ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 03:05PM
  สืบเนื่องมาจากการเตรียมการจัดตั้งชมรมคนรักบางแก้ว ที่มีสมาชิกให้ความสนใจ มากมาย ดังดูได้จากกระทู้

http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=770

จึงได้นัดรวมตัวกันในครั้งแรก เพื่อที่จะประชุม หารือในการดำเนินงานและกิจการต่างๆของชมรมอย่างเป็นทางการขึ้น เมื่อวานนี้คือ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2548 ที่ห้องประชุมบริษัทฯผมเอง เพื่อจะได้คุยกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่สามารถมาประชุมได้ และทั้งผู้ที่ติดธุระมาไม่ได้ แต่ก็ได้โทรศัพท์มาแจ้งความจำนงค์ที่จะช่วยงานอย่างเต็มใจ อีกมากมาย นำโดยป้าชัช และลุงกรึก, พี่วิเชียร, พี่พชร, คุณแม่โอ๊ต, พี่ชนินทร์และครอบครัว, คุณโหน่ง (พ่อนีโน่), และผมเอง นิวัต กับแฟน ซึ่งผมเองมาถึงช้าไปหน่อยเนื่องจากติดภารกิจสำคัญมาก (แฟนมอบหมายให้ไปทำ) ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รายละเอียด ข้อสรุป และกิจกรรมของชมรมฯ ติดตามรายละเอียดในกระทู้ได้เลยครับ
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 03:36PM
  เรื่องที่ 1 ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อของชมรมฯ

ชื่อ ชมรมคนรักบางแก้ว (ประเทศไทย)
Thai Bangkaew Dog Lovers Club

โลโก้ของชมรม ฝากให้ฝ่ายออกแบบ ซึ่งลงความเห็นว่าเป็นคุณจาตุรงค์ ที่เสนอเข้ามาช่วยงานชมรมฯ ในเรื่องนี้ ประสานงานกับพี่วิเชียร หรือคุณอาทร ดำเนินการให้หน่อยนะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

สถานที่ติดต่อของชมรม:-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

(หมายเหตุ อาจจะยังลงไม่ละเอียดนัก เรื่องรายละเอียดที่ชัดเจน คงลงในเอกสารชมรมอย่างเป็นทางการอีกทีนึงครับ)

ปล. ไม่ทราบว่าชื่อชมรมคนรักบางแก้ว นั้นมันจะออกไปในทางคลับของวงดนตรีบางแก้วมากเกินไปหรือไม่, ถ้าเป็น คนรักหมาบางแก้ว หรือคนรักสุนัขบางแก้ว จะดีกว่าหรือเปล่า อยากขอความเห็นจากสมาชิกดูน่ะครับ
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - คณะทำงาน และบุคคลากรต่างๆ
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 03:37PM
  บุคคลากร ที่อาสามาทำงานด้านต่างๆของชมรม

ประธานชมรม รองศาสตราจารย์ ชัชรี นฤทุม (ป้าชัช)
คุณ นิวัต รองประธาน - ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณ วิเชียร รองประธาน - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณ พชร รองประธาน - ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คุณ จิตติ รองประธาน - ฝ่ายเผยแพร่จรรยาบรรณ
คุณ ธนนันท์ รองประธาน - ฝ่ายวิชาการ
คุณ ชนินทร์ รองประธาน - ฝ่ายรณรงค์ทำหมันบางแก้ว
คุณ โหน่ง รองประธาน - ฝ่ายกิจกรรมบางแก้วสู่สังคม และบางแก้วสัมพันธ์
คุณ แม่โอ๊ต รองประธาน - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณ นิทัสมัย รองประธาน - ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและปฏิคม
คุณ อาทร รองประธาน - ฝ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์
คุณ เหน่ง รองประธาน - ฝ่ายเลขานุการ
รองประธาน - ฝ่ายจัดกิจกรรมการประกวด (ยังไม่มีผู้เสนอตัวครับ)


โดยรองประธานในด้านต่างๆนั้น จะทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมในแต่ละด้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประธานชมรมฯ โดยงานในแต่ละด้านนั้น จะมีการรับสมัครสมาชิก ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ ในการร่วมดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆในด้านนั้นๆ จากเพื่อนสมาชิก เพื่อให้เป็นรูปแบบของคณะทำงานในแต่ละด้านนะครับ

ถ้ามีข้อเสนอเกี่ยวกับ ตำแหน่งต่างๆเพิ่มเติม ก็ขอให้แจ้งมาได้เลยนะครับ
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - คณะที่ปรึกษา ชมรมฯ
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 03:37PM
  คณะที่ปรึกษา ของชมรมฯ ที่ได้รับการตอบรับแล้วนะครับ

1. นายสัตว์แพทย์ นิสิต ตั้งตระการพงษ์
ผู้ส่งเสริม และเผยแพร่สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว จนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ

2. คุณ กมล สายสร้อยเงิน
นายกสมาคมส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ในประเทศไทย

3. ดาบตำรวจ ศักดิ์วิชิต ศรีเงิน
เลขานุการสมาคมส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ในประเทศไทย

4. อาจารย์วิทยา หาญไพบูลย์
ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

5. คุณจิตติ ริมชัยสิทธิ์
เจ้าของคอกมิตรภาพ และผู้เขียนบทความสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
ให้กับนิตยสาร ต่างๆ มากมาย

6. คุณญาณเดช (จักรวาล) งามวัฒนะ
เจ้าของคอกวังงามไทยบรีด ศูนย์รวมสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว

7. คุณสุริยา ปานทอง
เจ้าของนิตยสาร Pet News นิตยสารที่เผยแพร่ข่าวสารของวงการบางแก้ว และอื่นๆ

ได้ทราบว่า ยังมีท่านอื่นๆ ที่อยู่ในวงการบางแก้วอีกหลายๆ ท่านที่ชมรมฯ ของเราจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษา อยู่ในระหว่างติดต่อเชิญ ซึ่งจะได้รายงานให้ทราบต่อไปครับ (ถ้าเขียนชื่อท่านใดผิด กรุณาทักท้วงด้วยนะครับ)
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - วัตถุประสงค์หลักของชมรมฯ
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 03:38PM
  วัตถุประสงค์หลัก ของชมรมคนรักบางแก้ว(ประเทศไทย) กำหนดไว้ดังนี้ครับ

1. เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของผู้รักบางแก้ว
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้องและการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้วอย่างถูกวิธีให้กับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
3. จัดกิจกรรมอบรมการฝึกสุนัขให้กับผู้เลี้ยงบางแก้ว และส่งเสริมให้มีการฝึก BH Test อย่างกว้างขวาง
4. ส่งเสริมและผลักดันเรื่องจรรยาบรรณในการเพาะพันธุ์และจำหน่ายจ่ายแจกสุนัขบางแก้ว
5. สนับสนุนโครงการบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้ว เพื่อดูแลสุนัขบางแก้วที่ถูกทอดทิ้ง

ซึ่งในวัตถุประสงค์หลักแต่ละข้อนั้น จะมีรายละเอียดที่จะนำมาชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเอาไว้นั้น จะดำเนินงานผ่านกิจกรรม ที่รองประธาน และคณะทำงานในแต่ละด้านจะขับเคลื่อนออกมาครับ

ส่วนเพื่อนๆ สมาชิกท่านใดมีความเห็นว่าชมรมเราควรที่จะมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่น่าจะดำเนินการก็สามารถนำเสนอได้เลยนะครับ จะได้เป็นชมรมที่ตั้งขึ้นเพื่อพวกเราคนรักบางแก้ว อย่างแท้จริง
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - กิจกรรม และแผนการดำเนินงาน
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 03:55PM
  กิจกรรมที่มีการนำเสนอ และมอบหมายในงานให้รองประธานฝ่ายต่างๆ รับหน้าที่ดำเนินการมีดังนี้
1. กิจกรรมหาทุน และ ผู้สนับสนุน การดำเนินงานต่างๆของชมรม
2. กิจกรรมเร่งด่วนเพื่อประชาสัมพันธ์ชมรมฯ ในงานประกวดสุนัขบางแก้ว วันที่ 3 กรกฎาคม ที่เมืองทองธานี
3. โครงการบ้านอุปถัมป์สำหรับบางแก้วหาบ้านใหม่ และโครงการรองรับต่างๆ
4. กิจกรรมเรื่องการเผยแพร่จรรณยาบรรณในการเพาะพันธุ์และจำหน่ายจ่ายแจกสุนัขบางแก้ว
5. กิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์ทำหมันสุนัขบางแก้ว
6. กิจกรรมบางแก้วออกสังคม และบางแก้วสัมพันธ์
7. กิจกรรมการจัดสัมนา ให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ในเรื่องการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว
8. กิจกรรมการจัดงานประกวด
9. ประสานงานกับ กทม เรื่องนโยบายการควบคุมสุนัขบางแก้ว

ซึ่งรายละเอียด ของข้อสรุปในแต่ละเรื่อง...มีรายละเอียดดังนี้ครับ
ตอบ: ก้าวที่ 2 การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ - 1.กิจกรรมหาทุน และผู้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรม
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 04:55PM
  1.กิจกรรมหาทุน และผู้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรม
เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของชมรมฯนั้นจะต้องมีเงินทุนสนับสนุนก่อน ไม่เช่นนั้นกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ ก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ในที่ประชุมจึงได้เสนอแนวทางและผู้ดำเนินการในการหาทุนสนับสนุนดังนี้

แนวทางในการจัดหาเงินทุนสนับสนุน จะหาได้จาก
1. การจัดทำสติ๊กเกอร์ ของชมรม และจำหน่ายให้กับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
2. จัดทำเสื้อของชมรม จำหน่ายให้กับสมชิก และผู้สนใจทั่วไป
3. จัดหาผู้สนับสนุนเงินทุน ให้กับชมรม โดยเราจะทำการประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนให้เป็นพิเศษบนหน้าเวปไซด์ของเรา เป็นการตอบแทนความมีน้ำใจ

โดยมอบหมายให้
พี่พชร รองประธานฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ รับหน้าที่ติดต่อขอทุนสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม
พี่วิเชียร รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับหน้าที่หาสปอนเซอร์ที่จะสนับสนุนการจัดทำเสื้อหรือสติ๊กเกอร์จำหน่าย
คุณอาทร รองประธานฝ่ายสิ่งพิมพ์ รับหน้าที่ประสานงาน และผลิตเสื้อ หรือสติ๊กเกอร์

ซึ่งพี่พชรนั้นมีความเห็นว่า การหาทุนสนับสนุนจากฟาร์ม หรือชมรมต่างๆนั้นควรจะดำเนินการในลักษณะเข้าไปขอพบเป็นทีม หลายๆคนพร้อมๆกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่จะให้การสนับสนุนนั้นเห็นศักยภาพ และความพร้อมในการดำเนินงานของชมรม จะทำให้หาผู้สนับสนุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งในที่ประชุมก็เห็นด้วยกับแนวคิดอันนี้

ในเบื้องต้นนั้น พี่พชรควักเงินให้มาเป็นกองทุนในการดำเนินงานของชมรมก่อน 10,000- บาท, พี่ธนนันท์ สมทบค่าใช้จ่ายในการจัดทำสติ๊กเกอร์ของชมรมเป็นเงิน 1,000- บาท ป้าชัช สนับสนุนค่าใชจ่ายด้วย 1,000- บาทครับ และพี่วิเชียร จะดำเนินการโอนเงินจากบัญชีชุมชนคนรักบางแก้ว มาสมทบทุนกับเงินทุนของชมรมคนรักบางแก้ว โดยมอบหมายให้ คุณแม่โอ๊ต รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ดูแลครับ

ตอบ: ก้าวที่ 2 การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน - 2.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ชมรมฯ ในงานประกวดสุนัข ที่เมืองทอง
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 05:01PM
  2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ชมรมฯ งานประกวดที่เมืองทอง
เนื่องจากในวันที่ 3 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้จะมีงานประกวดสุนัข รวมถึงบางแก้วด้วย ที่เมืองทองธานี และคาดว่าจะมีผู้คนในวงการบางแก้ว ฟาร์ม และผู้สนใจไปร่วมงานมากมาย จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าถ้าสามารถทำการประชาสัมพันธ์ชมรมฯ ของเราให้เป็นที่รู้จักได้จะเป็นการดีมาก

ที่ประชุมจึงสรุปร่วมกันว่าในงานวันที่ 3 ก.ค. นี้จะจัดทำ

1. แผ่นพับของชมรมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์และการดำเนินงานของชมรมฯ และตลอดจนให้ความรู้เบื้องต้นในการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ให้กับบุคคลทั่วไปในงาน

โดยผมเอง นิวัต - ฝ่ายปฏิบัติการ รับหน้าที่เรียบเรียง และติดต่อบูธต่างๆในงานเช่น บูธขายอาหารสัตว์ ฝากประชาสัมพันธ์ชมรมฯ

และคุณอาทร - ฝ่ายสิ่งพิมพ์ รับหน้าที่พิมพ์แผ่นพับขึ้นมา

2. สติกเกอร์ชมรม เพื่อจำหน่ายหาเงินทุนให้กับชมรมฯ ทางพี่วิเชียร-ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับหน้าที่ในการดำเนินงานหาสปอนเซอร์ และประสานงานกับคุณอาทร ในการออกแบบและสั่งพิมพ์

3. เสื้อชมรมฯ พี่พชรให้ความเห็นว่า ในงานวันที่ 3 นั้นถ้าพวกเราสามารถจัดทำเสื้อได้เสร็จทัน ก็จะเป็นการดีถ้าพวกเราสมาชิกทั้งหมดใส่เสื้อของชมรมฯ ไปในการโดยพร้อมเพรียงกันนั้นก็จะทำให้การประชาสัมพันธ์ของชมรมฯ นั้นมีพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วย จึงมอบหมายให้ทางพี่วิเชียร ได้ดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อประสานงานกับคุณอาทร


ตอบ: ก้าวที่ 2 การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน - 3. โครงการบ้านอุปถัมป์สำหรับบางแก้วหาบ้านใหม่
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 05:11PM
  3. โครงการบ้านอุปถัมป์สำหรับบางแก้วหาบ้านใหม่

โครงการบ้านอุปถัมป์สำหรับสุนัขบางแก้วที่รอการหาบ้านใหม่นั้น หรือ Foster Home ได้มอบหมายให้ผม นิวัต เป็นผู้ดำเนินโครงการ ในการอธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการ, การดำเนินการ, การจัดหาสมาชิกที่จะร่วมโครงการ, การสนับสนุน และเงินทุนที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ, โดยผมจะไปจัดทำรายละเอียดของโครงการ แล้วแยกอธิบายในกระทู้สำหรับเรื่องโครงการ Foster Home โดยเฉพาะนะครับ

สำหรับโครงการที่จะรองรับการดำเนินการ ของโครงการ Foster Home เช่นโครงการสุนัขบางแก้วคืนถิ่น นั้นทางพี่พชร และผม จะได้ดำเนินการประสานงาน กับทางพื้นที่ต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเอื้ออำนวยให้โครงการ Foster Home ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น

ซึ่งความคืบหน้าจะได้รายงานให้เพื่อนสมาชิกรับทราบต่อไปนะครับ
ตอบ: ก้าวที่ 2 การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน - 4. กิจกรรมเรื่องการเผยแพร่จรรณยาบรรณ
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 05:26PM
  4. กิจกรรมเรื่องการเผยแพร่จรรณยาบรรณในการเพาะพันธุ์และจำหน่ายจ่ายแจกสุนัขบางแก้ว

การวางตัวบุคคลที่จะเป็นรองประธานรับหน้าที่ในเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นั้นพี่วิเชียร ขอเสนอให้คุณจิตติ ที่ตอบรับเป็นที่ปรึกษาของชมรมฯ มาทำหน้าที่นี้ เนื่องจากมีความเหมาะสมในหลายๆด้าน ซึ่งพี่วิเชียรรับหน้าที่ในการทาบทามคุณจิตติ มาร่วมงานในตำแหน่งนี้ต่อไป

ป้าชัช ประธานชมรมของเราเสนอความเห็นว่า เราน่าจะทำหน้าที่สนับสนุนคอก ฟาร์ม ที่เข้าใจในหลักการและเข้าร่วมโครงการกับเราโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ หรืออาจจะให้สัญญลักษณ์อะไรสักอย่างที่เรากำหนดขึ้น เหมือนอย่างที่ "แม่ช้อยนางรำ" ให้กับร้านค้าต่างๆ

ส่วนผมเองเสนอความคิดที่ว่า เราน่าจะตั้งเป็นสังคมบางแก้วในอุดมคติ เป็นการทดลองความเป็นไปได้ของโครงการ โดยติดต่อทั้งคอก-ฟาร์ม, ร้านจำหน่ายสุนัข ตามตลาดนัด, ผู้เพาะพันธุ์รายใหญ่ๆ มาร่วมโครงการ แล้วค่อยๆขยายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในด้านต่างๆให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในวงกว้าง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น

และการเผยแพร่อีกทางหนึ่งก็คือ การเผยแพร่ผ่านทางสมาคมฯ และชมรมต่างๆ เพื่อให้สามารถขอความร่วมมือจากคอก-ฟาร์ม ที่อยู่ในสังกัดได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาของชมรม ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้กิจกรรมนี้เป็นจริงเป็นจังมากขึ้น
ตอบ: ก้าวที่ 2 การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน - 5. กิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์ทำหมันสุนัขบางแก้ว
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 05:36PM
  5. กิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์ทำหมันสุนัขบางแก้ว

เรื่องนี้ทางพี่ชนินทร์ รับหน้าที่เป็นรองประธาน ดำเนินการ โดยทางชมรมฯ จะร่วมส่งเสริมการทำหมันสุนัขบางแก้ว โดยช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งพี่ชนินทร์ได้รับหน้าที่ตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาชิก และกำลังติดต่อหาโรงพยาบาลสนับสนุน และหาวิธีการดำเนินงาน

ซึ่งทางพี่ชนินทร์ คงตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ต่อไปนะครับ
ตอบ: ก้าวที่ 2 การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน - 6. กิจกรรมบางแก้วออกสังคม และบางแก้วสัมพันธ์
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 06:41PM
  6. กิจกรรมบางแก้วออกสังคม และบางแก้วสัมพันธ์

ที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณโหน่ง ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมเข้าสังคม ของสุนัขบางแก้วที่กระทรวงสาธารณะสุข จนประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยคุณโหน่งได้รับหน้าที่ดำเนินงาน และคงจะมีการจัดกิจกรรมสนับสนุน เช่น กิจกรรมหนึ่งอาทิตย์ หนึ่งคำสั่ง ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการอย่างป็นรูปธรรม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก และผู้เลี้ยงพาสุนัขบางแก้ว เข้าสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาทางอารมณ์ และนิสัย ให้ลดความก้าวร้าว และหวาดระแวงลงได้ อีกอย่างก็จะเป็นการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ กันในเรื่องการเลี้ยงสุนัขบางแก้วได้
ตอบ: ก้าวที่ 2 การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน - 7. กิจกรรมการจัดสัมนา ให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ในเรื่องการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 05:59PM
  7. กิจกรรมการจัดสัมนา ให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ในเรื่องการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว

พี่วิเชียรแจ้งในที่ประชุมว่า ได้ทำการติดต่อให้พี่ธนนันท์ หรือพี่เพื่อนบางแก้ว ของน้องๆ ให้รับหน้าที่ดำเนินงานเรื่องการจัดสัมนาทางวิชาการ ที่จะให้ความรู้กับผู้เลี้ยง และสมาชิกที่สนใจ โดยเรื่องสถานที่การจัดงานนั้นอาจจะขอร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือที่อื่นๆ ที่มีการจัดงานอยู่แล้ว จะได้มีผู้สนใจเข้ารับฟัง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วย โดยในรายละเอียด และแผนงานทางพี่ธนนันท์ คงดูแลกับคณะทำงานในด้านนี้ต่อไปนะครับ
ตอบ: ก้าวที่ 2 การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน - 8. กิจกรรมการจัดงานประกวด
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 06:06PM
  8. กิจกรรมการจัดงานประกวด

พี่วิเชียรได้นำเสนอว่าอยากให้มีกิจกรรม จัดการประกวดสุนัขสำหรับพวกเรา ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงมือสมัครเล่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเป็นกิจกรรมสำหรับสมาชิกไปในตัว

ซึ่งในเรื่องการจัดประกวดสุนัขนั้น ยังไม่มีรองประธานที่จะมารับหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้ และอีกอย่างหนึ่งพวกเราไม่มีประสบการณ์ในการจัดการประกวดเลย จึงให้ทำการสำรวจข้อมูลจากที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ว่าจะสามารถจัดได้หรือไม่ อย่างไร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วจึงค่อยหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง
ตอบ: ก้าวที่ 2 การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน - 9. ประสานงานกับ กทม เรื่องนโยบายการควบคุมสุนัขบางแก้ว
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 06:13PM
  9. ประสานงานกับ กทม เรื่องนโยบายการควบคุมสุนัขบางแก้ว

เรื่องนโยบายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขที่มีนิสัยดุ ของทาง กทม นั้นเนื่องจากเรื่องนี้ยังอยู่ในระดับของการประชุมหาแนวทางของทาง กทม นั้นทางผม จะรับหน้าที่ประสานงานกับทาง กทม และสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย เพื่อนำเสนอปัญหา และแนวทางที่ถูกต้องที่จะดำเนินการแก้ไข ให้ทาง กทม รับเป็นข้อมูลในการพิจารณา ในการออกกฏหรือระเบียบใดๆต่อไป

ซึ่งอาจจะขอให้ทาง กทม จัดประชุมนัดพิเศษ แล้วเชิญผู้ที่เกี่ยงข้องกับปัญหาต่างๆในวงการบางแก้ว ไปให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับทาง กทม ซึ่งความคืบหน้าจะได้รายงานให้เพื่อนสมาชิกรับทราบต่อไป
ตอบ: ก้าวที่ 2 การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน - 9. ประสานงานกับ กทม เรื่องนโยบายการควบคุมสุนัขบางแก้ว
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 27 June 2005, 06:20PM
  จบแล้วครับ รายงานการประชุมครั้งแรก......เฮ้อเล่นเอาเหนื่อย รายละเอียดตรงไหนตกหล่น หรือผิดพลาดขอให้แจ้งได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกที่อยากเข้ามาช่วยรองประธาน ด้านต่างๆ ทำงาน ก็ขอให้เลือกด้านที่ตัวเองถนัดได้เลย ขอให้เข้ามาช่วยงานกันเยอะๆนะครับ งานหนักจะได้เบาลง เนื่องจากช่วยกันหลายๆมือ

