แถลงข่าวงานเกษตรนเรศวร
โดย Yo-jetsada sangjan - Monday, 20 July 2009, 09:23PM
 

แถลงข่าวงานเกษตรนเรศวร

E-mail Print PDF
มหาวิทยาลัยนเรศวร  แถลงข่าวการจัดงานเกษตรนเรศวร  ภายใต้หัวข้อ “เกษตรกู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย” 
(17 ก.ค.52)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พีระศักดิ์  ฉายประสาท  คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร  แถลงข่าวการจัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรกู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย”  ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ที่สนใจ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย  การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการเกษตร  การประกวดธิดาเกษตรนเรศวร  ประกวดกล้วยไม้  สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว  ไก่ชนนเรศวร  และปลากัดสวยงาม  การอบรมสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจการเกษตร  รวมถึงการประชุมวิชาการในเรื่อง  การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย.../