ชมรายการชุมชนต้นแบบ ตอน อนุรักษ์สุนัขไทยบางแก้ว พิษณุโลก ย้อนหลังได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/Chumchon หรือ ที่ เว็บไซต์คอกชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก www.chumsang.net
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 10 July 2009, 10:16PM
 
ชมรายการชุมชนต้นแบบ ตอน อนุรักษ์สุนัขไทยบางแก้ว พิษณุโลก ย้อนหลังได้ที่  thaipbs.or.th/Chumchon
หรือ ที่ เว็บไซต์คอกชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก  www.chumsang.net
(ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย Thaipbs ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 52 บ่ายโมง)

ตอบ: ชมรายการชุมชนต้นแบบ ตอน อนุรักษ์สุนัขไทยบางแก้ว พิษณุโลก ย้อนหลังได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/Chumchon หรือ ที่ เว็บไซต์คอกชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก www.chumsang.net
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 10 July 2009, 10:19PM
 

ภาพประกอบรายการ


ตอบ: ชมรายการชุมชนต้นแบบ ตอน อนุรักษ์สุนัขไทยบางแก้ว พิษณุโลก ย้อนหลังได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/Chumchon หรือ ที่ เว็บไซต์คอกชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก www.chumsang.net
โดย Yo-jetsada sangjan - Friday, 10 July 2009, 10:20PM
 

ทาโร่ คอกชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก

www.chumsang.net

ภาพประกอบรายการ