ตอบ: ชมรายการชุมชนต้นแบบ ตอน อนุรักษ์สุนัขไทยบางแก้ว พิษณุโลก ย้อนหลังได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/Chumchon หรือ ที่ เว็บไซต์คอกชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก www.chumsang.net
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 10 July 2009, 10:20PM
 

ทาโร่ คอกชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก

www.chumsang.net

ภาพประกอบรายการ