งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย นิวัต เจริญชล - Friday, 23 September 2005, 10:47AM
  จากการริเริ่ม ของป้าชัช และสมาชิกผู้สนใจหลายๆท่าน ในกระทู้นี้

http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=1002

ทางชมรมฯ ของเราจึงได้ทำการติดต่อประสานงานกับ ฝ่ายต่างๆ จนถึงวันนี้ มีความชัดเจนและลงตัว ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. บุคคลากร ทั้งวิทยากร และประธานฯ ที่จะเชิญมาเปิดงาน
2. สถานที่ ที่จะจัดงาน
3. วัน เวลา
4. กำหนดการของงาน และหัวข้อการสัมมนา

ซึ่ง ในกระทู้นี้ จะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ในเรื่องดังกล่าว ให้ทราบ และขอให้สมาชิก และผู้สนใจที่จะเข้าร่วมงาน ได้ร่วมลงชื่อ แสดงความประสงค์ที่เข้าร่วมงานได้เลย

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย นิวัต เจริญชล - Friday, 23 September 2005, 11:26AM
  ชื่องาน งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับสุนัขบางแก้ว

สถานที่ ณ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 ตุลาคม 2548 (วันเสาร์)

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน

...เพื่อเป็นการเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว อย่างเป็นทางการ โดยจะมีนำเสนอวัตถุประสงค์ของชมรมฯ แนะนำกรรมการชมรมฯ ให้ประธานเปิดงาน และสมาชิกชมรมฯ ได้ทราบ ตลอดจนแนะนำกิจกรรม ต่างๆ ที่ดำเนินงานโดยชมรมคนรักบางแก้ว

...และการสัมนาทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้มาร่วมงาน ในเรื่องของสุนัขบางแก้ว ทั้งเรื่องพฤติกรรม ความดุ นิสัยประจำพันธุ์ การปรับลดพฤติกรรม งานวิจัยพันธุพฤติกรรม ปัญหาของสุนัขบางแก้วที่ถูกทอดทิ้ง ในสังคม ตลอดไปจนการรับรองการจดทะเบียนสุนัขบางแก้ว และแนวทางการพัฒนาสุนัขบางแก้ว ของไทยเราเพื่อไปสู่สากล ในอนาคตข้างหน้า

...รวมไปถึง การถาม-ตอบปัญหาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในระหว่างการสัมนา
ประธานเปิดงาน และวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติ์ชมรมฯมาร่วมงาน
โดย นิวัต เจริญชล - Saturday, 24 September 2005, 09:20AM
  ประธานงานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว
พ.ต.อ.(พิเศษ) วีระพงษ์ สุนทรางกูร
นายก สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)

วิทยากรที่รับเชิญมาบรรยาย ให้ความรู้แก่สมาชิกในงาน

a) ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร และ สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์
(คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)
ร่วมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ
... งานวิจัยพันธุพฤติกรรม ของสุนัขบางแก้ว
... พฤติกรรม และการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว ไม่ให้ดุ และการปรับแก้
นิสัย

b) คุณธนา อัจฉริยะวรรณ
เลขานุการ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
ร่วมบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อ
... แนวทางการส่งเสริม การพัฒนาสุนัขบางแก้ว โดยสมาคมพัฒนา
พันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
... ขั้นตอนการจดทะเบียนสุนัขบางแก้วกับสมาคมฯ และการจด
ทะเบียนบางแก้วต่อ FCI (ขึ้นทะเบียนเป็นสุนัขโลก)

c) คุณวิน สุทร
ผู้บริหาร บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล
ร่วมบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อ
... การดำเนินงานของบ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล
... ความรุนแรงของปัญหาของสุนัขบางแก้วที่ถูกทอดทิ้ง และสาเหตุ

รวมไปถึงทีมงานของชมรมฯ ที่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบปัญหาต่างๆ ให้กับสมาชิกกำหนดการ และหัวข้อการสัมมนา ของวันที่ 29 ตุลาคม 2548 - ช่วงเช้า
โดย นิวัต เจริญชล - Saturday, 24 September 2005, 09:19AM
  กำหนดการ - ช่วงเช้า

เวลา 9.00-9.30 น.
...สมาชิกลงทะเบียน รับเอกสาร

เวลา 9.30-10.00 น.
... ประธานชมรมฯ กล่าวเปิดงานและเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการของชมรมฯ และถ่ายภาพ เพื่อทำประชาสัมพันธ์
(โดย พ.ต.อ.(พิเศษ) วีระพงษ์ สุนทรางกูร เป็นประธานเปิดงาน)

พักเบรค15 นาที
...รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนเข้าเรื่องสัมมนา

เวลา 10.00- 12.00 น.
การสัมมนาในหัวข้อ
... งานวิจัยพันธุพฤติกรรม ของสุนัขบางแก้ว
... พฤติกรรม และการเลี้ยงดูสุนัขบางแก้ว ไม่ให้ดุร้าย
... และถาม-ตอบ ปัญหาของผู้เลี้ยงบางแก้ว
(โดย ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร และ สพ.ญ.มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์)

เวลา 12.00-13.00 น.
...พักรับประทานอาหารกลางวัน

กำหนดการ และหัวข้อการสัมมนาของวันที่ 29 ตุลาคม 2548 - ช่วงบ่าย
โดย นิวัต เจริญชล - Friday, 23 September 2005, 10:46AM
  กำหนดการช่วงบ่าย

เวลา 13.00-14.30 น.
การสัมมนาในหัวข้อ
... แนวทางการส่งเสริม การพัฒนาสุนัขบางแก้ว โดยสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
... ขั้นตอนการจดทะเบียนสุนัขบางแก้วกับสมาคมฯ และการจดทะเบียนบางแก้วต่อ FCI
... ถามตอบปัญหา
(โดยคุณธนา อัจฉริยะวรรณ เลขานุการ สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) )

พักเบรค 15 นาที
... รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 15.00-16.00 น.
การสัมมนาในหัวข้อ
... การดำเนินงานของบ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล
... ปัญหาของสุนัขบางแก้ว ที่ถูกทอดทิ้ง ในปัจจุบัน
(คุณวิน สุทร ผู้บริหาร บ้านพักสัตว์เลี้ยงนิรมล)

เวลา 16.00-16.30 น.
... ประธานชมรมกล่าวสรุปงาน และกล่าวปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน
เรื่องอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการต่อ
โดย นิวัต เจริญชล - Friday, 23 September 2005, 10:47AM
  ...เรื่องสถานที่ ได้ทำการประสานงานกับหมอมุก ว่าขอห้องประชุมที่เป็นเก้าอี้สำหรับ เล็คเชอร์ได้ สามารถจุสมาชิกได้ 30-50 คน จึงไม่น่าเป็นห่วงเรื่องความพร้อมของสถานที่

...ส่วนเรื่องการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ระหว่างคณะสัตวแพทย์ มหิดล กับชมรมคนรักบางแก้ว นั้นกำลังอยู่ในระหว่างการประสานงานกับทาง อ หมอปานเทพ อยู่ครับ ได้เรื่องเรียบร้อยเมื่อไหร่ ก็จะมารายงานให้ทราบ

...เรื่องการประสานงานกับนิตยสาร เพื่อที่จะทำการประชาสัมพันธ์ นั้นจะเร่งรีบดำเนินการ ปัจจุบันก็ต้องขอขอบคุณ พี่สุริยา (Pet News) ที่ปรึกษาชมรมฯ ของเราที่ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานให้อย่างเต็มที่

...เรื่องรายละเอียด ของการเตรียมงานต่อจากนี้ ก็คงจะมีในเรื่องของ เอกสาร ประกอบการสัมนา ที่จะให้กับสมาชิก เรื่องอาหาร การกิน เรื่องอุปกรณ์ที่จะให้ในการประกอบ การบรรยาย และการประสานงานกับท่านวิทยากร เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ลงตัวมากขึ้น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร เพื่อให้มีผู้มาร่วมงาน มากๆ

...เรื่องการลงทะเบียนที่จะเข้าร่วมงาน และอื่นๆ ที่จะได้ช่วยกันดำเนินงานต่อจากนี้นะครับ
ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย นิวัต เจริญชล - Friday, 23 September 2005, 09:52AM
  ผมอยากจะเชิญชวน ให้สมาชิกทุกๆท่าน เข้าร่วมงานเปิดตัวชมรม และสัมนาทางวิชาการกันมากๆ เพื่อให้กำลังใจกับผู้จัด และวิทยากรทุกๆท่าน ซึ่งแต่ละท่านก็มีงานมากอยู่แล้ว ต้องประสานงานล่วงหน้าเป็นเดือนๆ แต่ก็ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่พวกเรา จึงอยากให้สมาชิกร่วมลงชื่อ เข้าร่วมงานกันมากๆ นะครับ รับรองว่าได้ทั้งความรู้กลับบ้าน และได้พบปะสังสรรค์กับ เพื่อนฝูง และเพื่อนใหม่ๆ มากมาย...

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จะเป็นแบบลงทะเบียนล่วงหน้า เนื่องจากว่าต้องการที่จะทราบจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมงานสัมนาที่แน่นอน เพราะทางฝ่ายจัดสถานที่จะต้องจัดเตรียม อาหาร ของว่าง และเอกสารประกอบ ให้กับสมาชิกทุกๆ ท่านนะครับ

สำหรับ ค่าลงทะเบียนร่วมงานสัมนานั้น เนื่องจากว่ายังไม่ได้สรุปค่าใช้จ่าย ทั้งหมดจึงยังไม่ได้กำหนดค่าลงทะเบียน แต่รับรองว่าไม่แพงมากเมื่อเทียบกับความรู้ที่จะได้รับ และทางชมรมฯเราขอเพียงแค่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย โดยถ้ามีเงินเหลือ ก็จะได้มอบเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัย ของคุณหมอ ปานเทพ ในนามของชมรมคนรักบางแก้วไปเลย

ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย นิวัต เจริญชล - Friday, 23 September 2005, 09:43AM
  ... เพี้ยง ให้วันนี้มีคนมาลงชื่อ ประเดิมหน่อยเถอะ สาธุ หุ หุ

อ้อ ขอแจ้งล่วงหน้าเลยนะครับ คณะกรรมการชมรมฯ รองประธานฯ ต่างๆ นี่ถึงไม่ลงชื่อ ก็จะถือว่าต้องลงทะเบียนไปร่วมงานโดยอัตโนมัตินะครับ

เพื่อนๆ ท่านใด มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานสัมมนา ในเรื่องต่างๆ ก็แสดงความเห็นได้เลยนะครับ ยินดีรับฟังคำติชมจากทุกๆ ท่านครับ งานจัดเพื่อพวกเราทุกๆ คน คนรักบางแก้ว

ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย ป้าชัช swine - Friday, 23 September 2005, 10:04AM
  ไปแน่นอน
ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย pet news - Friday, 23 September 2005, 10:49AM
 

Pet news ของลงทะเบียนเลยนะครับ.....

ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย อาทร ยงรัตนกิจ - Friday, 23 September 2005, 11:32AM
 

อุเหม่..พี่นิวัตเล่นพูดดักคอยังงี้ ผมก็อดลงทะเบียนเลยซิครับพี่..กัดฟัน ยังไงก็ไปครับป๋ม

อยากให้ช่วยเตรียมเอกสารเรื่องอะไร จำนวนเท่าไร บอกมาได้เลยครับ

ส่วนใครไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง หากอยู่ใกล้ๆกันหรือเป็นทางผ่าน ยินดีแวะรับครับ แต่งานนี้ที่ใกล้บ้านแค่คืบน่าจะเป็นแม่ส้มเช้งแหงๆเลย งานนี้ไม่ไปไม่ได้นะครับพี่

งานนี้อาจมีรางวี่รางวัลกันเล็กน้อย แต่ขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นอะไร ผมจะเป็นคนจัดหาไปให้เอง แต่รับรองว่าคนได้ต้องถูกใจแน่ๆครับ..ใบ้ให้นิดก็ได้ว่า...น่าร้ากกกกกกยักคิ้ว

ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย นิวัต เจริญชล - Friday, 23 September 2005, 01:21PM
  ขอขอบคุณป้าชัชครับ ที่เข้ามาสมัครคนแรก (ถ้าป้าชัชไม่ไปนี่คงยุ่งน่าดู หุ หุ)

เมื่อเช้าพี่คมกฤต ก็ได้โทรเข้ามาว่าเรื่องการจัดเตรียมภาชนะ และอุปกรณ์สำหรับของว่าง นั้นพี่เขาให้ยืมได้ มาเอาไปได้เลย ต้องขอขอบคุณพี่คมกฤติมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ส่วนเรื่องของว่าง ขนม ที่จะเอาไว้สำหรับเวลาอาหารว่างนั้น ทางคุณพี่พชร จะนำขนมอร่อยๆ มาฝากทุกๆท่าน นะครับ ขอขอบคุณมากครับ

คุณอาทร...สงสัยคงต้องรบกวนเรื่อง พิมพ์เอกสารแจกแล้วหล่ะครับ ซึ่งคงจะทราบรายละเอียดเร็วๆ นี้ว่าจะมีเอกสารอะไรบ้างนะครับ

และของที่จะแจกในงาน เนี่ยผมกำลังรวบรวมอยู่ เดี๋ยวจะเอามาโพสต์บอกเรื่อยๆครับ รับรองไปสัมมนา ได้ทั้งความรู้และของติดไม้ติดมือที่เป็นประโยชน์ กลับบ้านด้วยแน่นอนครับ

ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย sopida thanasountornkul - Friday, 23 September 2005, 01:53PM
  ลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไหร่ค่ะ แบมไม่แน่ใจว่าจะติดไป ตจว.หรือเปล่า หรือลงชื่อไว้ก่อน ได้ไหมค่ะ แต่ถ้าไม่ได้ ไม่เป็นไรค่ะ แต่กิจกรรมน่าสนใจมากค่ะ อยากไป แต่งานเราก็ไม่แน่นอนนะค่ะ
ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย นิวัต เจริญชล - Friday, 23 September 2005, 07:26PM
  คุณโสภิตาครับ ลงชื่อไว้ก่อนก็ได้ครับ แต่ถ้าไปไม่ได้จริงๆ ก็ต้องโทรมาแจ้งด้วยนะครับ ที่มือถือผมก็ได้นะครับ
ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย jitti r - Friday, 23 September 2005, 07:51PM
 

ขอลงชื่อไว้ด้วยคน ตามตารางเวรแล้วทำงานพอดี  แต่จะขอลาดูว่าจะได้หรือเปล่ากลัวตกข่าวจ้า

ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย Pingpong \(-_-)/ - Friday, 23 September 2005, 08:07PM
 

งานนี้   พาปิงปองไปได้ป่าว  มีแผนกบางแก้วสัมพันธ์คอยรับแขก 4 ขาไหม

ถ้ามี  ขอจอง 1 คน กับ 1 ตัว

ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Friday, 23 September 2005, 08:23PM
          คุณจิตติ  ท่านจะมาฟัง หรือ มาดูแฟน กันแน่ ?
ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Friday, 23 September 2005, 08:21PM
 

ขอลงทะเบียนด้วยคน ต้องไปแน่ เพราะต้องหาขนม (อาหารว่างไปให้ท่านทั้งหลายชิม)  ได้บอกคุณสราวุฒิแล้ว โดยให้เตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ

ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Friday, 23 September 2005, 08:31PM
  คุณอาทร ครับได้ข่าวว่าจะทำสติกเกอร์ใหม่ ไม่ทราบว่าจะทันมั้ย ? ถ้าทันให้สมาชิกติดรถทุกคันที่มา ดีมั้ยครับ ? แล้วเก็บเงินคันละ 10-20 บาท เข้าชมรม ฯ
ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย Audhsapong Jantwee - Tuesday, 11 October 2005, 02:09PM
  zzzz
ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย Audhsapong Jantwee - Tuesday, 11 October 2005, 02:10PM
 
zz
ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 11 October 2005, 05:02PM
 

คุณ Audhsapong Jantwee จะบอกว่าอะไรครับ

อยากให้มากันหน่อยครับ   นานๆจะมีโอกาสที่ปรมาจารย์เกี่ยวกับบางแก้วมาคุยให้ฟัง

อย่าคุณธนานี่  ก็ไม่ได้เชิญง่ายๆ  ลองดูที่ http://www.bangkaew.com/thana/

ใครไม่มีเสื้อชมรม  ก็มาได้นะครับ   อาจมีเสื้อแจกให้

แต่ที่แน่ๆ  ๓๐  คนแรกที่ไปถึงงานจะได้หนังสือครับ


ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย Stormbaby of DC. - Tuesday, 11 October 2005, 06:38PM
 

ลงชื่อด้วยคนค่า . . ไปได้แน่นอน 2 คน กะ คุณแม่ค่า


ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Friday, 23 September 2005, 08:47PM
  อย่าลืมเอาหนังสือเก่า ๆ ไปแจกด้วย ถ้าไม่  ผมขอเตือน ผมอาจจะต้องตัดหน้าคุณสุริยาละคราวนี้ 55555555
ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย pet news - Friday, 23 September 2005, 11:01PM
 

ยินดีให้ตัดหน้าครับพี่พชร...แต่ถ้าไม่พอ บอกได้นะครับ ยินดีครับผม อยากให้ทุกคนไปงานนี้กันเยอะๆ เวลาที่ลงในหนังสือจะได้ดูสวยๆ ยังงัยก็ฝากขอบคุณคุณหมอมุกอีกครั้งนะครับ ที่ส่งข้อมมูลให้ เห็นบอกเป็นข้อมมูลคร่าวๆ ยังไม่ละเอียดเท่าที่ควร ซึ่งขอเก็บไว้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาบ้าง ไม่ยอมปล่อยลงใน Pet news ทั้งหมดแน่นอน ติดตามอ่านใน Pet news ฉบับหน้าได้ครับผม แต่เท่าที่คุณหมอได้เขียนให้ก็ได้รายละเอียดพอที่จะทำให้ผู้อ่านได้รู้ว่า พันธุพฤติกรรมบางแก้ว เป็นอย่างไร ก็ขอให้ทุกท่านไปร่วมงานนี้เยอะๆครับ รับรองว่าท่านจะรู้จักบางแก้วมากขึ้นก็คราวนี้แหละครับ ส่วนบทความใน Pet news เป็นเพียงน้ำจิ้มครับผม /// Staf

ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย pet news - Saturday, 24 September 2005, 01:15PM
 

ทำไมเงียบอย่างนี้ วันนี้สมาชิกไปไหนกันหมดหนอ....มาลงทะเบียนกันไล้วครับ

ตอบ: ประกาศให้ร่วมลงชื่อ มาร่วมงานได้ที่กระทู้นี้เลย
โดย พรรณ์ ธิดา - Saturday, 24 September 2005, 02:12PM
  ขอโทษด้วยคะที่เข้ามาลงทะเบียนช้า....พอดีเช้านี้ที่ทำงานส่งไปฟังสัมมนา กลับมาตอนบ่ายก็รีบเปิด บางแก้ว.คอม ดูเลย
ตกลงว่างานนี้...สถานที่คือ คณะสัตวแพทย์มหิดล ศาลายาใช่ไหม๊คะ....ถ้าอย่างนั้นต่อให้วันที่ 29 ต้องทำงานก็จะแอบหนีงานออกมาร่วมการสัมมนาของชมรมบางแก้วด้วยคะ....ดีไม่ดีจะหนีมาช่วยงานด้วยตั้งแต่เช้าเลย...เพราะสถานที่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่.....พรรณ์ขอลงทะเบียนด้วยคนนะคะ
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Friday, 23 September 2005, 08:29PM
 

งานนี้  ไม่น่าเชื่อที่บุคคลระดับ วี ไอ พี ของวงการจะมาช่วยเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว

ฉะนั้น เราขอความร่วมมือสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมงานด้วย และสิ่งที่ลืมไม่ได้สำหรับผู้มีเสื้อชมรมคนรักบางแก้ว   ช่วยกรุณาแสดงพลัง โดยใส่เสื้อดังกล่าวมาในงานโดยทั่วหน้า

คุณนิวัต ไม่ทราบว่ามีเสือ้เหลืออยู่บ้างหรือเปล่า ?  ยังไงก็เก็บให้ท่านผู้มาให้ความรู้แก่พวกเราด้วยนะ เป็นของชำร่วยในน้ำใจของท่านที่สละเวลามาให้ความรู้แก่พวกเรา ก็แล้วกัน

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย ซิซเลอร์ ค่ะ - Saturday, 24 September 2005, 07:39PM
 

ไม่ทราบว่าพาเจ้าซิซเลอร์ไปได้ไหมค่ะ อยู่แถวๆบ้านพอดีเลย แต่เดี่ยวต้องถามคุณพ่อก่อนว่าไปได้รึเปล่า ถ้าได้จะไปค่ะเดี่ยวจะมาแจ้งอีกทีนะคะ ค่าลงทะเบียนเท่าไหร่ช่วยแจ้งด้วยนะคะ ถ้าคุณพ่อให้ ต้องไปแน่นอนค่ะ งานดีๆที่ไม่ควรพลาด  

ลงชื่อครับ
โดย Mooping GOGO - Saturday, 24 September 2005, 10:13PM
 

ลงชื่อด้วยคน จำนวน 2 ที่ครับ

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย จิตรใส สิระชัยนันท์ - Saturday, 24 September 2005, 11:08PM
  ปายด้วยค่า  ไม่พลาดแน่นอน  มีอะไรที่ข้าพเจ้าสามารถช่วยได้บอกด้วยนะจ๊ะ
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 26 September 2005, 11:07AM
  เข้ามา Update ความคืบหน้าในการจัดเตรียมงาน ให้เพื่อนๆ นะครับ

เรื่องการประชาสัมพันธ์งาน ทางนิตยสารเพ็ดนิวส์ โดยคุณสุริยา ได้นำลงประชาสัมพันธ์ ให้ในเพ็ดนิวส์ฉบับที่กำลังจะวางแผงนี้ พร้อมกับบทความแนะนำชมรมคนรักบางแก้ว ที่ได้ส่งไปให้เผยแพร่นะครับ เพื่อนๆ ติดตามกันได้นะครับ ตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไป

สำหรับเรื่องการลงทะเบียน จองที่นั่งในการเข้าสัมนานะครับ คงต้องรีบให้เพื่อนๆ ลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับ เพื่อที่จะยืนยันไปที่ มหาลัยมหิดล ว่าจะมีผู้เข้าฟังกี่คน ซึ่งจะได้จัดสถานที่ได้เหมาะสมนะครับ

เนื่องจากงานครั้งนี้เป็นงานเปิดตัวชมรมของเราอย่างเป็นทางการ โดยมีบุคคลที่อยู่ในระดับ VIP ของวงการ มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน และร่วมให้ความรู้แก่พวกเรา จึงต้องขอความร่วมมือกับเพื่อนๆ ทุกๆท่าน ให้เข้ามาร่วมงานกันมาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในงานจะเชิญสื่อมวลชน หลายๆแขนงมาทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ในนิตยสาร ถ้าพวกเราพร้อมใจกันมา จะแสดงถึงพลังที่เข้มแข็ง ของผู้เลี้ยงอย่างพวกเรา ให้ชมรมฯ สมาคมฯ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบางแก้วได้รู้ และเห็นความสำคัญของผู้เลี้ยง อย่างพวกเรา นะครับ

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 26 September 2005, 07:29PM
  เพิ่มเติมรายละเอียด การลงทะเบียน ล่วงหน้าให้ทราบนะครับ

ท่านประธานชมรม คนรักบางแก้ว หรือป้าชัช ของพวกเราได้แจ้งมาว่า งานนี้เป็นงานเปิดตัวครั้งแรก จึงอยากให้สมาชิก และผู้ที่มีจิตใจรักบางแก้ว มาร่วมงานให้พร้อมเพรียงให้มากๆ และอยากให้เป็นงานที่จัดให้พวกเราอย่างแท้จริง จึงเปิดรับลงทะเบียน สำรองที่นั่ง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โดยค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด ทางชมรมฯ จะใช้ทุนกองกลางที่สมาชิกได้บริจาค และซื้อสินค้าต่างๆ มาจัดให้สมาชิกทุกๆ ท่านกันนะครับ..

ในงานก็จะมีทั้งของว่าง กาแฟ ขนม (ซึ่งคุณพชร กรุณารับเป็นเจ้าภาพ) และเลี้ยงข้าวกลางวัน (คุณสุริยา รับเป็นเจ้าภาพ) ให้กับสมาชิกทุกๆท่าน ที่ไปร่วมงาน อย่างเต็มที่

รวมไปถึงเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยาย จากวิทยากรท่านต่างๆ ทุกๆท่านที่ไปร่วมงาน ก็จะได้รับครบทุกท่านที่ไปร่วมงานนะครับ


ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย นิวัต เจริญชล - Monday, 26 September 2005, 11:52AM
  สำหรับการลงทะเบียน เราจะให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตอนนี้ จนถึงประมาณวันที่ 15 ตุลาคม 2548 นี้คืออีกสองอาทิตย์นะครับ ก็จะตรวจสอบยอด และจองห้องที่เหมาะสมกับจำนวนคนที่จะมาร่วมงานนะครับ โดยให้ทุกท่านมาลงชื่อไว้ในกระทู้นี้ แล้วแจ้งจำนวนคนที่จะไปด้วยกันให้ทราบด้วยนะครับ

และให้ส่งรายละเอียดของข้อมูลมาที่อีเมล niwatjareonchol@gmail.com เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปจัดทำทะเบียนรายชื่อล่วงหน้า เพื่อใช้ในงานอีกครั้งหนึ่งนะครับ ข้อมูลที่จะแจ้งมาก็คือ ชื่อ-นามสกุล (จริง), ที่อยู่ คร่าวๆ, นามแฝง ที่ใช้ในเวป, เบอร์โทรติดต่อ (มือถือ, บ้าน) ของทุกคนที่จะไปร่วมงานนะครับ
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 27 September 2005, 01:18PM
 

วันนี้ มีสมาชิกล็อกอินเข้ามามากเป็นประวัติการ   ทำลายสถิติเป็น ๑๓ คน   ขอเก็บไว้เป็นอนุสรณ์หน่อย


อยากให้วันที่ ๒๙ เดือนหน้า  มีสมาชิกไปกันเยอะๆแบบนี้บ้าง จะได้อบอุ่น  มารู้จักไว้กันหน่อยนะครับ    ท่านใดอยากมา  แต่ยังไม่รู้จะว่างหรือเปล่านั้น   ขอให้รีบบอกมาก่อน  จะได้เป็นกำลังใจให้คุณนิวัตว่ามีคนสนใจอยากมา   ส่วนวันจริง   ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย  จะต้องพ่วงมาเป็น ๒-๓ คน เหมือนรถไฟชนกันเพราะสับหลีกไม่ทัน  ก็ไม่เป็นไรครับ

เรื่องห้อง  ขอแนะนำคุณนิวัตไปเลยว่า  ควรเอาแบบการประชุมโต๊ะกลมเหมือนการเสวนาหมาบางแก้วครั้งที่ ๑ ที่เกษตรครั้งก่อน  เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  และ ท่านวิทยากรจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวมากไป    ถ้าคนเยอะ   ค่อยเพิ่มเก้าอี้เสริม เป็น ๒ วง ๓ วง

สำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาที่จองชื่อไว้และไปถึงห้องเสวนา ๓๐ คนแรก จะได้รับ หนังสือ มีหมาเป็นเพื่อน... แจกฟรีเป็นอภินันทนาการครับ    งานนี้นอกจากจะไม่เก็บตังแล้ว  เพื่อนหลายๆคนยังได้เตรียมของกินของใช้ให้ทุกท่านได้อิ่มท้อง  และ อิ่มปัญญาครับ สับสน

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Pingpong \(-_-)/ - Tuesday, 27 September 2005, 06:34PM
  เรียนคุณ ปิงปอง
ยินดีเข้าร่วมการสัมมนา
ขอสอบถามว่าจะนำสุนัขเข้าไปร่วมงานด้วยได้หรือไม่ครับ
น่าจะลงทะเบียนทาง online ได้เลยนะครับ เพื่อเป็นการประเมินผู้เข้าร่วมสัมมนา
และเพื่อความสะดวกครับ

ขอบคุณครับ

Serit Winderman
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย นิวัต เจริญชล - Tuesday, 27 September 2005, 07:16PM
  เอ่อ ลืมแจ้งไปครับ เนื่องจากงานนี้เป็นงานสัมมนา ทางสถานที่คงไม่ค่อยสะดวกที่จะให้พาสุนัขไปน่ะครับ เพราะถ้าเอาไปกันเยอะๆ จะออกยุ่งๆน่ะครับ

เอาไว้งานหน้า ครับรับรองต้องให้เอาสุนัขมาอวดแน่ๆครับ ได้ปรึกษากับท่านประธาน ถึงแนวทางการจัดงานให้นำสุนัขมาอวดกันแล้วครับ ใจเย็นๆครับ

ส่วนเรื่องลงทะเบียนออนไลน์ นั้นจริงๆก็ลงชื่อที่นี่แหละครับแล้วเดี๋ยวจะได้สรุปจำนวนท่านที่ไปได้ แต่เนื่องจากว่าจะต้องจัดเตรียมข้อมูลทะเบียน ล่วงหน้าที่จะใช้ในวันงานน่ะครับ จึงต้องขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้สามารถติดต่อกันได้ ในกรณีฉุกเฉินน่ะครับ
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย กฤษณา สุธรรมดิลก - Wednesday, 28 September 2005, 02:11PM
 

ขอลงชื่อด้วยคนค่ะ

กฤษณา สุธรรมดิลก (06-3242162)

ปล. อยากไปมากกกกกกกค่ะ แต่ว่าไปยังไงคะ ช่วยบอกหน่อยค่ะ ขอบคุณมาก

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Jannyfer ณัฐชาพร พูลสวัสดิ์ - Wednesday, 28 September 2005, 09:46AM
 

มาลงชื่อค่ะ...

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย พายุ วงศ์วายุ - Wednesday, 28 September 2005, 12:31PM
  อาโกวและโกวป้าให้พายุมาเรียนว่าได้รับ e-mail จากคุณ pingpong และคุณนิวัตแล้วครับ อาโกวและโกวป้ายังไม่แน่ใจครับว่าจะเข้าร่วมสัมมนาได้หรือไม่ เพราะเป็นช่วงปิดเทอม ซี่งอาโกวและโกวป้าอาจจะยังติดภารกิจเรื่องกิจกรรมนอกหลักสูตรอยู่ครับ ถ้าหากอาโกวและโกวป้าแน่ใจว่าเข้าร่วมสัมมนาได้ ก็จะให้พายุเข้ามาลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ตุลาคม ครับ ขอบพระคุณครับ
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Jannyfer ณัฐชาพร พูลสวัสดิ์ - Wednesday, 28 September 2005, 02:26PM
 

เอ... ไม่มีเมลล์เชิญอ่ะค่ะ ...แต่ไปได้หรือเปล่าคะ...

