วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552 จัดประกวดสุนัขบางแก้ว โดยสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย Yo-jetsada sangjan - Wednesday, 10 June 2009, 10:50PM
 

 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552

09.00 – 15.00 น. การประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
จัดโดย สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

http://conf.agi.nu.ac.th/webagi7/index.php

สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
โทรศัพท์ 081 - 9713510, 055-962718
E - mail : peerasakc@hotmail.com, peerasakc@nu.ac.th


ตอบ: วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552 จัดประกวดสุนัขบางแก้ว โดยสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย Yo-jetsada sangjan - Wednesday, 10 June 2009, 10:59PM
 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ตอบ: วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552 จัดประกวดสุนัขบางแก้ว โดยสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
งานนี้พลาดไม่ได้ หน้าจะมีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงด้วยนะครับ  เพราะนกเขาที่แพงและดีที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่พิษณุโลก  นกชื่อศิริมงคล รับถ้วยพระราชทานมาทุกสนาม ทำชื่อให้คนทั่วไปรู้จักนกเขาชวาดีต้องพิษณุโลก  ตัวละ 4 ล้านเจ้าของยังไม่ยอมขาย ลืมของดีพิษณุโลกอีกอย่างแล้วครับ
แถลงข่าวงานเกษตรนเรศวร
โดย Yo-jetsada sangjan - Monday, 20 July 2009, 09:23PM
 

แถลงข่าวงานเกษตรนเรศวร

E-mail Print PDF
มหาวิทยาลัยนเรศวร  แถลงข่าวการจัดงานเกษตรนเรศวร  ภายใต้หัวข้อ “เกษตรกู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย” 
(17 ก.ค.52)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พีระศักดิ์  ฉายประสาท  คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร  แถลงข่าวการจัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรกู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย”  ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ที่สนใจ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย  การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการเกษตร  การประกวดธิดาเกษตรนเรศวร  ประกวดกล้วยไม้  สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว  ไก่ชนนเรศวร  และปลากัดสวยงาม  การอบรมสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจการเกษตร  รวมถึงการประชุมวิชาการในเรื่อง  การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย.../