ตอบ: เรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้
โดย Pingpong \(-_-)/ - Saturday, 4 July 2009, 08:59AM
  เคยอ่านพบว่า สุนัขของเกาหลี Jindo ได้รับการรับรองจาก FCI แล้ว  คิดว่าเราน่าศึกษาเส้นทางเดินของเขานะ   ทราบมาว่าทางรัฐบาลเขาส่งเสริมมาก ขนาดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของประเทศ และใช้เดินนำหน้าขบวนนักกีฬาโอลิมปิกที่เกาหลี ครั้งที่ผ่านมา

รัฐบาลไทย  ทราบแล้วเปลี่ยน อาย

http://www.korean-jindo-dogs.com/pictures-images-photos/korean-jindos-01.jpg 

http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=1015