กลัวว่าจะเก้อหน่ะค่ะ เศร้า

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย สาโท ตัวป่วน - Wednesday, 28 September 2005, 06:08PM
  อยากไปด้วยจังเลย...

แต่.. วันเสาร์ทำงานอ่ะค่ะ..

ถ้าชะแว๊บ.. แอบโดดงานได้ไม่พลาดแน่นอนค่ะ

ปล. นิยมใช้บริการ ขสมก.อ่ะค่ะ (แหะๆๆ เป็นพวกทุนทรัพย์น้อยค่า)
แล้วทีนี้มันไปยังไงอ่ะ ผู้ใดรู้ช่วยแถลงไขให้แจ่มแจ้งทีจะเป็นพระคุณยิ่งนะจ๊ะ
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Wednesday, 28 September 2005, 08:01PM
 

ยักคิ้ว คุณณัฐชาพร  แหมนึกว่าคนอื่นไกล ที่แท้ก็ขุนคลังชมรม แล้วนี่จะเก้อได้ไง ?  คุณนิวัต ช่วยจดชื่อเอาไว้   ถ้าไม่ไปต้องปัญหาแน่ จริงมั้ย คุณนิวัต อย่าลืมเอาเงินไปจ่ายด้วยนะครับ ล้อเล่นน่า

ทุกท่านในชมรมคนรักบางแก้วเป็นเจ้าภาพ ครับยิ้ม

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย นิวัต เจริญชล - Wednesday, 28 September 2005, 09:04PM
  คุณสาโทครับ โดดงานมาเลยครับ ไม่หน้าแตกแน่ๆ เพราะมีเพื่อนๆ จ้องจะโดดงานมาร่วมงานกันเพียบเลย หุ หุ ส่วนท่านณัชชาพร ครับ ถึงไม่มีจดหมายเชิญ ก็ไปได้อยู่แล้วแหละครับ (จดหมายเชิญคงกำลังเดินทางอยู่อ่ะครับ เดี๋ยวคงถึง 555)

สำหรับแผนที่ และการเดินทาง นั้นรออดใจรอสักนิดนึงนะครับ จะได้เอามาแจ้งกัน รับรองไปง่ายมากๆ ครับ เดี๋ยวนี้ สะดวก รวดเร็ว

ส่วนจำนวนสมาชิกที่ตอบรับไปสัมมนา ประมาณวันศุกร์จะมาสรุปให้ฟังรอบนึงก่อนนะครับ รับรองว่าคาดไม่ถึงแน่ๆ กับความร่วมแรงร่วมใจของพวกเรานะครับ

ขอบคุณทุกคนล่วงหน้า นะครับ มาร่วมลงชื่อกันเยอะๆ นะครับ
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย แม่กล้วยปิ้ง พั้ววงศ์ - Thursday, 29 September 2005, 09:09AM
 

แม่กล้วยปิ้ง มาลงชื่อไปด้วยคนค่ะ แต่ถ้ามีสมาชิกขอตามไปด้วยทีหลังลงชื่อเพิ่มได้หรือเปล่าค่ะ ใกล้บ้าน ไปแน่ๆ ส่วนเพื่อนๆสมาชิกที่ใช้บริการ ขสมก ให้ไปนั่งรถ ปอสาย 515 ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี  รถจะเลี้ยวไปที่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แล้วจะเดิน(ก็ไกลพอสมควร)หรือใช้บริการมอเตอร์ไซร์ รับจ้างไปที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ก็ได้ค่ะ  ชื่อลงทะเบียน  เยาวลักษณ์   พั้ววงศ์  72/224 หมู่บ้านพระปิ่น 2  ถ.ศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพฯ เลี้ยงสุนัขบางแก้ว 4 ตัว ( 01-4661141)

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย อัญชนา จงรุ่งเรืองไสว - Thursday, 29 September 2005, 11:42AM
 

คุณนิวัติค่ะ ได้รับ e-mail แล้วค่ะ ตกลงเอาหมาไปไม่ได้ใช่มั้ยค่ะ  ขอให้ลงทะเบียนเป็นวันจันทร์ที่ 3 ได้หรือเปล่าค่ะ ขอถามแฟนก่อนค่ะ ถ้าไปได้จะแจ้งให้ทราบทางมือถือค่ะ อ้อและถ้าไปได้รถที่ใช้เป็นรถตู้ค่ะ คงจะรับสมาชิกไปด้วยได้หลายท่านค่ะ ยังไงขออนุญาตแจ้งเป็นวันที่ 3 น่ะค่ะ อย่าพึ่งตัดสิทธิล่ะ

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย keatanan tinchaiyapum - Saturday, 1 October 2005, 12:08PM
 

ตัวตลกขอเข้าร่วมงานด้วย ๒ ที่นะครับแต่อย่างไรก็จะขอยืนยันอีกครั้งประมาณวันที่ ๗ ตุลาคมนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะติดงานในวันที่ ๒๙ ต.ค.หรือเปล่าถ้าไม่ติดงานจะเข้าร่วมงานอย่างแน่นอนครับ.........ยิ้ม

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Pingpong \(-_-)/ - Monday, 3 October 2005, 01:26PM
 
ขอยืนยันเรื่องวันที่ ๒๙ ต.ค ครับไปแน่ๆ    เสียดายเอาหมาไปไม่ได้    แต่ผมคิดว่า  เราอาจร่วมมือกับหมอปานเทพ ร่วมจัดเสวนาในงานมหิดลคนรักสัตว์ได้ทุกปี  คราวหน้าขอครึ่งวัน  และให้น้องหมามาเที่ยวได้ด้วยก็ดี
เรื่องประชาสัมพันธ์ เดี๋ยวจะลองดูว่า  จะออกรายการวิทยุโทรทัศน์ได้บ้างไหม   ใครมีช่องทางช่วยบอกด้วย
เดี๋ยวจะไปฝากไว้ที่คลีนิคออนไลน์ของหมอสุพจน์อีกช่องทางหนึ่ง
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Pingpong \(-_-)/ - Wednesday, 5 October 2005, 10:33AM
 

ปิงปองรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์    ก็ต้องคอยจีบคนกับหมาอยู่ร่ำไป อาย


 

พายุ วงศ์วายุ

Pingpong \(-_-)/
อังคาร, 4ตุลาคม 2005
พายุ วงศ์วายุ [10:31 AM]: ....... ทีนี้มีเพื่อนของคุณติ๋มที่เมืองไทยเขาอยากจะบริจาคเงิน ให้บ้านนิรมลน่ะครับ คุณติ๋มก็เลยอยากได้แผนที่และตำบลที่อยู่ของบ้านนิรมล และคุณติ๋มคิดว่าชมรมคนรักบางแก้วดำเนินงาน บ้านนิรมลน่ะครับ เลยอยากให้มีแผนที่ของบ้านนิรมลในเว็บบางแก้ว ..........
Pingpong \(-_-)/ [11:46 AM]: บ้านนิรมล เขาไม่บอกแผนที่  เพราะเขากลัวคนเอาหมาไปปล่อย   เราเป็นเพียงแนวร่วมกันครับ  ไม่ใช่เจ้าของ  อยากให้มาฟังคุณวินพูดวันที่ ๒๙ ต.ค จัง
พายุ วงศ์วายุ [01:26 PM]: ถ้าอาโกวกับโกวป้าเสร็จภารกิจนอกหลัสูตรทัน อาโกวและโกวป้าก็จะไปครับ

แฟนพายุกับน้ำมนต์ได้ยินโกวป้าพูดแบบนี้แล้ว   รีบๆมาลงทะเบียนกันนะครับ   โกวป้ากับอาโกวจะได้รู้สึกว่าแฟนให้ความสนใจเหมือนเดิม เช่นเคย ดังที่ 
กระดานเสวนากระดานเรื่องจริงอิงนิยายบางแก้ว
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย jai dee - Wednesday, 5 October 2005, 07:54AM
 

อาโกวกับโกวป้าไปแน่หรือเปล่าคะ  ถ้าไปแน่ ก็ขอตามขอตามค่ะ

พี่พายุกะนู๋น้ำมนต์สบายดีมั๊ยคะ คิดถึงมากๆค่ะ

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Pingpong \(-_-)/ - Saturday, 8 October 2005, 10:23PM
 

ฝากเพลงนี้ให้ พายุ กับ น้ำมนต์   จำได้ว่าครอบครัวนี้ชอบเพลงลูกทุ่ง

หมาหยอกไก่ โดยนุจรี มารศรื 

จะให้ร้องสดบนกระทู้เหมือนแต่ก่อน   เธอไม่ยอมเสียแล้ว   คงต้องกิ๊กหน่อย

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย โย แม่ลักกี้ - Monday, 10 October 2005, 06:22PM
  งง ไปพิมพ์ผิดที่ผิดทาง ขออภัย  คือ ไปด้วยครับ สองคนครับ  ไม่มีเสื้อครับ แล้วให้เอาอะไรไปช่วยมั่งครับ แต่ไปเช้าไม่ทันอะครับ แล้วก็กลับเย็นไม่ได้ (เรื่องเยอะจริงๆ) แต่จะไปครับ
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Monday, 10 October 2005, 07:38PM
 

เรียนพี่นิวัตที่นับถือ

ช่วยกรุณาโพสต์แผนที่ให้ด้วยครับผมเป็นคน ตจว.มาอยู่กทม . ไม่นานจึงไม่ค่อยรู้จักหนทาง  เห็นแก่ลุงเถอะ นึกว่าเอาบุญนะ

หลานรูปหล่อแฟนสวยหมาน่ารักชื่อนิวัต นามสกุล เจริญชล

 

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย จรัญ กาลตนากูล - Tuesday, 11 October 2005, 11:21AM
 

กลัวกระทู้นี้หายครับ ขอลงทะเบียนไว้ด้วย 1 ท่านครับ เสาร์ 29 ตุลา นี้ ท่านใดว่างช่วยไปให้กำลังใจคนทำงานเพื่อสุนัขบางแก้วกันหน่อยครับ  โดยเฉพาะท่านใดที่กำลังคิดจะเลี้ยงบางแก้วหรือเพิ่งเลี้ยง ลองมาหาความรู้สอบถามข้อมูลปัญหาของบางแก้วได้ครับ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาการเลี้ยงบางแก้วภายหลัง "คิดก่อนเลี้ยง"

แผนที่ทางไปงานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้วครับ
โดย Mooping GOGO - Wednesday, 12 October 2005, 12:59PM
 

แผนที่ทางไปงานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเส้นทางนะครับ
ไปง่ายครับ ไม่ต้องห่วง

ประมาณ 15 นาทีจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับ  (ห้ามซิ่ง อิอิ) ยิ้ม


ตอบ: แผนที่ทางไปงานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้วครับ
โดย keatanan tinchaiyapum - Thursday, 13 October 2005, 01:37PM
  ยิ้ม งานเปิดตัวตกลงว่าผมว่างครับ  ขอยืนยันว่าจะไปแน่นอนครับ ๒ ที่นะครับ รายงานตัว ๐๙๐๐ เป็นต้นไปใช่หรือเปล่าครับ ถ้าไปเกินจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ แต่อย่างน้อยก็ตามที่แจ้งไว้ครับ แล้วพบกันวันงานครับกระผม.....ยักคิ้ว
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย นิตยา ทองอุ่นเรือน - Tuesday, 11 October 2005, 12:16PM
 

ขอลงทะเบียนด้วยคนค่ะไปแน่นอน

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย ya cheingpratoom - Wednesday, 19 October 2005, 06:39PM
 

ขอไปร่วมงานด้วย สนใจมาก

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Pingpong \(-_-)/ - Sunday, 23 October 2005, 06:54PM
 

ป้าชัช ประธานชมรมฯ นัดกรรมการและสมาชิกมาหารือกันเรื่องเตรียมงานเปิดตัวชมรมวันเสาร์หน้า

เจ้าขุนทองดีใจได้พบพ่อ    วันนี้โชว์ฟอร์มสุดๆที่งานประกวดสุนัขแฟชั่นไอซ์แลนด์

รายละเอียดเดี๋ยวรอคุณนิวัตมาเล่าให้ฟัง


ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย ธีรศักดิ์ วรเวทวุฒิคุณ - Sunday, 23 October 2005, 08:24PM
  ผมขอไปด้วยคับ แต่ให้ลงทะเบียนได้ วันไหนคับ และไปช่วงเช้าได้ไหมคับ ช่วงบ่ายต้องพาคุณพ่อ ไปหาหมอคับ
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Monday, 24 October 2005, 06:18AM
 

คุณนิวัต  ผทขอลงทะเบียนให้กับหลานที่อยู่ในมหิดลด้วยครับ  ชื่อ เอม ชัยพฤกษ์เดชา

ไปแน่เพราะหอแถวนั้นที่สำคัญรักบางแก้วมาก ๆ ที่บ้านเค้าเลี้ยงบางแก้วประมาร +6 ตัว

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Pingpong \(-_-)/ - Monday, 24 October 2005, 06:26PM
 

18:22 - 24/10/05 vichienb emoticon ..วันนี้ พบกับคุณวสันต์และคุณต้อมแล้ว บอกว่า วันเสาร์ที่ 29 ไปงานเปิดตัวชมรมแน่ๆ 4 คน(รวมในท้องอีก 2 คน) แต่อีก 1 ตัว(น้องเบิร์น)เอาไปไม่ได้ เพราะกำลังเป็นฮีทอยู่ จะเอาเสื้อชมรมฯที่เหลือและหนังสือที่คุณพชรบริจาคไว้ไปด้วย เผื่อให้วิทยากร และ สมาชิกที่สนใจก็สามารถซื้อได้ emoticon


คุณธีรศักดิ์  และ เพื่อนๆที่สนใจ  เชิญมาได้เลยนะครับ  ตามวันเวลาสถานที่ ที่เขียนไว้ด้านบน

ทราบจากคุณนิวัตว่ามีเพื่อนๆให้ความสนใจจะมากันคับคั่ง  ไม่ต่ำกว่า 40 คน

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Patchara JARUTASNANGKUL - Wednesday, 26 October 2005, 07:57PM
 

ใครยังไม่มีแผนจะไปเที่ยว  เชิญไปร่วมสัมนาด้วยนะครับ (รายละเอียดเชิญดูได้)

ยังพอมีที่นั่งเหลือ  โดยเฉพาะคนรักบางแก้วและอยากจะพัฒนาให้หมาบางแก้วนิสัยดียิ่งขึ่นเห็นด้วย

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย โมจิตัวแสบ มากสุวรรณ์ - Wednesday, 26 October 2005, 09:11PM
 

ไปด้วยคนค่ะ   สุนัข 1 คน 2 ค่ะ 

แล้วเพื่อนๆจาเอาหมาไปกันหรือป่าว..............

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย อาทร ยงรัตนกิจ - Thursday, 27 October 2005, 11:40AM
  งานนี้คงต้องงดเอาน้องหมาไปนะครับคุณโมจิ เนื่องจากไม่มีสถานที่สำหรับเก็บน้องหมาระหว่างที่เราคุยกันน่ะครับ เอาไว้โอกาสหน้านะครับ...คือผมก็อยากเอาขุนทองไปแต่ก็ต้องอดใจไว้เหมือนกันครับ
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย นิตยา ทองอุ่นเรือน - Thursday, 27 October 2005, 04:18PM
 

ขอลงทะเบียนรวมตัวเองและสมาชิกทุกท่านในครอบครัวเป็น 3 คนนะคะ ไปแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะ

ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Pingpong \(-_-)/ - Friday, 28 October 2005, 10:04PM
 
สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ
สำหรับเมล์ทุกฉบับ แต่ผมคงจะไปไม่ได้นะครับ เพราะผมทำงานวัน เสาร์-อาทิตย์
ยังไงรบกวนพี่ช่วยส่งภาพในงาน มาให้ดูบ้างนะครับ ตั้งใจอยากพาไปกระทรวงก่อนจะได้คุ้นเวลาไปข้างนอก
เอาไปข้างนอกที่ไรมันวิ่งหนีตลอดเลย เพลอเป้นหนีจับก้อยาก
pop pappap
17:02 น
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย Pingpong \(-_-)/ - Friday, 28 October 2005, 10:08PM
  เสียดายมาก ไม่ว่างไป ติดเรียน ทั้งวัน เลย
เก็บข่าวมาเล่าต่อนะคะ

อยากเจอน้องบางแก้ว ทั้งหลายมาก เพราะน้องหมาแก่ของเรา
อยุ่เชียงใหม่
เขาแก่มาก แล้ว และตอนนี้ ขนที่หลังตั้งแต่กลางหลังเนีย
หายไปเลยค่ะ
หมดยาไปหลายแล้ว แต่เราก็ยังรัก
ทุก 6 น . และ 20 น. เขาต้องมาเคาะประตุห้องปลุกให้ตื่น
และ ตอนค่ำ เหมือนบอกว่า จะไปนอนแล้วนะ แม่อยุ่ดี ๆ ล่ะ
พูดถึง แล้ว คิดถึงมาก

เก็บภาพ มาเล่าให้ฟัง ด้วยนะคะ
จะรออ่าน

กอบัว
19:19 น
ตอบ: งานเปิดตัวชมรมคนรักบางแก้ว และสัมนาทางวิชาการ สุนัขบางแก้ว วันที่ 29 ตุลาคม 2548
โดย toetam s - Friday, 28 October 2005, 10:36PM
  ได้รับเมล์เชิญแล้วค่ะ ต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถไปสมทบกับสมาชิกชมรมฯได้ เสียใจจังเลย เป็นเพราะติดงานจริงๆค่ะ ไม่งั้นขอลงทะเบียนไปนานแล้ว...อยากจะได้เอกสารบ้างจัง..แต่เอาเป็นว่า รบกวนเล่าสรุปให้อ่านบ้างรวมทั้งจะรอดูภาพบรรยากาศวันงานทางนี้ละกันนะคะ......ตาเขียว

ปิงปองขอแทรกตรงนี้หน่อยว่า ติดตามดูภาพบรรยากาศวันงานทางนี้ได้เลย http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=1181