ใครมีความเห็นอย่างไร อยากติชมตรงไหน อยากให้เพิ่มอะไรเข้าไปในแผนการดำเนินงาน ก็ขอให้นำเสนอได้เลยนะครับ ไม่ต้องเกรงใจ ป้าชัช ประธานชมรมของเรา ให้นโยบายไว้เลยว่าต้องรับฟังความคิดเห็นจากสมาขิกทุกๆท่านจ้า เพราะเป็นชมรมที่เป็นของคนรักบางแก้วด้วยกันทุกๆคนครับ

ขอขอบคุณ พี่ชนินทร์ ที่นำนมเปรี้ยวดัชมิลว์มาให้ดื่มกัน, ป้าชัชกับขนมเค๊ก และข้าวหมูแดง (อร่อยมาก ขอบอก) มาฝาก, และทุกๆคนครับ

ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Monday, 27 June 2005, 06:40PM
  คุณนิวัต ต้องรับตำแหน่งเลขาไปก่อนนะครับ การรายงานสมบรูณ์มาก

ต้องขอขอบคุณป้าชัช ผู้ต่อชีวิตเราด้วยข้าวหมูแดง ผมล่อไป 2กล่องเลย
เย็นอดข้าว ดื่มนำถั่งเหลือง 2 ถุง เป็นอันเสร็จพิธี

เกือบลืม คุณชนินทร์ นำนม Ductch Mill มาฝากด้วย รวมทั้งคุณณัฐ (ขออภัยที่อาจจะสะกดชื่อผิด ) ที่เลี้ยงชาดำเย็น โอเลี้ยง ครับ

พวกเราก็ยังงี้แหละ น้ำใจไมตรีที่หลั่งคนละนิด ช่วยธารชีวิติพวกพ้องน้องบางแก้ว
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย ekasak thongsom - Monday, 27 June 2005, 08:01PM
  ผมว่าชื่อชมรม น่าจะเป็น *ชมรมคนรักสุนัขไทยบางแก้ว* จะดีกว่าไหมครับเพราะชื่อเต็มๆๆของสายพันธ์ คือ *ไทยบางแก้ว* ผมว่าใช้ชื่อเต็มๆๆดีกว่ามั้งครับ แล้วอีกอย่างจะได้ชัดๆๆไปเลยจะได้ไม่ต้องคิดว่าเป็นชมรมคนรักบางแก้วที่เป็นนักร้อง
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย ป้าชัช swine - Monday, 27 June 2005, 09:05PM
  เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณเอกศักดิ์ ว่า เราควรบ่งบอกอย่างไรให้แตกต่างจากวงบางแก้ว (นักร้อง)
ว่าที่จริง เคยอ่านหนังสือสัมภาษณ์เค้าว่าทำไมตั้งชื่อวงเป็นวงบางแก้ว จำได้ว่า เค้าบอกว่าชอบหมาบางแก้วที่เป็นหมาไทย ๆ และสวยงาม อาจไปชวนเค้ามาเป็นสมาชิกชมรมอีก 2 คนก็ดีนะ อาจให้ช่วยแต่งและร้องเพลงสำหรับชมรมเราด้วย อิอิอิอิอิ
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย รสิกา อังกูร - Monday, 27 June 2005, 09:57PM
  เห็นด้วยกับคุณเอกศักดิ์ค่ะ ตอนที่อ่านรายงานการประชุมตอนแรกก็ยังคิดว่าอยากให้ใช้คำเต็มว่าสุนัขไทยบางแก้วเหมือนกัน
คุณนิวัติทำหน้าที่เลขาได้เยี่ยมมากเลยค่ะ เก็บรายละเอียดได้ดีมากขอคารวะ
การประชุมครั้งต่อไปเป็นที่ไหนคะ ได้สถานที่รึยังแจ้งด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย Pingpong \(-_-)/ - Monday, 27 June 2005, 10:23PM
  เห็นด้วยกับป้าชัชครับ เชิญวงบางแก้วมาเป็นสมาชิก ชื่อไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ จะได้เสริมพลังกันให้กว้างไกลมากขึ้น สุนัขบางแก้วเราจะได้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่อาจเป็นผู้เลี้ยงที่ดีต่อไปได้
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย Pingpong \(-_-)/ - Thursday, 30 June 2005, 05:47AM
 
