com

black-brown.bangkaew
.com

sii-tong.bangkaew.com
tongmuan.bangkaew.com
big.bangkaew.com
bookbig.bangkaew.com
janya.bangkaew.com
yingyai.bangkaew.com
dangza.bangkaew.com
pruek.bangkaew.com
patarawut.bangkaew.com
hanami.bangkaew.com
faamai.bangkaew.com
leo.bangkaew.com
run-run.bangkaew.com
nammon.bangkaew.com

Romance of a Thai Bangkaew Dog

ความใฝ่ฝันของหมาบางแก้วตัวหนึ่ง

อ่านภาษาอังกฤษ , For English

·       15 ธ.ค 2545  ลูกหมาบางแก้วตัวหนึ่ง,ปิงปอง, ได้ถูกซื้อจากสวนหลวง ร. ๙ มายังบ้านเจ้านายใหม่ของมันและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่คาดคิดมาก่อน

·       8 เม.ย 2546    “ใบรับรองสายพันธุนั้นสำคํญไฉน ? ”  และกระทู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกโพสต์บนกระดานข่าวหมาบางแก้ว

·       8 พ.ค 2546   “จะช่วยกันส่งเสริมสุนัขบางแก้วให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยได้อย่างไร ? ”และปํญหาต่างๆของหมาบางแก้ว  ได้ถูกนำมาถกเถียงกันบนเว็บบอร์ดสำหรับชุมชนคนรักสุนัขบางแก้ว

·       11 พ.ค 2546 “สุนัขชั้นดีที่ไม่มีใครต้องการ ”  และเรื่องราวของหมาบางแก้วที่ถูกทอดทิ้งถูกนำมาตีแผ่บนโต็ะจตุจักรในพันทิปด็อตคอม

·       21 ก.ค 2546  ปิงปอง ในวัยแรกสาว ได้เปิดบ้านใหม่ของตนเองโดยใช้ชื่อว่า ชุมชนคนรักบางแก้ว ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการประสานพลังคนรักสุนัขบางแก้วให้เข้มแข็ง เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว

·       10 ส.ค 2546 เว็บแคมสุนัขบางแก้ว,นำแสดงโดยปิงปอง ถูกนำขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต  จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

·       9 ก.ย 2546 หนังสืออีบู๊คสุนัขบางแก้วถูกนำขึ้นเผยแพร่ให้อ่านและดาวน์โหลดฟรีที่  http://www.geocities.com/bangkaew4uโดยได้รับการสนับสนุนจากพันทิปด็อตคอม และ เดอะเนชั่น

·       28 ก.ย 2546 ชื่อโดเมน Bangkaew.net และ Bangkaew.org ถูกจองขึ้นมาโดยบังเอิญด้วยสัญชาตญานของสุนัขบางแก้ว และได้รับมอบภารกิจในการสร้างเครือข่ายบางแก้วและประสานพลังองค์การบางแก้ว

·       24 พ.ย 2546 ชื่อโดเมน Bangkaew.com ได้ถูกซื้อขึ้นมาเพื่อเสริมพลังเครือข่ายบางแก้วและองค์การบางแก้วในรูปของชุมชน บ้านรักษ์บางแก้ว

·       25 พ.ย 2546 เว็บบางแก้วสากลถูกพัฒนาต่อเติมขึ้นจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชื่อของ Bangkaew.no-ip.com

·       5 ธ.ค 2546 หนังสือพ็อคเก็ตบู๊ค“มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมา” ไดัรับการจัดพิมพ์และวางจำหน่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว

·       31 ธ.ค 2546 เว็บไซต์ต่างๆที่ทำขึ้นได้ถูกนำมาเรียงต่อกันให้เห็นเป็นโรดแม็ป โดยประสานเข้ากับนโยบายของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) ที่จะขอการรับรองสุนัขไทยบางแก้ว จากสมาพันธ์สุนัขโลก, FCI

·       5 ก.พ 2547 เว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วในประเทศไทย ได้ถูกจัดทำขึ้นชั่วคราวภายใต้บ้านรักษ์บางแก้ว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และประสานกับสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวกับสุนัขบางแก้ว

·       16 ก.ค 2547 เว็บไซต์ อีเลิร์นิงเพื่อสุนัขบางแก้ว ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมย์ของบ้านรักษ์บางแก้ว

·       26 ก.ค 2547 เว็บไซต์ของชมรมไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย ได้ถูกจัดทำขึ้นชั่วคราวภายใต้บ้านรักษ์บางแก้ว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และประสานกับสมาคมอื่นๆในการผลักดันบางแก้วสู่สากล

·       5 ธ.ค 2547 หน้าแรกของ Bangkaew.comได้ถูกปรับแต่งให้ทันโลกยุคไอทีโลกาภิวัฒน์ด้วยการเสริมเป็นระบบ eCommerce Portal Site

·       28 มิ.ย 2548 ชมรมคนรักบางแก้ว ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเพื่อผลักดันภาระกิจประวัติศาสตร์ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว

ขอเชิญร่วมสานฝัน
นอกจากการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว โครงการร่วมสานฝันสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้วได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อดูแลสุนัขบางแก้วที่ถูกทอดทิ้งให้ได้รับการฝึกฝนและรอผู้ใจบุญรับไปอุปการะต่อไป โดยได้เริ่ม โครงการนำร่อง ขึ้นในปี 2547 ด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย คือ ชุมชนคนรักสุนัขบางแก้ว , บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล , บ้านคนรักเยอรมันเชพเพอด , ชุมชนชาวบาร์ฟไทย และ บ้านรักษ์บางแก้ว  ทางโครงการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้
เชิญร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการได้โดยคลิกที่

ติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาได้ ที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bangkaew@bangkaew.com


====== จัดทำเป็นภาษาไทยเมื่อ 8 พ.ค 2547 =====
====== แก้ไข/ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28 ก.ค 2548 =====

มีปัญหาเกิดขึ้นที่หน้าแรก กรุณากลับมาตรวจสอบอีกครั้ง

ข้อคิดเห็นและรูปภาพที่ปรากฏเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่ละท่าน
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2546-2549 © โดย ชุมชนคนรักบางแก้ว
All rights reserved 2003-2006 © Bangkaew.Community
คลิกที่นี่ เพื่อบอกต่อเว็บนี้ไปยังเพื่อนฝูง


รวมการเยี่ยมชมทั้งหมด visits since 21 September 2003 including
Bangkaew.Network , Bangkaew.Organization
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที