ภาพขุนเขา 19-6-52
โดย ธงชัย จักรภีร์ศิริสุข - Friday, 19 June 2009, 09:39AM
 
ภาพถ่ายเช้านี้ 19-6-2552