ภูมิปัญญา » เกษตรกรคนเก่ง » ฟาร์มสุนัขบางแก้ว
โดย Yo-jetsada sangjan - Monday, 29 June 2009, 11:11PM
 
เรื่อง : ฟาร์มสุนัขบางแก้ว
ประเภทเทคนิค : เทคนิคการเพิ่มคุณภาพ/ปริมาณผลผลิต
สาขา : พิษณุโลก  สำนักงานจังหวัด : พิษณุโลก
ชื่อ
ชื่อคู่สมรส : กมล จำนวนบุตร : 3 คน
วันเกิด : 17 เม.ย. 2496
ที่อยู่ : 836 บ.วัดจันทร์ตะวันออก ถ.บรมไตรโลกนาถ ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000  โทร (055) 217068
การศึกษา : มัธยมศึกษา
 
นางบังอร  สายสร้อยเงิน
การอบรม/ประสบการณ์ : เป็นเกษตรกรทำนา ประสบการณ์จากพ่อแม่ เป็นผู้รักสัตว์ ชอบเลี้ยงสุนัข สนใจไปดูการประกวดสุนัขพันธุ์บางแก้ว ตนเองและสามีเข้าชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วและสามีเป็นเลขานุการชมรม
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2538
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : สุนัข
ที่ตั้ง :ตำบล ในเมือง  อำเภอ  เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : ต.ค.- ก.พ.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : เม.ย.-ก.ค.
การจัดการด้านการตลาด : จากการเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้ว เป็นอาชีพอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2535 และได้ประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้ง ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้สนใจทั่วไป ในนามของ “คอกศรีพิษณุ” สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วที่มีลักษณะประจำพันธุ์ดีเด่น ถูกต้องตามมาตรฐานกักเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ลงโฆษณาในนิตยสารสุนัข ให้ผู้ที่สนใจทราบ การตลาดจึงไม่มีปัญหา ลูกสุนัขยังมีไม่พอกับความต้องการและราคายังดีอยู่
ขั้นตอนการผลิต : 1. ต้องมีใจรักและมีเป้าหมายในการเลี้ยง 2. ต้องรู้จักธรรมชาติ อุปนิสัย ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว 3. ต้องค้นคว้าหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ 4. ต้องมีการจัดการที่ดี เอาใจใส่ดูแล 5. เข้าสังกัดชมรมผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ที่มีมาตรฐานและคนทั่วไปยอมรับ
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :- มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเทคนิคพิเศษในการประกอบอาชีพเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว - โดยการคัดเลือกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ตามลักษณ์สายพันธุ์มาตรฐานและควบคุมการขยายพันธุ์นอกฤดูกาลได้ เพื่อให้มีสุนัขจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี - เป็นเลขานุการชมรมรักลูกสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายให้สมาชิก เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชมรม
แผนการพัฒนาการผลิต : 1. พยายามปรับปรุงสายพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้ดีอยู่ตลอดเวลาโดยการใช้หลักการคัดปมเด่นต่าง ๆ 2. คัดเลือกสุนัขที่มีลักษณะประจำพันธุ์ที่ดีเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ 3. ส่งสุนัขเข้าประกวดเพื่อทดสอบมาตรฐานสุนัขในคอกตลอดเวลา
สถานภาพทางสังคม : เป็นคณะกรรมการของชมรมผู้พัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วพิษณุโลก
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : - เป็นผู้ให้การแนะนำเรื่องการเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้กับสมาชิกเป็นอย่างดี - ในฐานะเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว “คอกศรีพิษณุ” 839 ถนนบรมไตรโลกนาถ 2 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : - ธ.ก.ส. เป็นธนาคารซึ่งเป็นที่พึ่งของเกษตรกร และช่วยสร้างเงิน สร้างอาชีพให้เกษตรกร - ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกู้ที่ทางเกษตรกรพอใจในการให้บริการและดอกเบี้ยต่ำ - อยากให้ ธ.ก.ส. ส่งเสริมการเกษตร เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เกษตรกรตามความเหมาะสม
 
http://www.pandintong.com/ViewContent.php?ContentID=2084