ตอบ: คอกนำโชค
โดย คุณากร พัฒนากิจไพฑูรย์ - Thursday, 2 July 2009, 08:37PM
 
เสียดายไม่ได้ขึ้นแทนถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการและผู้ตัดสิน งานอยุธยาเอาใหม่ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชม