ตอบ: ผลการประกวดรูปถ่ายสุนัข งาน Thailand dog show 2009
โดย Chananporn Chupatum - Friday, 26 June 2009, 05:53PM
  อาบน้ำนานมากค่ะ กว่าจะแงะขี้ดินออกจากเล็บ กว่าขนจะสะอาด เล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะ