เวทีประกวดสุนัขบางแก้ว

 

 

กว่าจะมาเป็นกรรมการตัดสินสุนัขบางแก้ว

คุณธนา อัจฉริยะวรรณ เป็นผู้ที่มีใจรักและสนใจศึกษาเกี่ยวกับสุนัขมาเป็นเวลากว่า20ปี และได้ทำการเพาะเลี้ยงสุนัขมานานกว่า15ปี ได้ผ่านการอมรมหลักสูตรการตัดสินสุนัขจากต่างประเทศ เริ่มเป็นกรรมการตัดสินสุนัขมาตั้งแต่ปี2537 จนปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินสุนัขของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) นอกจากเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนัขในประเทศไทยแล้วยังได้เดินทางไปตัดสินการประกวดสุนัขในต่างประเทศคือ อินเดีย ฟิลิปินส์ มาเลเซียและญี่ปุ่น
จาก บทความทรงคุณค่า ชมรมผู้เพาะพันธุ์สุนัขบางแก้วประเทศไทย


เทคนิคการเปิดปากสุนัขบางแก้ว


ข่าวสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย)

-การอบรมและการสอบกรรมการตัดสินสุนัขบางแก้ว

-การฝึกสุนัขเบื้องต้น (BH) และการทดสอบการควบคุมพฤติกรรม (BH)

-แวะไปดูเขาเลือกตั้งนายกสมาคมหมา

 

นานาทัศนะ

-ทรรศนะเกี่ยวกับทิศทางสุนัขบางแก้ว

-จะทดสอบจิตประสาทของบางแก้วได้อย่างไร

-มาตรฐานสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว

-กระดานสนทนา

 

ร่วมสานฝันโดย   บ้านรักษ์บางแก้ว

http://www.bangkaew.com