My Diary and Guestbook
Supported by
Bangkaew.Community

เรื่องราวของเจ้าแก้ว น้องใหม่ กับ คุณบี

Click บางแก้วตกยากแล้วยังโชคร้ายถูกรถชนซ้ำอีก

Click บางแก้วที่ไปถูกทิ้งไว้ที่บนทางด่วนเคยออกรายการที่นี่ประเทศไทย

Click My Diary and Guestbook