รูปภาพของปรียาภรณ์ ดิษสง่า
เอาบางแก้วไปทำหมัน มันจะดุน้อยลงหรือเปล่า
โดย ปรียาภรณ์ ดิษสง่า - Monday, 16 January 2012, 07:21PM
 
เดือนที่แล้ว กัดพี่สาว เมื่อวานกัดเรา
และช่วงนี้ไม่รู้เพราะช่วงติดสัดหรือเปล่า
ถ้าเอาทำหมันมันจะดุน้อยลงหรือเปล่า
แล้วตัวนี้อายุ 5 ปี แล้ว มีวิธีแก้ไขอบรมหรือเปล่า
เผื่อจะดุน้อยลง

ขอบคุณทุกคำตอบล้่วงหน้า
รูปภาพของมิซาเอะ 2011
ตอบ: เอาบางแก้วไปทำหมัน มันจะดุน้อยลงหรือเปล่า
โดย มิซาเอะ 2011 - Monday, 16 January 2012, 08:09PM
 
สวัสดีค่ะ คุณปรียาภรณ์

ถ้าน้องหมาก้าวร้าวเพราะติดสัด ที่บ้านเลี้ยงหมาตัวเมียมั้ยหรือแถวบ้านมีมั้ย ถ้าติดสัดการทำหมันก็จะช่วยลดเรื่องก้าวร้าวได้ค่ะ

แต่บางตัวนิสัยก้าวร้าวมาจากสายเลือดก็ไม่ได้ช่วยอะไร

การทำหมันในกรณีตัวผู้ลดความก้าวร้าวได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกตัวบางตัวก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

บางตัวก็ลดลงเล็กน้อยต้องปรับพฤติกรรมควบคู่กันไปค่ะ

ถ้าน้องหมาติดสัดอารมณ์หงุดหงิดและจะหอนด้วยค่ะ

รอท่านอื่นที่มีข้อมูลมาแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
รูปภาพของหม่าม๊า ของหนมปัง
ตอบ: เอาบางแก้วไปทำหมัน มันจะดุน้อยลงหรือเปล่า
โดย หม่าม๊า ของหนมปัง - Wednesday, 18 January 2012, 03:43PM
 
สรุปง่ายๆว่า

1. ก้าวร้าว เพราะอยู่ในระหว่างติดสัด ==> อันนี้สุนัขจะก้าวร้าวเป็นพักๆ ไม่ใช่ตลอดเวลา การทำหมันจะหยุดก้าวร้าวได้ เพราะจะไม่หงุดหงิดระหว่างติดสัดอีกแล้ว

2. ก้าวร้าว โดยพื่้นฐานนิสัยสุนัข ==> อันนี้สุนัขจะก้าวร้าว (หรือดุ) ตลอดเวลา...เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไปสนับสนุนให้สุนัขบางแก้วก้าวร้าวก็คือ คุณเจ้าของไม่ทำตัวเป็นจ่าฝูงที่มั่นคง เด็ดขาด สุนัขที่มีแนวโน้มต้องการเป็นจ่าฝูงอยู่แล้วก็จะกัดได้ค่ะ

ลองดูนะคะว่าเป็นแบบไหน แล้วมาเล่าสู่กันฟังได้ค่ะ จะได้ช่วยกันปรับแก้ ^_^

ลู่ลี่
ตอบ: เอาบางแก้วไปทำหมัน มันจะดุน้อยลงหรือเปล่า
โดย peerajit vitta - Wednesday, 18 January 2012, 10:56PM
 
หมู ่ 7 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 08 9997 8146 53/2
www.luckydogs.info อีเมล์ : lucky4paws@yahoo.com

ข้อดีและข้อเสียของการทำหมันสุนัข
เมื่อกล่าวถึงการทำหมันสุนัข จะต้องมีข้อคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายเสมอ ฝ่ายแรกเห็นว่าในการที่จะปัองกันมิให้ลูก
สุนัขที่เราไม่ต้องการกำเนิดออกมาน้ัน ควรทำหมันสุนัขที่ไม่ได้เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ไว้แต่เนิ่น แต่อีกฝ่ายก็แย้งว่า การทำหมันเป็น
การตัดอวัยวะของร่างกายออกไป ซึ่ง พูดอีกแง่หนึ่งว่า เป็นเสมือนการตัดแขนขาของสัตว์เลี้ยงน้ัน เนื่องจากอวัยวะทุกอย่างต่างก็มี
หน้าที่และทำงานเกี่ยวข้องประสานกับอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปย่อมจะทำให้การทำงานผิดพลาด
และทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมาได้
ยังมีข้อถกเถียงอีกมากมายเกี่ยวกับความเห็นท้ังสองฝ่ายที่กล่าวมาน้ัน แม้ว่าวิธีการป้ องกันที่ดีที่สุดโดยไม่เป็นอันตรายต่อ
สุนัขก็คือการควบคุมโดยธรรมชาติ โดยการแยกตัวเมียออกไปจากตัวผู้ระหว่างที่มันกำลังติดสัด และห้ามตัวผู้ออกไปเที่ยวเล่นนอก
บ้าน แต่ก็อาจจะเป็นการยากในการควบคุมกรณีสุนัขจรจัด และเจ้าของสุนัขจำนวนมากอาจจะไม่เต็มใจทำเช่นกัน ในกรณีนี้ แนะนำว่า
ควรจะทำหมันเพื่อที่จะจำกัดการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ป้ องกันการบาดเจ็บและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการจับคู่กันของสุนัข
และป้ องกันความเครียดและความสับสนของตัวเมียในช่วงการต้ังครรภ์ การให้นมลูก และการเลี้ยงดูลูก
แม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นเรื่องปกติที่เจ้าของจะนำสุนัขไปทำหมันต้ังแต่อายุยังน้อย (◌ุ 6-7 เดือน) แต่ก็มีคำเตือนว่าควรจะ
ระมัดระวังและใช้วิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจทำสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้เช่นนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่สุนัขยังไม่เติบโตเต็มที่
การเจริญเติบโตของสุนัขโดยเฉพาะในส่วนสำคัญต่างๆ น้ันมีอิทธิพลมาจากฮอร์โมนของการสืบพันธุ์ การตัดอวัยวะสืบพันธุ์
ภายในออกไปเมื่ออายุยังน้อยก่อนที่สุนัขจะโตเต็มวัย เป็นสาเหตุให้ระยะเวลาการเจริญเติบโตของกระดูกยาวขึ้น ทำให้กระดูกยาวและ
ผอม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้างได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสให้อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกันที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ เช่น
อวัยวะเพศมีโอกาสที่จะติดเชื้อทางผิวหนังรอบๆ อวัยวะเหล่านี้ได้ นอกจากนี้การขยายผลการวิจัยยังค้นพบอีกว่า สุนัขเพศเมียที่ถูกตอน
จะไม่สามารถกล้ันปัสสาวะได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปได้สูงว่าจะพบอาการเดียวกันนี้ในสุนัขเพศผู้ด้วย
การทำหมันสุนัขเพศเมียก่อนที่มันจะติดสัดคร้ังที่สองน้ัน พบว่าลดโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมลงไปกว่าสุนัขที่ทำหมันหลัง
ช่วงน้ัน แต่ท้ังนี้ท้ังน้ันก็มิได้รวมถึงมะเร็งชนิดอื่นๆ และยังมีการค้นพบเพิ่มเติมอีกว่า เพศเมียที่ถูกตอนเมื่ออายุน้อยนี้จะมีโอกาสที่จะ
เป็น haemangio-sarcoma (โรคเกี่ยวเนื่องกับเนื้องอกในหัวใจและม้าม) และ osteo-sarcoma (มะเร็งกระดูก) ได้มากขึ้น นอกจากนี้
ผลการวิจัยและสัตวแพทย์ท้ังหลายพบว่า การทำหมันส่งผลให้การทำงานของต่อมไทรอยด์เป็นไปในทางลบ และทำให้เกิดผลข้างเคียง
ในแง่ลบอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาโรคผิวหนัง โรคหัวใจ และปัญหาด้านพฤติกรรม
การทำหมันสุนัขไม่ได้มีผลกระทบแค่ทางสุขภาพกายเท่าน้ัน แต่ยังมีผลกระทบในเรื่องพฤติกรรมของสัตว์เหล่าน้ันด้วย
เจ้าของสุนัขจำนวนมากยอมรับว่า หลังจากนำสุนัขเพศผู้ไปทำหมันแล้ว มันจะกลายเป็นหมาที่สงบเสงี่ยมและว่าง่ายขึ้น การ
ศึกษาวิจัยในเรื่องผลกระทบในการทำหมันสุนัขเพศผู้น้ันก็ให้ผลลัพธ์ในทำนองเดียวกัน และแทบจะไม่แตกต่างกับผลการวิจัยที่ได้ใน
ยุคปี 70 ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ที่แสดงผลว่า พฤติกรรมของสุนัขเพศผู้หลังจากการตอนดีขึ้นกว่า 70% ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด
และจากการศึกษาของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับสุนัข ก็ให้ผลเช่นเดียวกันโดยมีเปอร์เซนต์เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย มีการขยายผลการศึกษา
ออกไปโดย Ben Hart แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ผลลัพธ์ดังนี้คือ: การออกไปเที่ยวนอกบ้าน ลดลง 90%; ความก้าวร้าวกับเพศผู้
ด้วยกันลดลง 60% ; พยายามขึ้นคร่อมมนุษย์ลดลง 60%; และ อยู่ติดบ้านผิดปกติ 50% นอกจากนี้สุนัขเพศผู้ที่ถูกตอนจะขึ้นคร่อมสุนัข
อื่นน้อยลงและเต็มใจที่จะยอมรับสิทธ์ิขาดจากเจ้าของหรือคนอื่นๆ ในบ้านยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่า หลังจากการทำหมันแล้ว
ไม่มีพฤติกรรมใดที่จะดีขึ้นท้ัง 100% สิ่งนี้เป็นการยืนยันว่าพฤติกรรมของสุนัขน้ันไม่ได้มีอิทธิพลมากจากฮอร์โมนอย่างเดียว แต่เป็น
ผลจากสภาพแวดล้อมและสิ่งที่มันเรียนรู้ด้วย ดังน้ัน การทำหมันสุนัขเพื่อหวังผลด้านพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นตามมาน้ัน เพื่อให้ได้ผลดี
ที่สุดจะต้องทำควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
ผลการศึกษาในเรื่องผลกระทบหลังจากการทำหมันของสุนัขเพศเมียไม่ได้แสดงว่ามีพฤติกรรมใดดีขึ้นมาเลย อาจจะเป็น
เพราะเพศเมียไม่ได้มีฮอร์โมนกระตุ้นตลอดเวลา จะมีแค่สองคร้ังต่อปี เท่าน้ัน มีหลักฐานพบว่า สุนัขเพศเมียอายุน้อยกว่าสองปี ที่มี
แนวโน้มจะแสดงความก้าวร้าวน้ัน กว่า 40% ของมัน มีระดับฮอร์โมนเพศผู้ที่ผิดปกติ ซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวผิดปกติ ดังน้ัน
พฤติกรรมก้าวร้าวในเพศเมียไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำหมัน แต่ถ้าเจ้าของยังยืนยันว่าอย่างไรก็ต้องทำหมันให้สุนัข ก็ควรรอจนกว่า
สุนัขเพศเมียน้ันจะโตเต็มวัยท้ังร่างกายและจิตใจเสียก่อนแล้วค่อยทำจะดีกว่า
อย่างไรก็ตาม การทำหมัน (ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) จะทำให้การต่อสู้ระหว่างเพศเมียด้วยกันเองในบ้านระหว่าง
ช่วงติดสัด ลดลงได้
แต่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการตอนจะเพิ่มโอกาสที่จะเป็น hypothyroidism (ภาวะการมีไทรอยด์ต่ำ) โดยผลข้างเคียงของมัน
คือจะทำให้การทำงานด้านจิตใจไม่เป็นระเบียบ ส่งผลให้สุนัขเป็นโรคง่วงซึม เกียจคร้าน ไม่มีเรี่ยวแรง จิตใจไม่แจ่มใส และเพิ่ม
พฤติกรรมก้าวร้าว ขี้กลัว หรือตื่นตัวเกินจำเป็นได้
เมื่อสรุปข้อดีและข้อเสียของการทำหมันสุนัขแล้ว ดิฉันคิดว่า ข้อดีที่สุดในการทำหมันก็คือเป็นการป้ องกันลูกสุนัขที่ไม่มีใคร
ต้องการไม่ให้เกิดมาบนโลกใบนี้ที่มีสุนัขอยู่มากเหลือเกินแล้ว รวมถึงป้ องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการจับคู่กันของสุนัข พร้อม
ท้ังความเครียดและความสับสนที่สุนัขเพศเมียจะมีในช่วงต้ังครรภ์ ช่วงการให้นม และการเลี้ยงดูลูก ยิ่งไปกว่าน้ัน โอกาสที่จะเป็น
มะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์ก็ลดลงด้วย ในเรื่องของพฤติกรรมน้ัน จะทำให้เพศผู้สงบเสงี่ยม รักบ้าน และว่าง่ายขึ้น ส่วนในเพศเมียจะทำ
ให้ความก้าวร้าวกับเพศเมียด้วยกันเองในบ้านเดียวกันลดลง แต่ก็ขึ้นกับว่ามีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้องหรือไม่
ข้อเสียเท่าที่เห็นจะเป็นในเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นหลัก โดยสุนัขมีโอกาสที่จะเป็นภาวะไทรอยด์ต่ำ มะเร็งกระดูก และเนื้องอก
ในหัวใจหรือม้าม การกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ในเพศเมียและอาจจะในเพศผู้ด้วย การติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกรวมถึงปัญหาด้าน
โครงสร้าง ส่วนในเรื่องพฤติกรรม มีโอกาสที่จะมันแสดงพฤติกรรมการกลัวหรือก้าวร้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของภาวะไทรอยด์
ต่ำ หรือเพศเมียที่ก้าวร้าวอยู่แล้วอาจจะก้าวร้าวเพิ่มขึ้น ถ้ามีการทำหมันก่อนที่มันจะโตเต็มวัย
เวบไซต์อ้างอิงและเวบไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ :

ผลกระทบในระยะยาวที่เกี่ยวเนื่องจากการทำหมัน/การตอนสุนัข
http://www.naiaonline.org/pdfs/LongTermHealthEffectsOfSpayNeuterInDogs.pdf

พื้นฐานของตำแหน่งของกฎในการทำหมันและการตอนในสุนัขและแมว
http://www.theriogenology.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=59

คำถามเกยวกบการทำหมัน และอายุที่สมควรในการทำ ี่ ั http://www.littleriverlabs.com/neuter.htm

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการทำหมัน-การตอน นักกีฬาสุนัข http://www.caninesports.com/SpayNeuter.html

ผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำหมันและการตอนต่อพฤติกรรมของสุนัข
http://www.acc-d.org/2006%20Symposium%20Docs/Duffy2.pdf

ผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำหมันและการตอนโดยใช้ระบบยูโรเจนิทอล (Urogenital)

http://www.acc-d.org/2006%20Symposium%20Docs/1VerstegenOnclin.pdf

ภาวะการกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ในเพศเมียที่ทำหมัน : ความถี่ สาเหตุ และการรักษา
http://www.acc-d.org/2006%20Symposium%20Docs/1Reichler.pdf

ความเสี่ยงและประโยชน์ของการทำหมันและการทำหมันเมื่ออายุน้อยในสุนัขและแมว : ผลลัพธ์ที่มีต่อพัฒนาการ ภาวะการมีน้ำหนักเกิน
และภาวะการเป็นโรคกระดูกและ Neoplastic

http://www.acc-d.org/2006%20Symposium%20Docs/1Spain.pdf
©
คุฌนิงเกอะ ปาร์มา (วท.บ.) ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ด๊อกส์
ผู้ได้ใบรับรองผู้ฝึ กสุนัข และนักพฤติกรรมสุนัข
เชียงใหม่,กรกฏาคม 2006
ทำให้ทันสมัย กุมภาพันธ์ 2009
รูปภาพของpisut utarapat
ตอบ: เอาบางแก้วไปทำหมัน มันจะดุน้อยลงหรือเปล่า
โดย pisut utarapat - Thursday, 19 January 2012, 07:11AM
 
เจ้า bobby ทำหมันแล้วเหมือนกันครับ ดุน้อยลงรึเปล่าไม่รู้ ที่แน่ ๆ เลย กลายร่างเป็นอย่างที่เห็น คุณจะได้ตุ๊กตาหมีมาแทนหมาทั้นที

