ตอบ: รบกวนช่วยหาวิธีบอกกล่าวผู้คนที่คิดจะเลี้ยงสุนัขให้คิดให้รอบคอบ
โดย peerajit v - Wednesday, 21 October 2009, 03:02PM
 

เรื่องเดิมๆ ปัญหาเดิมๆ ก็ต้องย้ำกันเรื่องเดิมๆอีกครั้ง

ท่านใดมีข้อคิดเห็น แนะนำ ก็เสนอแนะนำได้ครับ เผื่อผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัข  หรือเลี้ยงแล้วก็ตาม หรือผู้ที่เกียวข้องในด้านอื่น เช่นผู้ขายสุนัข ผู้พัฒนาสายพันธุ์ ชมรม ฟาร์ม และอีกมากมาย จะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติม หรือร้บรู้แล้ว(รู้อยู่แล้ว) นำมาปฏิบัติช่วยกันแก้ไข ลงมือทำอย่างจริงจังบ้าง เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้

ขอบคุณครับ