ตอบ: ขนร่วงมาก
โดย vithitta tanghongse - Tuesday, 30 June 2009, 03:13PM
  หมาบางแก้วที่บ้านก็เคยเป็นค่ะ ขนร่วงเป็นกระจุกๆเลย พาไปหาหมอ หมอบอกว่ามีเชื้อพยาธิในกระแสเลือด ทำให้ขนร่วง ได้ยามากิน ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคะ