ประเภทของรายวิชา:


การทดสอบ BH Test
ผู้ถ่ายทอด: Nattiwat .
BH Begleithund  แปลว่า  Companian Dog  “สุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน  การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินบุคลิกภาพของสุนัข และเะพื่อที่จะกำจัดสุนัขที่ดุร้าย ขี้ขลาด หรือลักษณะผิดปกติทางประสาทออกจากการเล่นสุนัขเพื่อการกีฬา  DVG อนุญาตให้สนัขทุกขนาด ทุกพันธุ์เข้าทดสอบได้แต่ต้องมีอายุอย่างน้อย 12 เดือน อนุญาตให้ใช้โซ่คอชนิดเรียบที่เรียกว่า Choke Chain เท่านั้นโดยให้คล้องสายจูงเข้ากับห่วงทั้งสองปลายในลักษณะบังคับไม่ให้รูดรัดคอสุนัขได้  จะไม่มีการประกาศคะแนน แต่กรรมการตัดสินจะประกาศว่าทีมใด(ผู้บังคับสุนัขและสุนัข)จะผ่านการทดสอบ ทีมที่เข้ารับการทดสอบจะต้องสอบผ่านส่วน A  ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบส่วน B
การเลี้ยงและการสอนโดยวิธีการให้รางวัล
ผู้ถ่ายทอด: Nattiwat .

การสอนโดยวิธีการให้รางวัล   จะได้ผลดีกว่าวิธีการใช้ความแข็งกร้าว  ซึ่งประกอบไปด้วยการบังคับ  เพื่อให้สุนัขแก้ไขเมื่อทำผิด หรือไม่เข้าใจคำสั่ง  อย่างเช่น  การกระตุกโซ่คอ  หรือสายจูง  ซึ่งอาจได้ผลเหมือนกัน  แต่กินเวลามากกว่าการให้รางวัลมาก  เพราะสุนัขต้องเรียนรู้จากการทำผิด  และการเรียนรู้นั้นผ่านวิธีการที่สุนัขไม่ชอบ  คือ ความแข็งกร้าว รุนแรง  ผลที่เกิดตามมาก็คือ  สุนัขจะสูญเสียความเชื่อมั่น  ความไว้ใจและการยอมรับในตัวเจ้าของหรือผู้ฝึกสอน

              เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏและหลักการสำคัญในการฝึกสอนคำสั่งเชื่อฟังพื้นฐานแล้ว  เจ้าของสุนัขก็สามารถฝึกสุนัขของท่านด้วยตนเองได้ 

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ทุกท่านครับ

By: Ms. Nienke Parma (Fully certified Dog instructor and- psychologist by famous Dutch dog training school "Martin Gaus"and Manager of Small Animal Boarding House by Dutch Ministry of Agriculture, Environment and Fishery),

LuckyDogs Ltd. Prt, 1/14 M7 T. Tonpao, A. Sankhampeang, Chiang Mai 50130.
Tel.: 09 99 78 146, Email: lucky4paws@yahoo.com


 แปลและเรียบเรียงโดย ผศ. เจตน์ศักดิ์  แสงสิงแก้ว
ณัติวัฒน์ สินเหลือ 0-18099094
คณะอนุกรรมการสุนัขใช้งานและกีฬา