ตอบ: เห่าไม่หยุด
โดย carnivore ...The Alpha Wolf - Wednesday, 8 July 2009, 04:59PM
 

เจ้าของ ใส่โซ่กระตุก(choke chain) หรือ โซ่หนาม (prong collar) ใส่โซ่ให้ถูกต้อง และสายจูงผ้า(แบบจับดึงแล้วไม่เจ็บมือ)   พาหมาจูงเดิน  ผ่านคนงาน (ที่ยืน หรือ กำลังทำงาน หรือ เดินผ่านไปมา)  ไม่ต้องให้คนงานสนใจหมา ให้ทำท่าปกติของตัวเองไปเรื่อยๆ  ถ้าหมาทำท่าจะเห่า หรือเริ่มขู่คำราม ให้เจ้าของกระตุกโซ่อย่างแรงและเร็วมาด้านข้างเข้าหาตัว  แล้วหย่อนสายจูงทันที  แล้วเดินต่อไปไม่ต้องหยุด   ทำซ้ำทุกครั้งที่หมาทำท่าก้าวร้าวต่อคนที่เดินผ่าน

ถ้าหมาหยุด เห่า และทำท่าก้าวร้าวใส่คนงานที่มันเดินผ่านแล้ว  ขั้นต่อมา คือ จูงหมาเดินเข้าไปหาคนงาน  ปล่อยให้หมาดมสำรวจที่ตัวคนงาน  โดยไม่ต้องให้คนงานมอง หรือจับตัว หรือ พูดกับหมา  แต่เจ้าของ และคนงาน พูดคุยกันได้  โดยเจ้าของคอยสังเกตอาการหมาด้วย  เพื่อแก้ไข ด้วยการ กระตุกโซ่เตือน  ก่อนที่หมาจะแสดงอาการก้าวร้าว   ทั้งนี้ ต้องแสดงออกอย่างมั่นคง  พร้อมคำสั่งห้ามที่หนักแน่น คำเดียวสั้นๆ  เช่น  ไม่

หมาอายุขนาดนี้ กำลังเข้าวัยรุ่นที่ต้องการค้นหาฐานะของตัวเองในฝูง  หากเจ้าของสามารถควบคุมหมาได้  แสดงว่าหมายอมรับเจ้าของเป็นจ่าฝูง  เจ้าของ ต้องแสดงให้หมาเข้าใจกฏของฝูงให้ชัดเจน  ว่ามัน ทำอะไรได้  และไม่ได้ บ้างในฝูงนี้   เจ้าของควรต้องให้หมา เข้าใจว่ามันอยู่ลำดับสุดท้ายในฝูง  

การสอนหมา ไม่ใช้วิธีการตี  เพราะหมามันไม่ตีกัน  แต่ด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ  เช่นการกระตุกโซ่ โดยเฉพาะโซ่หนามจะได้ผลเร็วกว่า เพราะเลียนแบบลักษณะเขี้ยวหมา  หรืออาจจะใช้วิธีกางมือทำเป็นคล้ายเขี้ยวหมา  ฉกแรงๆไปที่บริเวณลำตัว ด้านบนใกล้คอ  เลียนแบบลักษณะที่หมาจ่าฝูงลงโทษ(เวลาไม่พอใจ)ลูกฝูง

ภายในวันเดียว หรือสองวันน่าจะได้ผลที่ชัดเจน