คิดถึงโอเลี้ยง ชาดำเย็นวงศ์สว่าง ข้าวขาหมู ขนมเค็ก นครปฐม และ ดัชมิลค์น้องเบสต์
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย Pingpong \(-_-)/ - Thursday, 30 June 2005, 05:09AM
 
คณะผู้ก่อการ, ประธาน เหรัญญิก และรองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย Pingpong \(-_-)/ - Thursday, 30 June 2005, 05:08AM
 
รองฝ่ายรณรงค์ทำหมันบางแก้ว , รองฝ่ายบางแก้วสัมพันธ์ ,
และลุงกรึก ที่ปรึกษาส่วนตัวท่านประธาน
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย Pingpong \(-_-)/ - Thursday, 30 June 2005, 05:48AM
 
What is to be done !
ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย ไตรสิทธิ์ . - Friday, 15 July 2005, 12:26PM
 

กระทู้ต่อเนื่อง

การสมัครเป็นสมาชิกของชมรมคนรักบางแก้ว

@@บัญชีชมรมคนรักบางแก้ว...มาแล้วจ้า@@

การสั่งจองและสั่งซื้อเสื้อชมรมคนรักบางแก้ว

ตัวอย่างเเบบเสื้อที่ผมออกมาให้ชมครับ ติชมกันได้เต็มที่ครับผมจะได้ปรับเเบบเพื่อจะได้ลงตัว

มาทำหมันบางแก้วกันดีกว่า

สัมนา อย่าชะล่าใจ...โรคข้อสะโพก

ก้าวที่ 3 งานประกวดบางแก้วที่เมืองทองธานี

บางแก้วสัมพันธ์ เดี๋ยวนี้ไม่ไปกระทรวงสาธารณสุข กันแล้วเหรอครับ ป๋าโน่ไม่รู้จะกวนใครครับ  และ กระทรวงสาธรณสุข วันอาทิตย์ที่ 10 กค. 2548

การประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักบางแก้ว

ฝันให้ไกล  ไปให้ถึง บางแก้วเข้าไปประกวดในกลุ่ม 5 กับหมาต่างประเทศ มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับ

คุณ นิวัติ รบกวนช่วยส่งรายละเอียดของรมให้หน่อยนะครับจะได้นำมาลงใน Pet news ขอบคุณครับ

(Edited by pingpong - ศุกร์, 15 กรกฎาคม 2005, 12:26PM)

ตอบ: ก้าวที่ 2 ของชมรมคนรักบางแก้ว การประชุมผู้ก่อตั้งชมรมฯ 26 มิถุนายน 2548 - ชื่อชมรม, โลโก้ และสถานที่ติดต่อ
โดย ไตรสิทธิ์ . - Thursday, 14 July 2005, 09:11PM
  20:29 - 14/07/05 admin คนเก่า มีใครสนใจจะช่วยทำเว็บไซต์ชมรมคนรักบางแก้วไหม ของปัจจุบันเป็นแบบชั่วคราวอยู่ที่  http://club.bangkaew.com  ไม่ค่อยน่าสนใจและอัพเดทลำบาก ผมได้เตรียมโครงใหม่ไว้แล้วอยู่ที่  http://bangkaew.com/mambo523/  มีใครสนใจจะมาช่วยสร้างสีสันใส่เนื้อหาเข้าไปไหม จะบอกชื่อรหัสเข้าให้ สร้างเสร็จจะได้นำมาใช้แทนของเดิมที่  http://club.bangkaew.com  ศึกษาวิธีได้ โดยค้น mambo tutorial

Click to enter http://www.bangkaew.com/elearning3

Bangkaew.net and Bangkaew.org are for sale
See details at https://sedo.com/search/?keyword=bangkaew