ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: ตอบ: Re: Driving in USA
โดย ไตรสิทธิ์ . - Thursday, 6 March 2014, 06:45AM
 
and to the JW Marriot Hotel

https://www.facebook.com/notes/pijak-wonganudroj/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87-a-house-in-the-desert/705712482806436