ความใฝ่ฝันของหมาบางแก้วตัวหนึ่ง

 

ภูมิหลัง-ทางข้างหน้า

 

อ่านภาษาอังกฤษ , For English


·       15 ธ.ค 2002  ลูกหมาบางแก้วตัวหนึ่ง,ปิงปอง, ได้ถูกซื้อจากสวนหลวง ร. ๙ มายังบ้านเจ้านายใหม่ของมันและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่คาดคิดมาก่อน

·       8 เม.ย 2003    “ใบรับรองสายพันธุนั้นสำคํญไฉน ? ”  และกระทู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกโพสต์บนกระดานข่าวหมาบางแก้ว

·       8 พ.ค 2003   “จะช่วยกันส่งเสริมสุนัขบางแก้วให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยได้อย่างไร ? ”และปํญหาต่างๆของหมาบางแก้ว  ได้ถูกนำมาถกเถียงกันบนเว็บบอร์ดสำหรับชุมชนคนรักสุนัขบางแก้ว

·       11 พ.ค 2003 “สุนัขชั้นดีที่ไม่มีใครต้องการ ”  และเรื่องราวของหมาบางแก้วที่ถูกทอดทิ้งถูกนำมาตีแผ่บนโต็ะจตุจักรในพันทิปด็อตคอม

·       21 ก.ค 2003  ปิงปอง ในวัยแรกสาว ได้เปิดบ้านใหม่ของตนเองโดยใช้ชื่อว่า ชุมชนคนรักบางแก้ว ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการประสานพลังคนรักสุนัขบางแก้วให้เข้มแข็ง เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว

·       10 ส.ค 2003 เว็บแคมสุนัขบางแก้ว,นำแสดงโดยปิงปอง ถูกนำขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต  จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

·       9 ก.ย 2003 หนังสืออีบู๊คสุนัขบางแก้วถูกนำขึ้นเผยแพร่ให้อ่านและดาวน์โหลดฟรีที่  http://www.geocities.com/bangkaew4uโดยได้รับการสนับสนุนจากพันทิปด็อตคอม และ เดอะเนชั่น

·       28 ก.ย 2003 ชื่อโดเมน Bangkaew.net และ Bangkaew.org ถูกจองขึ้นมาโดยบังเอิญด้วยสัญชาตญานของสุนัขบางแก้ว และได้รับมอบภารกิจในการสร้างเครือข่ายบางแก้วและประสานพลังองค์การบางแก้ว

·       24 พ.ย 2003 ชื่อโดเมน Bangkaew.com ได้ถูกซื้อขึ้นมาเพื่อเสริมพลังเครือข่ายบางแก้วและองค์การบางแก้วในรูปของชุมชน บ้านรักษ์บางแก้ว

·       25 พ.ย 2003 เว็บบางแก้วสากลถูกพัฒนาต่อเติมขึ้นจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชื่อของ Bangkaew.no-ip.com

·       5 ธ.ค 2003 หนังสือพ็อคเก็ตบู๊ค“มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมา” ไดัรับการจัดพิมพ์และวางจำหน่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว

·       31 ธ.ค 2003 เว็บไซต์ต่างๆที่ทำขึ้นได้ถูกนำมาเรียงต่อกันให้เห็นเป็นโรดแม็ป โดยประสานเข้ากับนโยบายของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) ที่จะขอการรับรองสุนัขไทยบางแก้ว จากสมาพันธ์สุนัขโลก, FCI

·       5 ก.พ 2004 เว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วในประเทศไทย ได้ถูกจัดทำขึ้นชั่วคราวภายใต้บ้านรักษ์บางแก้ว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และประสานกับสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวกับสุนัขบางแก้ว

·       16 ก.ค 2004 เว็บไซต์ อีเลิร์นิงเพื่อสุนัขบางแก้ว ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมย์ของบ้านรักษ์บางแก้ว

·       26 ก.ค 2004 เว็บไซต์ของชมรมไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย ได้ถูกจัดทำขึ้นชั่วคราวภายใต้บ้านรักษ์บางแก้ว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และประสานกับสมาคมอื่นๆในการผลักดันบางแก้วสู่สากล 

·       12 ธ.ค 2008 เว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วในประเทศไทย ได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้โดเมน bangkaew.org เพื่อเป็นการรำลึก อาจารย์ กมล สายสร้อยเงิน

 

ขอเชิญร่วมสานฝัน

 

นอกจากการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว โครงการร่วมสานฝันสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้วได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อดูแลสุนัขบางแก้วที่ถูกทอดทิ้งให้ได้รับการฝึกฝนและรอผู้ใจบุญรับไปอุปการะต่อไป โดยได้เริ่ม โครงการนำร่อง ขึ้นในปี 2004 ด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย คือ ชุมชนคนรักสุนัขบางแก้ว , บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล , บ้านคนรักเยอรมันเชพเพอด , ชุมชนชาวบาร์ฟไทย และ บ้านรักษ์บางแก้ว  ทางโครงการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

ติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ trizit@gmail.com


====== จัดทำเป็นภาษาไทยเมื่อ 8 พ.ค 2004

====== แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 20 ก. 2009