Welcome  to

( ตัวอย่างเว็บไซต์   under construction)

 

website : http://niyomlak.bangkaew.com

e-mail :  niyomlak@bangkaew.com

 

Contact Person :

Address : ....

Tel :

 

ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย

ความใฝ่ฝันของหมาบางแก้วตัวหนึ่ง

 

ภูมิหลัง-ทางข้างหน้า

 

อ่านภาษาอังกฤษ , For English


·       15 ธ.ค 2002  ลูกหมาบางแก้วตัวหนึ่ง,ปิงปอง, ได้ถูกซื้อจากสวนหลวง ร. ๙ มายังบ้านเจ้านายใหม่ของมันและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่คาดคิดมาก่อน

·       8 เม.ย 2003    ใบรับรองสายพันธุนั้นสำคํญไฉน ?   และกระทู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกโพสต์บนกระดานข่าวหมาบางแก้ว

·       8 พ.ค 2003   จะช่วยกันส่งเสริมสุนัขบางแก้วให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยได้อย่างไร ? และปํญหาต่างๆของหมาบางแก้ว  ได้ถูกนำมาถกเถียงกันบนเว็บบอร์ดสำหรับชุมชนคนรักสุนัขบางแก้ว

·       11 พ.ค 2003 สุนัขชั้นดีที่ไม่มีใครต้องการ   และเรื่องราวของหมาบางแก้วที่ถูกทอดทิ้งถูกนำมาตีแผ่บนโต็ะจตุจักรในพันทิปด็อตคอม

·       21 ก.ค 2003  ปิงปอง ในวัยแรกสาว ได้เปิดบ้านใหม่ของตนเองโดยใช้ชื่อว่า ชุมชนคนรักบางแก้ว ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการประสานพลังคนรักสุนัขบางแก้วให้เข้มแข็ง เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว

·       10 ส.ค 2003 เว็บแคมสุนัขบางแก้ว,นำแสดงโดยปิงปอง ถูกนำขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต  จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

·       9 ก.ย 2003 หนังสืออีบู๊คสุนัขบางแก้วถูกนำขึ้นเผยแพร่ให้อ่านและดาวน์โหลดฟรีที่  http://www.geocities.com/bangkaew4uโดยได้รับการสนับสนุนจากพันทิปด็อตคอม และ เดอะเนชั่น

·       28 ก.ย 2003 ชื่อโดเมน Bangkaew.net และ Bangkaew.org ถูกจองขึ้นมาโดยบังเอิญด้วยสัญชาตญานของสุนัขบางแก้ว และได้รับมอบภารกิจในการสร้างเครือข่ายบางแก้วและประสานพลังองค์การบางแก้ว

·       24 พ.ย 2003 ชื่อโดเมน Bangkaew.com ได้ถูกซื้อขึ้นมาเพื่อเสริมพลังเครือข่ายบางแก้วและองค์การบางแก้วในรูปของชุมชน บ้านรักษ์บางแก้ว

·       25 พ.ย 2003 เว็บบางแก้วสากลถูกพัฒนาต่อเติมขึ้นจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชื่อของ Bangkaew.no-ip.com

·       5 ธ.ค 2003 หนังสือพ็อคเก็ตบู๊คมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมา ไดัรับการจัดพิมพ์และวางจำหน่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว

·       31 ธ.ค 2003 เว็บไซต์ต่างๆที่ทำขึ้นได้ถูกนำมาเรียงต่อกันให้เห็นเป็นโรดแม็ป โดยประสานเข้ากับนโยบายของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) ที่จะขอการรับรองสุนัขไทยบางแก้ว จากสมาพันธ์สุนัขโลก, FCI

·       5 ก.พ 2004 เว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วในประเทศไทย ได้ถูกจัดทำขึ้นชั่วคราวภายใต้บ้านรักษ์บางแก้ว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และประสานกับสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวกับสุนัขบางแก้ว

·       16 ก.ค 2004 เว็บไซต์ อีเลิร์นิงเพื่อสุนัขบางแก้ว ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมย์ของบ้านรักษ์บางแก้ว

·       26 ก.ค 2004 เว็บไซต์ของชมรมไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย ได้ถูกจัดทำขึ้นชั่วคราวภายใต้บ้านรักษ์บางแก้ว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และประสานกับสมาคมอื่นๆในการผลักดันบางแก้วสู่สากล

 

ขอเชิญร่วมสานฝัน

 

นอกจากการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว โครงการร่วมสานฝันสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้วได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อดูแลสุนัขบางแก้วที่ถูกทอดทิ้งให้ได้รับการฝึกฝนและรอผู้ใจบุญรับไปอุปการะต่อไป โดยได้เริ่ม โครงการนำร่อง ขึ้นในปี 2004 ด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย คือ ชุมชนคนรักสุนัขบางแก้ว , บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล , บ้านคนรักเยอรมันเชพเพอด , ชุมชนชาวบาร์ฟไทย และ บ้านรักษ์บางแก้ว  ทางโครงการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้
Donations for Shelters Project

ติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bangkaew@bangkaew.com

 

ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ

We invite you to visit the newly updated website.
The Thai Bangkaew Dog Club of America

info@thai-bangkaew.com

http://www.TBDCA.org

Established to preserve and protect the Thai Bangkaew Dog in the United States. The Thai Bangkaew Dog Club of America offers educational programs, health clinics & competitive events for the Thai Bangkaew Dog. The TBDCA also holds the American stud book & provides the breed registry. This association, formed in 2004, is the parent club of the breed in this country. The club was created by a diverse group of dog owners who share the common interest of raising, training, breeding and competing with the TBD.

The Thai Bangkaew is a rare breed throughout the world except in it's native Thailand. TBD are highly intelligent, watchful, loyal companions. If you presently own a Thai Bangkaew Dog, visit our Registration page for information on registering your dog. The official breed standard adopted and utilized by the TBDCA was written based on the Thai Bangkaew Dog Union Club Standard.

The TBDCA is governed by a Board of Directors consisting of four officers and three directors. This Board is elected by the club membership every two years and meets at least once a year, at the annual National Specialty. The Annual Membership Meeting is held during the National Specialty and all members in good standing are encouraged to participate, express their opinions and vote on matters brought to the membership.

We invite you to apply for membership in the club - please see the club Membership page for requirements & application. Members in good standing receive the password for the online Club Newsletter which includes import information, club events, specialty show information, titles, pictures, articles, training, grooming and health care tips.

We subscribe to Thai traditions and endeavor to preserve this breed's type in America as it has been preserved for 100 years in Thailand. Thus we encourage both working and conformation activities.


สนใจจัดทำเว็บไซต์ส่วนตัวร่วมสนับสนุนโครงการสร้างบ้านพักพิงเพื่อสุนัขบางแก้ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bangkaew@bangkaew.com

หรือดูรายละเอียดความเป็นมาได้ที่กระทู้ ปัญหาและแนวทางแก้ไข บ้านพักพิงสัตว์เลี้ยงนิรมล