ประเภทของรายวิชา

เรื่องเล่าหมาบางแก้ว9
การเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว9
การพัฒนาพันธุ์สุนัขบางแก้ว1
การฝึกสุนัขบางแก้ว2
สุดยอดบรีดเดอร์บางแก้ว5
ความรู้รอบคอก สุนัขบางแก้ว4
การประกวดสุนัขบางแก้ว3
เทคนิคการโพสต์และสร้างรายวิชา2
วิชาสาระน่ารู้อื่นๆ2
การบริหารยุคใหม่13
สัพเพเหระ เชิญละเลงทางนี้2