เรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้
โดย Pingpong \(-_-)/ - Thursday, 25 June 2009, 04:47PM
 

เมื่อวาน  ถ้าใครได้ดูข่าวภาคค่ำ  คงได้ฟังข่าวที่ในหลวงท่านทรงมีพระราชดำริในเรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้

เป็นที่น่าปลื้มปิติต่อชมรมคนรักบางแก้วและประชาชนไทยโดยถ้วนหน้า

ข่าวรายงานว่า ในหลวง"มีพระราชดำรัสตอบแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณทรงย้ำกินข้าวไทยทำให้คนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมมีรับสั่งขอบใจผู้เกี่ยวข้องทุกคน และมีพระราชดำริเพิ่มเติมแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ช่วยดูแลเรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=553&contentId=5086

ตอบ: เรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้
โดย Pingpong \(-_-)/ - Thursday, 25 June 2009, 04:50PM
 

ดูข่าวในราชสำนักได้ที่ http://www.ch7.com/news/news_royal_detail.aspx?c=1&p=1&d=33952

เวลา 17.40 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"ที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวไทย และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว

เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวไทย อันเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรมาโดยตลอด เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณนี้ จัดทำขึ้นจากทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก 29 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.9 เซนติเมตร ด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่กลางเหรียญ ด้านหลังเหรียญมีข้อความ "80 พรรษา" อยู่กลางเหรียญ แสดงให้เห็นว่าจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีอุณาโลมอยู่เหนือข้อความ ด้านล่างมีข้อความ "ข้าวทองคำ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และเปรียบว่าข้าวมีค่าเหมือนทองคำ มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในชาติ รวมทั้งภายในของเหรียญฯ บรรจุไว้ด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่สื่อถึงพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2550 ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1, สุพรรณบุรี 1, พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, กข.6, พัทลุง, ข้าวเจ้าพิษณุโลก 1 และข้าวพันธุ์พื้นเมือง คือ พันธุ์สังข์หยด กับพันธุ์ที่พัฒนาใหม่ คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน และไรซ์เบอรี่

ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรข้าวไทยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

ในโอกาสนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว ซึ่งสืบเนื่องมาจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว และสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกสิทธิบัตรให้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ขณะนี้กำลังดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรของยีนที่ควบคุมความหอมในข้าวในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งทวีปยุโรปเอเชีย และออสเตรเลีย ต่อไป โดยได้มีพระราชดำรัสขอบใจที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกัน ทั้งยังมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดูแลเรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้โดยทรงยกตัวอย่างครอบครัวคุณทองแดง ซึ่งเป็นสุนัขที่เกิดในประเทศไทย

ตอบ: เรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้
โดย Pingpong \(-_-)/ - Saturday, 27 June 2009, 11:12AM
  สนองรับสั่ง-จดทะเบียนสุนัขไทย

วันที่ 25 มิ.ย. นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาช่วยดูแลเรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้ โดยทรงยกตัวอย่างครอบครัวคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงที่เกิดในประเทศไทย ระหว่างที่คณะรัฐบาลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ ที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและผลิตข้าวไทย เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวลว่า จากการพิจารณาหลักการให้ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พบว่าสิ่งที่จะนำมาจดสิทธิบัตรได้จะต้องเป็นสิ่งที่ทำ หรือประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นเป็นของใหม่ หรือคิดค้นต่อยอดจากของเดิม ซึ่งจะสามารถจดเป็นอนุสิทธิบัตรได้ แต่สุนัขพันธุ์ไทยแท้หรือสุนัขทรงเลี้ยงเป็นสัตว์สายพันธุ์ดั้งเดิม เบื้องต้นคาดว่าไม่สามารถนำมาจดเป็นสิทธิบัตร เพื่อให้ความคุ้มครองพันธุ์ได้

นางพวงรัตน์กล่าวต่อว่า ในเบื้องต้นได้ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสอบถามถึงการดูแลคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่งได้รับทราบว่า กระทรวงเกษตรฯอยู่ระหว่างร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็นพืชและสัตว์พื้นเมืองของประเทศไทย เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถนำสุนัขพันธุ์ไทยแท้ เข้ามาบรรจุเป็นสัตว์คุ้มครองพันธุ์ได้ ซึ่งจะทำให้สุนัขพันธุ์ไทยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ที่ถูกต้องสมบูรณ์

ด้านนายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญายังไม่เคยมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรพันธุ์สัตว์มาก่อน ดังนั้น กรมปศุสัตว์จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการเรื่องการจดสิทธิบัตรสัตว์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องกำหนดลักษณะเฉพาะของสุนัขพันธุ์ไทย ซึ่งจะมีการเจาะเลือด ตรวจดีเอ็นเอ หาตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะของสุนัขพันธุ์ไทย เมื่อมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์จะสามารถขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตรได้ ที่ผ่านมามีการกำหนดลักษณะเบื้องต้นไว้บ้างแล้วสำหรับสุนัขพันธุ์บางแก้ว และหลังอาน แต่ยังไม่ได้จัดระบบอย่างจริงจังถึงขั้นจดทะเบียนมาก่อน

http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TUROd01EVXdOREkyTURZMU1nPT0=&sectionid=TURNek5RPT0=&day=TWpBd09TMHdOaTB5Tmc9PQ==
ตอบ: เรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้
โดย Yo-jetsada sangjan - Monday, 29 June 2009, 09:01PM
 

ป้อง'บางแก้ว'ปศุสัตว์ตั้งคณะทำงานจดสิทธิบัตร  ไทยโพสต์

http://www.thaipost.net/x-cite/290609/6959

  ชมรมสุนัขไทยบางแก้ว  เผยสหรัฐอเมริกาจ้องขโมยจดสิทธิบัตรเจ้าตูบพันธุ์บางแก้ว  หาประโยชน์เชิงพาณิชย์  เหตุภาครัฐไม่ใส่ใจเก็บข้อมูลจริงจัง  ด้านกรมปศุสัตว์เตรียมตั้งคณะทำงานจดสิทธิบัตรสายพันธุ์สัตว์ประจำชาติไทย  พร้อมเดินหน้าให้ความคุ้มครองสุนัขไทยบางแก้วเป็นสายพันธุ์แรก

     ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำริเรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้  โดยทรงยกตัวอย่างครอบครัวคุณทองแดง  สุนัขทรงเลี้ยงที่เกิดในประเทศไทย  ภายหลังจากผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เข้าเฝ้าฯ  เพื่อกราบบังคมทูลฯ   ถวายรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนควบคุมความหอมในข้าว   เมื่อเร็วๆ  นี้  ณ   พระตำหนักเปี่ยมสุข  วังไกลกังวล

     ล่าสุด  นายไพโรจน์  รุ่งภูวภัทร  ประธานชมรมสุนัขไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า   ประเทศไทยมีสุนัขประจำชาติอยู่  2  สายพันธุ์  คือ  สุนัขไทยพันธุ์หลังอาน  และสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว  ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้  ด้วยคุณค่าทางลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นไม่เหมือนกับสุนัขในประเทศอื่นๆ  มีปริมาณมากพอ  และมีประวัติหรือถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน  แต่ที่ผ่านมาคนไทยยังไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะยื่นขอจดสิทธิบัตรสุนัขไทยแท้   ขณะที่ในต่างประเทศกลับให้ความสำคัญ  โดยรับรองสุนัขไทยหลังอานเป็นสุนัขประจำชาติไทย  ภายใต้หน่วยงานสากลคือ  สมาคมสุนัขโลก  (FCI)

     นายไพโรจน์กล่าวอีกว่า  สมาคมสุนัขโลกทำหน้าที่ดูแลและขึ้นทะเบียนสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ  ทั่วโลก   ภายใต้การทำงานของสมาคมในแต่ละประเทศ  สำหรับประเทศไทยมีสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขเป็นผู้รับผิดชอบและจัดประกวดสุนัขอีกด้วย   ทั้งนี้  ไม่ทราบรายละเอียดด้านหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรสุนัข  เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา   กระทรวงพาณิชย์  และกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตลาดจนหน่วยงานอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ทั้งนี้  ตนพร้อมให้ความสนับสนุนด้านข้อมูลสุนัขไทยบางแก้วว่ารูปร่างแบบไหนที่เป็นพันธุ์แท้ไม่ใช่พันธุ์ผสม

     "ผมคิดว่าการที่สมาคมสุนัขโลกได้ขึ้นทะเบียนสุนัขไทยหลังอานเป็นสุนัขประจำชาติไทย  ก็เท่ากับประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าเป็นสุนัขไทยแท้  แต่ก็ยังไม่ให้ความคุ้มครองในเชิงพาณิชย์  เพราะไม่ใช่สิทธิบัตร  ในส่วนของสุนัขบางแก้วนั้น  ขณะนี้น่าเป็นห่วงว่ากำลังจะถูกประเทศสหรัฐอเมริกาขโมยไปจดสิทธิบัตรก่อนไทย  เพราะกำลังเดินทางพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า"  ประธานชมรมสุนัขไทยบางแก้วแห่งประเทศไทยกล่าว

      ด้านนายยุคล  ลิ้มแหลมทอง  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ระบุว่า  ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญายังไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตรเพื่อให้ความคุ้มครองสายพันธุ์สัตว์มาก่อน  ดังนั้น  กรมปศุสัตว์จะตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อดำเนินการเรื่องการจดสิทธิบัตรพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะ  ซึ่งจะต้องกำหนดลักษณะเฉพาะของสุนัขพันธุ์ไทยดั้งเดิม   ทั้งการเจาะเลือด  ตรวจดีเอ็นเอ  และเอกลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานของสุนัขพันธุ์ไทย  จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสุนัขประจำชาติและจดสิทธิบัตรได้

     "ที่ผ่านมาได้จัดเตรียมข้อมูลเรื่องสายพันธุ์สุนัขบางแก้วไว้แล้ว  แต่ยังไม่ได้จัดระบบอย่างจริงจัง  อย่างไรก็ดี  จะดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด  ขณะนี้กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมืองของประเทศไทย"  อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว.


ตอบ: เรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้
โดย peerajit v - Tuesday, 30 June 2009, 10:28AM
 

คนไทยอนุรักษ์ ของไทยไว้ อย่าให้ใครเอาไปครอบครองอย่างผิดๆ

ตอบ: เรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้
โดย Pingpong \(-_-)/ - Thursday, 2 July 2009, 05:51PM
 

ป้อง'บางแก้ว'ปศุสัตว์ตั้งคณะทำงานจดสิทธิบัตร

  ชมรมสุนัขไทยบางแก้ว  เผยสหรัฐอเมริกาจ้องขโมยจดสิทธิบัตรเจ้าตูบพันธุ์บางแก้ว  หาประโยชน์เชิงพาณิชย์  เหตุภาครัฐไม่ใส่ใจเก็บข้อมูลจริงจัง  ด้านกรมปศุสัตว์เตรียมตั้งคณะทำงานจดสิทธิบัตรสายพันธุ์สัตว์ประจำชาติไทย  พร้อมเดินหน้าให้ความคุ้มครองสุนัขไทยบางแก้วเป็นสายพันธุ์แรก

     ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำริเรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้  โดยทรงยกตัวอย่างครอบครัวคุณทองแดง  สุนัขทรงเลี้ยงที่เกิดในประเทศไทย  ภายหลังจากผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เข้าเฝ้าฯ  เพื่อกราบบังคมทูลฯ   ถวายรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนควบคุมความหอมในข้าว   เมื่อเร็วๆ  นี้  ณ   พระตำหนักเปี่ยมสุข  วังไกลกังวล

     ล่าสุด  นายไพโรจน์  รุ่งภูวภัทร  ประธานชมรมสุนัขไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า   ประเทศไทยมีสุนัขประจำชาติอยู่  2  สายพันธุ์  คือ  สุนัขไทยพันธุ์หลังอาน  และสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว  ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้  ด้วยคุณค่าทางลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นไม่เหมือนกับสุนัขในประเทศอื่นๆ  มีปริมาณมากพอ  และมีประวัติหรือถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน  แต่ที่ผ่านมาคนไทยยังไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะยื่นขอจดสิทธิบัตรสุนัขไทยแท้   ขณะที่ในต่างประเทศกลับให้ความสำคัญ  โดยรับรองสุนัขไทยหลังอานเป็นสุนัขประจำชาติไทย  ภายใต้หน่วยงานสากลคือ  สมาคมสุนัขโลก  (FCI)

     นายไพโรจน์กล่าวอีกว่า  สมาคมสุนัขโลกทำหน้าที่ดูแลและขึ้นทะเบียนสุนัขสายพันธุ์ต่างๆ  ทั่วโลก   ภายใต้การทำงานของสมาคมในแต่ละประเทศ  สำหรับประเทศไทยมีสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขเป็นผู้รับผิดชอบและจัดประกวดสุนัขอีกด้วย   ทั้งนี้  ไม่ทราบรายละเอียดด้านหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรสุนัข  เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา   กระทรวงพาณิชย์  และกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตลาดจนหน่วยงานอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ทั้งนี้  ตนพร้อมให้ความสนับสนุนด้านข้อมูลสุนัขไทยบางแก้วว่ารูปร่างแบบไหนที่เป็นพันธุ์แท้ไม่ใช่พันธุ์ผสม

     "ผมคิดว่าการที่สมาคมสุนัขโลกได้ขึ้นทะเบียนสุนัขไทยหลังอานเป็นสุนัขประจำชาติไทย  ก็เท่ากับประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าเป็นสุนัขไทยแท้  แต่ก็ยังไม่ให้ความคุ้มครองในเชิงพาณิชย์  เพราะไม่ใช่สิทธิบัตร  ในส่วนของสุนัขบางแก้วนั้น  ขณะนี้น่าเป็นห่วงว่ากำลังจะถูกประเทศสหรัฐอเมริกาขโมยไปจดสิทธิบัตรก่อนไทย  เพราะกำลังเดินทางพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า"  ประธานชมรมสุนัขไทยบางแก้วแห่งประเทศไทยกล่าว

      ด้านนายยุคล  ลิ้มแหลมทอง  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ระบุว่า  ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญายังไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตรเพื่อให้ความคุ้มครองสายพันธุ์สัตว์มาก่อน  ดังนั้น  กรมปศุสัตว์จะตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อดำเนินการเรื่องการจดสิทธิบัตรพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะ  ซึ่งจะต้องกำหนดลักษณะเฉพาะของสุนัขพันธุ์ไทยดั้งเดิม   ทั้งการเจาะเลือด  ตรวจดีเอ็นเอ  และเอกลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานของสุนัขพันธุ์ไทย  จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสุนัขประจำชาติและจดสิทธิบัตรได้

     "ที่ผ่านมาได้จัดเตรียมข้อมูลเรื่องสายพันธุ์สุนัขบางแก้วไว้แล้ว  แต่ยังไม่ได้จัดระบบอย่างจริงจัง  อย่างไรก็ดี  จะดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด  ขณะนี้กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมืองของประเทศไทย"  อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว.

http://www.thaipost.net/x-cite/290609/6959

ตอบ: เรื่องการจดสิทธิบัตรสุนัขพันธุ์ไทยแท้
โดย Pingpong \(-_-)/ - Saturday, 4 July 2009, 08:59AM
  เคยอ่านพบว่า สุนัขของเกาหลี Jindo ได้รับการรับรองจาก FCI แล้ว  คิดว่าเราน่าศึกษาเส้นทางเดินของเขานะ   ทราบมาว่าทางรัฐบาลเขาส่งเสริมมาก ขนาดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของประเทศ และใช้เดินนำหน้าขบวนนักกีฬาโอลิมปิกที่เกาหลี ครั้งที่ผ่านมา

รัฐบาลไทย  ทราบแล้วเปลี่ยน อาย

http://www.korean-jindo-dogs.com/pictures-images-photos/korean-jindos-01.jpg 

http://www.bangkaew.com/elearning/mod/forum/discuss.php?d=1015