ขอเชิญชมและร่วมส่งสุนัขเข้าประกวดในงาน THAILAND GRAND DOG SHOW 2007
โดย Pingpong \(-_-)/ - Sunday, 3 June 2007, 05:36AM
 

http://www.kcthailand.com/pic_news/2007528110522.jpg

สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) และ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ขอเชิญชมและร่วมส่งสุนัขเข้าประกวดในงาน THAILAND GRAND DOG SHOW 2007
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2550
 
FCI INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2/2007
AKU CHAMPIONSHIP DOG SHOW 1/2007
50th & 51st KCTH ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW
GROUP 5 & 8 & 9 SPECIALTY CHAMPIONSHIP DOG SHOW
ROTTWEILER SPECIALTY CHAMPIONSHIP DOG SHOW
THAI BANGKAEW DOG SPECIALTY CHAMPIONSHIP DOG SHOW

ตอบ: ขอเชิญชมและร่วมส่งสุนัขเข้าประกวดในงาน THAILAND GRAND DOG SHOW 2007
โดย Pingpong \(-_-)/ - Sunday, 3 June 2007, 05:40AM
 


RING 1

RING 2

RING 3

10.00 – 12.00    GROUP 1, 2         (JUDGE 2)

10.00 – 13.00    GROUP 5             (JUDGE 5)

10.00 – 13.00    GROUP 9             (JUDGE 6)

12.00 – 13.00    GROUP 3               (JUDGE 2)

13.00 – 15.00    GROUP 7, 8         (JUDGE 5)

13.00 – 16.00       GROUP 5 SP.         (JUDGE 6)

13.00 – 16.00    GROUP 9 SP.         (JUDGE 4)

15.00 – 16.00    GROUP 4, 6, 10     (JUDGE 5)

 

16.00 – 17.00  OPENING CEREMONY

17.30 – 18.30  BBIS, BPIS, BJIS, BLBIS, BIS  (JUDGE 3)

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550 ( 51st KCTH ALL BREED CHAMPIONSHIP DOG SHOW )

RING 1

RING 2

RING 3

10.00 – 13.00    GROUP 9 SP.       (JUDGE 3)

10.00 – 12.00    GROUP 1, 2         (JUDGE 4)

10.00 – 13.00    GROUP 5             (JUDGE 1)

13.00 – 14.00    GROUP 3               (JUDGE 3)

12.00 – 14.00    GROUP 8 SP.       (JUDGE 4)

13.00 – 16.00    GROUP 9             (JUDGE 2)

14.00 – 16.00    GROUP 7, 8         (JUDGE 6)

14.00 – 17.00    GROUP 5 SP.       (JUDGE 4)

 

16.00 – 17.00    GROUP 4, 6, 10   (JUDGE 6)

 

 

17.30 – 18.30  BBIS, BPIS, BJIS, BLBIS, BIS   (JUDGE 5)


วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน  2550  (AKU CHAMPIONSHIP DOG SHOW 1/2007 – HRM THE QUEEN’S TROPHY)

RING 1

RING 2

RING 3

10.00 – 12.00    GROUP 1, 2         (JUDGE 5)

10.00 – 11.00    GROUP 4, 6, 10   (JUDGE 3)

10.00 – 17.00   BANGKAEW  SP.   (JUDGE 4)                                                        

12.00 – 15.00    GROUP 9               (JUDGE 1)

11.00 – 13.00    GROUP 7, 8         (JUDGE 2)

 

15.00 – 16.00    GROUP 3             (JUDGE 1)

13.00 – 16.00    GROUP 5               (JUDGE 2)

 

17.00 – 18.30  BBIS, BPIS, BJIS   (JUDGE 6)

                                                                                                                     BLBIS, BIS            (JUDGE 4)     


วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2550 (FCI INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP DOG SHOW 2/2007 – HRM THE QUEEN’S TROPHY (FCI)

RING 1

RING 2

RING 3

10.00 – 12.00    GROUP 7, 8         (JUDGE 3)

10.00 – 13.00    GROUP 9             (JUDGE 5)

10.00 – 17.00   ROTTWEILER  SP.  (JUDGE 7)                                                                                               

12.00 – 13.00    GROUP 3               (JUDGE 4)

13.00 – 15.00    GROUP 1, 2         (JUDGE 6)

 

13.00 – 16.00    GROUP 5               (JUDGE 3)

15.00 – 16.00       GROUP 4, 6, 10     (JUDGE 2)

 

17.00 – 18.30  BBIS, BPIS, BJIS   (JUDGE 2)

                                                                                                                     BLBIS, BIS            (JUDGE 1)
JUDGE  1. MR.ROBERT SHARP  (USA)        2.DR.FRANCISCO  CHAPA  (MEXICO)        3.DR.JOSE F.MENDIOLA  (PHILIPPINE)       4. MR.TOSHIKAZU  URYU  (JAPAN)      
                5.MRS.LADAWAN CHOTHITHADA  (THAILAND)    6.MR.SHIH SAN DER  (TAIWAN)        7. MR.RADISA STOJADINOVIC  (SERBIA) 

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่…สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)  โทร. 0-2990-3428-9  FAX: 0-2990-3618-9

ค่าสมัครประกวดทุกงาน ตัวละ 400 บาท ยกเว้น ค่าสมัครประกวด 2/2007 FCI ตัวละ 500 บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)”  ธนาคารกรุงเทพ สาขาอนุสาวรีย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 210-0-41772-0
กรณีโอนเงิน...กรุณานำใบโอนเงินฉบับจริงมายื่นเพื่อขอรับเบอร์ประกวดด้วย.. (ไม่รับเงินสดหน้างาน)
หมายเหตุ :      
1. ผู้จูงสุนัขเข้าประกวดต้องปฏิบัติตามกฎของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)                                                    
2. สุนัขที่ลงประกวดจะต้องมีทะเบียนตัวกับสมาคมฯ                                                                    
3. ผู้สมัครสุนัขเข้าประกวดแล้วจะต้องชำระค่าสมัครประกวด แม้ว่าจะไม่นำสุนัขมาประกวดด้วยเหตุผลใดก็ตาม    
4. ผู้จูงสุนัขประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นุ่งกางเกงขาสั้นหรือ สวมรองเท้าแตะ 
5. ผู้ร่วมงานและเจ้าของสุนัขจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นและสถานที่ ในประกวด 
6. กรุณาเขียนชื่อสุนัขและชื่อเจ้าของเป็นภาษาอังกฤษ
7. กรุณาระบุชื่องานและวันที่ประกวดให้ชัดเจน
                       
***หมายเหตุ  ประตู เปิดเวลา  9.00 น.***   
***ปิดรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายน 2550***

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ (21)
จาก http://www.kcthailand.com/news_detail.asp?id=20