Instant Message ShoutBlock (ข้อความด่วนทันใจจากเว็บอีเลิร์นิง)
http://www.bangkaew.com/elearning3

เชิญพิมพ์แทรกรูป emotion icon ดังนี้ :) = :D = :P = ;) = :o = :( = :E =

15:55 - 01/10/21 Admin . --ขอปิดการใช้งานข้อความด่วนทันใจ ท่านที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกเพื่อตั้ง/ตอบกระทู้หรือแนบรูปในชุมชนคนรักบางแก้วได้ที่ http://www.bangkaew.com/elearning3/login/signup.php

08:43 - 01/10/21 อยากจะซื้อ อยากจะขาย อยากจะซื้อ อยากจะขาย ให้ไปโพสต์ที่กระดาน กระดานอยากซื้ออยากขายบางแก้ว เท่านั้น ที่ http://www.bangkaew.com/elearning3/mod/forum/view.php?id=19

08:43 - 01/10/21 คนดีนะจะบอกให้679011111111 emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ889077โรมาครับถ้าไม่ติดโทรใหม่ค่ะหดกกกกดดดเมาใด้ค่ะแจกจริงนะน้อง11กก1111โทร มานะที่รัก

08:42 - 01/10/21 คนดีนะจะบอกให้679011111111 emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ889077โรมาครับถ้าไม่ติดโทรใหม่ค่ะหดกกกกดดดเมาใด้ค่ะแจกจริงนะน้อง11กก1111

08:42 - 01/10/21 คนดีนะจะบอกให้6790 emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ889077โรมาครับถ้าไม่ติดโทรใหม่ค่ะหดกกกกดดดเมาใด้ค่ะแจกจริงนะน้อง

08:41 - 01/10/21 คนดีนะจะบอกให้6790 emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ889077โรมาครับถ้าไม่ติดโทรใหม่ค่ะหดกกกกดดดเมาใด้ค่ะ

08:41 - 01/10/21 คนดีนะจะบอกให้ emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ889077โรมาครับถ้าไม่ติดโทรใหม่ค่ะ

08:40 - 01/10/21 คนดีนะครับ emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ4433

08:35 - 01/10/21 คนแจกฟรี emoticon..มีบางแก้วแจกฟรี จัดส่งหรีอีกโทร1112โทรมาก่อนเวลาทำการนะค่ะ มีหลายหน้าค่ะหรือ1150ค่ะหน้าต้มยำกุ้งก็มีค่ะ

08:34 - 01/10/21 แจกฟรีจ้าาาาาาา emoticon..มีบางแก้วแจกฟรี จัดส่งหรีอีกโทร1112โทรมาก่อนเวลาทำการนะค่ะ มีหลายหน้าค่ะ

07:24 - 01/10/21 บอกต่อ emoticon..พวกที่ชอบของถูกของฟรี ให้ระวังจะถูกหลอกเงินค่าส่งฟรี

15:36 - 30/09/21 รักมาก emoticon..

02:10 - 30/09/21 รักหมา emoticon..รับอุปการะบางแก้วแท้ตัวผู้(ไม่ดุ)หมาโตก็ได้ครับขอไม่เกิน2ปี อยู่ปทุมธานี ไลน์ไอดี z999777

20:37 - 29/09/21 stemzel emoticonใครมีบางแก้วแจกฟรีทักไลน์หน่อยนะคะอยากทราบข้อมูล ต้องการเลี้ยงน้องมากๆ line : stemzel94

19:40 - 29/09/21 เหนือ อยากได้ลูกบางแก้วผสมปอมครับ พอดีเห็นแล้วน่ารักดี ใครมีลูกบางแก้วผสมปอม กรุณาติดต่อกลับทีนะครับ 081 2888765 อยากได้มากครับ

19:10 - 29/09/21 อาวร emoticon..มีบางแก้วลูกบางแก้วแจกฟรี8ตัวแจกฟรีพันแท้ต่างจังหวัดส่งฟรี0897565432690

20:11 - 28/09/21 jeab emoticon..อยากได้บางแก้วตัวเมียค่ะ 088-6715573

19:44 - 28/09/21 อร emoticon..มีลูกหมาบางแก้วฟรีให้เลียงสักตัวมััยค่ะ099-017-6908ติดต่อมานะ

16:26 - 28/09/21 เม่น emoticon..ผมมีลูกบางแก้วจำหน่ายอยู่นครปฐมอำเภอบางเลน ตัวเมีย2500ตัวผู้3000ต้องมารับเองนะคับ ลายไอดี menmk52

22:58 - 27/09/21 แหม่ม emoticon..สวยมากน้องหมาน้ำหนักกี่โลคะ

20:29 - 27/09/21 ดูม ฝากเวปสนทหารสน โครงการสุนัขหาบ้านทุกสายพัน แชทสด http://doomdoog.blogspot.com

17:05 - 27/09/21 jeab emoticon..คุณ bank ตัวผู้หรือตัวเมียคะ

17:04 - 27/09/21 ่jeab emoticon..คุณdog ที่ประกาศขายบางแก้วเพศเมีย/สนใจค่ะ โทร088-6175573ค่ะ

14:24 - 27/09/21 bank emoticon..มีบางแก้วแท้2ตัวขายตัว1500พิกัดพิษณุโลกครับ สายเลือดดี รับประกันความสวย มีแค่สองตัวดนะครับ ขอคนที่มารับใด้นะครับลายไอดี: idpenssotong

10:53 - 27/09/21 ฟิน ขายบางแก้วเพศผู้หัวใหญ่ โทร 0813930349

18:03 - 26/09/21 อ๊อด emoticon..มี บางแก้วพันธุ์ผสม​อายุ​ประมาณสามปีข่อนข้างดุให้ฟรี0850163061อยู่สามพรานนครปฐม

21:47 - 25/09/21 อ๊อด emoticon..มี บางแก้วพันธุ์ผสม​อายุ​ประมาณสามปีข่อนข้างดุให้ฟรี0850163061อยู่สามพรานนครปฐม

20:23 - 25/09/21 ศักดิ์ อยากได้ลูกบางแก้วตัวผู้หัวใหญ่ ใครอยากขายโทรมานะครับ ต้องการ1ตัวครับ โทร.081-4350771 ผมอยู่ชลบุรีครับ

20:22 - 25/09/21 ศักดิ์ อยากได้ลูกบางแก้วตัวผู้หัวใหญ่ ใครอยากขายโทรมานะครับ ต้องการ1ตัวครับ โทร.081-4350771

19:29 - 25/09/21 ่jeab อยา่กได้บางแก้วตัวเมีย ปีกว่า มาเป็นเพื่อนกับลูกชายค่ะ

19:27 - 25/09/21 jeab dog ..หาบ้านให้บางแก้วเพศเมียกำรังเป็นฮีด สนใจค่ะรบกวนติดต่อกลับ 0886715573

14:27 - 25/09/21 Admin emoticon..ขอลบข้อความป่วนของไอพีในกลุ่ม 49.230. ของคุณสมปอง โทร 0815304814 นะครับ ขอให้รู้ว่า ไอพีและเวลาของคุณสามารถตรวจสอบได้โดยทุกคน ที่ http://www.bangkaew.com/elearning3/stringychat/stringychat.incall.php (ลากเมาส์แลเงาระหว่างบรรทัดก็เห็นไอพี) ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริง ไม่ได้หลอกขายหมา ให้เปิดเผยตัวตนมา อย่าทำเป็นเด็กมีปัญหา

13:49 - 25/09/21 ปอง emoticon..มีบางแก้วแจกฟรีครับ6ตัว0815304814 มาก่อนส่งก่อนครับ ฟรีจริงครับไม่หลอกนะจะบอกให้ รับหมาแล้วโอนเงินทีหลังนะจะ

13:49 - 25/09/21 ปอง emoticon..มีบางแก้วแจกฟรีครับ6ตัว0815304814 มาก่อนส่งก่อนครับ ฟรีจริงครับไม่หลอกนะจะบอกให้

13:46 - 25/09/21 ปอง emoticon..มีบางแก้วแจกฟรีครับ6ตัว0815304814 มาก่อนส่งก่อนครับ

09:58 - 25/09/21 สมปอง emoticon..ขายบางแก้วพันแท้ครับผู้3แมีย10โทร0815304814ด่วนจ้าาาาาาาาสสสสสสสส

22:30 - 24/09/21 บางแก้วแท้ emoticon..ขายลูกสุนัข พันธุ์บางแก้วแท้ 100% บ้านอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี มีทั้งเพศผู้ และเพศเมีย สวยทุกตัว ตอนนี้อายุ 1 เดือนแล้ว กำลังน่ารักเลย ท่านใดสนใจ ติดต่อมาได้ที่ เบอร์โทร. 086-0361230 และ 081-2793999 ได้ทุกวัน หรือ add line ที่ kamolphan30 สอบถามและพูดคุยกันได้ค่ะ

19:51 - 24/09/21 :)) มีลูกบางแก้วสีขาวล้วนมั้ยคะ ต้องการค่า งบไม่เกิน 4000 โพสต์ เบอติดต่อไว้หน่อยค่เ

19:15 - 24/09/21 หลอกขายหมา emoticon..0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 โจรหลอกขายหมา โจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมา

19:06 - 24/09/21 หลอกขายหมา emoticon..0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 โจรหลอกขายหมา โจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมา

14:58 - 24/09/21 พันแท้ emoticon..อันนี้ของแท้ครับบางแก้ว ติดต่อคอกบางแก้ว สงขลา081-5304814 ตัวล่ะ1000ส่งฟรีจ้าาาาา

13:23 - 24/09/21 นัทจังคิม emoticon..ใครมีบางแก้วผสมเพศผู้ ต้องการเปลี่ยนบ้านให้น้อง โทร.080-7818508 ( ขอที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับ )

12:18 - 24/09/21 ปิ๊ก ขอความรู้ครับผมพาหมาตัวเมียที่มีประจำเดือนมาที่บ้านแต่ตัวผู้ที่บ้านไม่สนใจเป็นเพราะอะไรครับหรือต้องร อหลายๆวันก่อนตัวเมียมีประจำเดือนได้ประมาณ6-7วันแล้ว

21:23 - 23/09/21 ประกายบางแก้ว ชอนแก่น emoticon..อันนี้ของแท้ครับ...อยากได้ลูกบางแก้วสายเลือดดี..ติดต่อที่คอกประกายบางแก้วครับ..รับรองไม่ผิดหวังครับ...ตอนน ี้ลูกชุดแรกกำลังจะคลอดแล้วครับ...094 4857717 หมายเลขครับ...หรือถ้ามีเวลาและอยู่ใกล้ก็มาดูที่คอกได้เลยครับ...ดีกว่าโดนหลอกครับ

10:37 - 23/09/21 บอกต่อ emoticon..มีบางแก้วแจกฟรี081-5304814 อย่าหลงเชื่อนะครับคิดว่าเป็นมิฉฉาชีพ ไปค้นดูเบอมามีคนหลอกให้โอนค่าส่งฟรีครับ เตือนแล้วนะครับ

23:46 - 22/09/21 มด emoticon..ผมมีบางแก้วจ้าาาาามีบางแก้วแจกฟรีครับ081-5304814 มี9ตัวครับ

23:45 - 22/09/21 มด emoticon..มีบางแก้วแจกฟรีครับ081-5304814

18:43 - 22/09/21 Ko emoticon..ผมรับผสมนะครับถ้าสนจัยติดต่อขอดูตัวได้ครับ

18:40 - 22/09/21 ko emoticon..พารท์จะผสมบางแก้วหรอครับ

18:22 - 22/09/21 พาร์ท คราบได้รับผสมบางแก้วป่าวครับ

ดูข้อความเก่าตั้งแต่ปี 2546 เชิญคลิก ที่นี่ หรือ ดูเฉพาะข้อความด่วนทันใจเร็วๆนี้รวมการเยี่ยมชมทั้งหมด frontpage hit counter visits
since 21 September 2003 including
Bangkaew.Network , Bangkaew.Organization

ข้อคิดเห็นและรูปภาพที่ปรากฏเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่ละท่าน
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2546-2553 © โดย ชุมชนคนรักบางแก้ว
All rights reserved 2003-2010 © Bangkaew.Community
พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม ติดต่อ

ช่วยประชาสัมพันธ์ แนะนำบอกต่อไปยังเพื่อนฝูง