ตอบ: @@ บัญชีชมรมคนรักบางแก้ว 2 @@
โดย จิตรใส สิระชัยนันท์ - Tuesday, 27 October 2009, 09:23AM
 
BOOKBANK เล่มใหม่ได้อัพเดทยอดเงินในบัญชีมาแล้วนะคะ ณ วันที่ 26 ตุลาคม2552 ยอดคงเหลือในบัญชี 56,485.32 บาท (ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์)
รายละเอียดตัวโตๆ แล้วจะมาทำเพิ่มจากของเดิมให้นะคะ ต้องขออภัยจริงๆ ค่ะ ที่รายงานความเคลื่อนไหวได้ช้ามากๆ