ปัจจัย(อื่นๆ)ที่มีความสัมพันธ์กับความก้าวร้าวของสุนัข
โดย หมาบางแก้ว return - Friday, 13 August 2004, 03:58PM
 

พฤติกรรมอันไม่พึ่งประสงค์ของสุนัขบางแก้ว  ที่เรามักจะนำมาสนทนากันอย่างมากนั้น  ก็จะไม่หนีไปจากเรื่องความก้าวร้าว(Aggression)  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรามักจะกล่าวถึงแต่ในเรื่องพันธุ์และสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการก้าวร้าวของสุนัข   ที่จริงแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ  อีกมาก  ที่เข้ามามีผลกระทบต่อตัวสุนัข  แล้วสามารถส่งผลทำให้เกิดความก้าวร้าวได้  จากปัจจัยอื่น ๆ ที่ยกมานี้  จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เลี้ยงโดยตรง  ที่ต้องให้ความสำคัญต่อตัวลูกสุนัขตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงการพัฒนาการของสุนัขในทุกช่วงอายุ 

การที่เราจะจับคู่สุนัขเพื่อการผสมพันธุ์เพียงเพื่อจ่ายแจกลูกสุนัขแก่คนอื่น  สามารถทำได้ง่ายครับ  แต่การที่กระทำการอย่างนั้น  จะต้องคิดให้รอบคอบกันสักนิดว่า  เรารู้หรือไม่ว่า  ถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวร้าวของสุนัขเลย  สุนัขที่เราผลิตขึ้นนั้นอาจมีความก้าวร้าวที่เกิดจากการผลิตของเราก็เป็นได้    ขอให้คิดและตั้งวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราจะผลิตสุนัข(ทุกสายพันธุ์)เพื่ออะไร   เรามีความเข้าใจในสุนัขมากเพียงไร  ความรับผิดชอบของเราต่อสังคมเป็นอย่างไร

ตอบ: ปัจจัย(อื่นๆ)ที่มีคว ามสัมพันธ์กับความก้า ว ร้าวของสุนัข
โดย หมาบางแก้ว return - Friday, 13 August 2004, 04:05PM
 

    1. สาเหตุของความก้าวร้าวโดยมาก  ประมาณ* 70-80 %  ถูกบันทึกว่าเกิดจากสุนัขตัวผู้   และสุนัขตัวผู้เหล่านี้  ส่วนมากก็ดูน่าจะปราศจากอันตรายใด ๆ

    2. ร้านขายสุนัข(Pet store)และลูกสุนัขที่เกิดขึ้นมาจากการผลิตที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมของคนเลี้ยง  มักจะมีเหตุการณ์ของ Dominance  aggression และ Social fear ที่สูง

     3. การขาดแคลนการพัฒนาการของสุนัขในช่วง Socialization period  จนไปถึงช่วงอายุ 14 สัปดาห์  จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความก้าวร้าวและความกลัวของสุนัข

     4.  การปล่อยให้สุนัขทำตามอำเภอใจ(ตามใจมาก)หรือมีการผ่อนผันให้สุนัขมากเกินไป  จากเจ้าของ  จะมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาความก้าวร้าว

      5. – มากกว่า 50 % * ของสุนัขที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่ส่งไปรักษากับสัตวแพทย์  มีทั้งพฤติกรรมบำบัดและการรักษาโดยการให้ยา  หรือจะต้องกระทำทั้ง 2 อย่าง

  -  มีโรคทางพันธุกรรมอย่างน้อย 48 โรคที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  โดยโรคเหล่านี้จะไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนัก  มีเพียงบางโรคที่สามารถที่สามารถเกิดได้ในทุกสายพันธุ์ เช่น Hip Dysplasia, Hypothyroidism และ Entropion  ซึ่งโรคทางพันธุกรรมเหล่านี้มีรายงานระบุว่าจะส่งผลกระทบต่อความก้าวร้าวในตัวสุนัขได้

6. ความเจ็บปวดและความกลัวทั้ง 2 อย่างนี้  จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความก้าวร้าวในสุนัข

7. ในเรื่องอัตราทางพันธุกรรมของ Dominance aggression  ยังไม่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายกันในสุนัข  แม้จะมีหลักฐานที่เชื่อถือและสนับสนุนว่า  ความก้าวร้าวของสุนัขสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม  สำหรับเรื่องความไม่เชื่อง-ผู้แปล  ได้มีการศึกษาและได้มีการสรุปกันว่าเป็นลักษณะเด่นของสุนัข

8. *มีการพิจารณา(ด้วยเหตุและผล)แต่ก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจทั้งหมดได้ว่า  มีความสัมพันธ์ระหว่างอายุ(สุนัข)ในการทำวัคซีนครั้งแรกกับปัญหาของความก้าวร้าวต่อมาในภายหลังเมื่อสุนัขถึงวัยเจริญพันธุ์(Adult)  คือลุกสุนัขที่ได้มีการทำวัคซีนครั้งแรกที่มีอายุต่ำกว่า 8 สัปดาห์จะมีโอกาสเกิดความก้าวร้าวที่ต่ำกว่าลูกสุนัขที่ทำวัคซีนครั้งแรกเมื่อมีอายุมากกว่า 9 อาทิตย์ไปแล้ว

9. ลักษณะบางอย่างของความก้าวร้าวและความกลัวของสุนัข  มีสหสัมพันธ์อย่างสูงกับการเจ็บป่วยของสุนัข   ข้อมูลในส่วนนี้ได้มีการศึกษาและจะไปสอดคล้องกับการขาดการพัฒนาการของลูกสุนัขในช่วง Socialization period

10. แม้ว่าหลาย ๆครั้งของการทำร้ายจากสุนัข(จากการกัด)  ถูกเชื่อกันว่า  เนื่องจากสุนัขRunning loose (ไม่ได้ออกกำลังกาย-ผู้แปล)  แต่ก็มีเจ้าหน้าควบคุมสัตว์ได้ออกมาให้ความคิดเห็นบ่อย ๆ ว่าการล่ามสุนัขนั้นจะมีผลทำให้สุนัขชอบที่จะทำร้าย(กัด)อย่างมาก, ข้อมูลนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนัก  สำหรับสุนัขที่ถูกล่าม  เพราะการล่ามสุนัขนั้นเกิดจากการที่สุนัขแสดงออกมา   ว่ามีแนวโน้มจะทำร้าย(กัด) ออกมาก่อน  เลยถูกล่าม  หรือเกิดจากการล่ามสุนัข  แล้วทำให้เกิดนิสัยในการทำร้าย(กัด)ขึ้นมาภายหลังกันแน่    ข้อมูลที่ชัดเจนได้แสดงออกมาว่า* 26-28 %  ของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง การทำร้ายอย่างรุนแรงของสุนัขนั้นเกิดจากสุนัขที่ถูกล่ามในเวลานั้น

 

สรุป

 

ปัจจัยหลากหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความก้าวร้าวของสุนัข   ดังเช่นยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนั้น  มีความยากลำบากในการที่เราจะเข้าใจ   บ่อยครั้งที่เราจะทำการวินิจฉัยหรือทำนายในเรื่องความก้าวร้าวของสุนัขคลาดเคลื่อนได้ง่าย  บนพื้นฐานจากการดูปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือลักษณะใดลักษณะหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว   ดังเช่นเราจะดูแต่ปัจจัยของสายพันธุ์เพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้

 

*  ค่าตัวเลขจากต่างประเทศและปัจจัยความก้าวร้าวทั้ง 10 ข้อนี้สามารถค้นหาหนังสืออ้างอิงได้(แต่ละหัวข้อ)จาก web ที่มา  ข้อมูลแปลและสรุปความหมายผิดพลาดไปขออภัยมา ณ โอกาสนี้

(ที่มา : http://www.allbreed.net/chows/Train/factors.htm)

ตอบ: ปัจจัย(อื่นๆ)ที่มีคว ามสัมพันธ์กับความก้าว ร้าวของสุนัข
โดย phan _kong - Wednesday, 29 September 2004, 11:53AM
 

การจะหาสุนัขที่ไม่ก้าวร้าวสักตัวไม่ใช่เรื่องยาก  และไม่ใช่เรื่องงาน

ไม่ใชเรื่องยากเพราะส่วนมากความก้าวร้าวมักได้รับการถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่  การเลือกลูกสุนัขสุกตัว แนะนำให้  ไปดูแม่สุนัขก่อนเข้ากับคนแปลกหน้าได้มั้ย  หากไห้ดียิ่งขึ้นเห็นพ่อพันธ์ด้วยหากไม่ได้เห็นเราควรรู้ประวัติว่านิสัยใจคอเป็นอย่างไร  แล้วทีนี้ลูกสุนัขที่ได้มาอาจ 70 เปอร์เซ็นต์แล้วไม่ก้าวร้าวที่เหลือยกไห้ขึ้นกับการเลี้ยงดู

อาจเป็นเรื่องยากหากท่านหาลูกสุนัขมาเลี้ยงโดยไม่ได้เห็นพ่อ  หรือร้ายเข้าไปอีกแม้แต่แม่ยังไม่เคยเห็น  ลูกสุนัขก็อาจยังไม่เห็นแต่อาจไปเลือกราคาก่อน  สุนัขดีเขามีต้นทุนเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดู  คัดเลือกพ่อพันธ์ ล้วนมีค่าใช้จ่าย  อาจเป็นเรื่องยากหากท่านเลือราคาเป็นหลัก

ตอบ: ปัจจัย(อื่นๆ)ที่มีคว ามสัมพันธ์กับความก้า ว ร้าวของสุนัข
โดย หมาบางแก้ว return - Wednesday, 29 September 2004, 06:10PM
 

"แล้วทีนี้ลูกสุนัขที่ได้มาอาจ 70 เปอร์เซ็นต์แล้วไม่ก้าวร้าวที่เหลือยกไห้ขึ้นกับการเลี้ยงดู"

ขอหนังสืออ้างอิงหรือ web อ้างอิงด้วยครับ  รวมทั้งวิธีคิดว่าอาจ 70 เปอร์เซ็นต์  คิดมาได้อย่างไร  ด้วยความเคารพขอข้อมูลด้วย 

ถ้าหาไม่ได้อย่างไรช่วยตอบด้วยครับ  ผมจะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  ให้คุณต้องดู  ว่าต้องรู้อะไรบ้าง เช่น  การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ  เป็นอย่างไร  จะได้ link web และแนะนำหนังสือให้อ่านครับ

เคารพ

ตอบ: ปัจจัย(อื่นๆ)ที่มีคว ามสัมพันธ์กับความก้า ว ร้าวของสุนัข
โดย phan _kong - Thursday, 30 September 2004, 06:19PM
 

"แล้วทีนี้ลูกสุนัขที่ได้มาอาจ 70 เปอร์เซ็นต์แล้วไม่ก้าวร้าวที่เหลือยกไห้ขึ้นกับการเลี้ยงดู"

ด้วยความเคารพ ผมแสดงความคิดเห็นสำหรับท่านที่อยากได้สุนัขไม่ก้าวร้าว  เพราะกิติศัพท์เรื่องความดุของบางแก้ว  แต่เดี่ยวนี้เขาพัฒนาไปไกล   จากที่ได้คุยกับหลายๆท่านที่มีประสพการณ์การเลี้ยงและบรีดบางแก้ว  และผลงานของท่านเหล่านนั้น  หากเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์  อาจ70 เปอร์เซ็นต์ที่ว่านั้น  ก็มาจากความรู้สึกดังที่ได้กล่าวแล้วคงไม่ต้องมาทำวิจัยกระมัง  และหนังสืออ้างอิง  หรืออะไรก็ตามคงไม่จำเป็น  หากไครอยาก บรีด สุนัขที่ไม่ดุย่อมมีวิธีคิดหรือวิถีทางของตัวเองครับ  หากไครรับไม่ได้ก็ขออภัยครับ

ตอบ: ปัจจัย(อื่นๆ)ที่มีคว ามสัมพันธ์กับความก้า ว ร้าวของสุนัข
โดย เพื่อน . - Thursday, 30 September 2004, 09:59PM
 

ทายหน่อย นะครับ คุณหมาบางแก้ว?

ถ้าลูก คนดี เอาไปให้ โจรเลี้ยง จะเป็นอย่างไร เอ่ย

ถ้า ลูกโจร เอาไปให้ คนดีเลี้ยง จะเป็นอย่างไร เอ่ย

และถ้าลูกโจรแล้วโจรเลี้ยง และลูกคนดีแล้วให้คนดีเลี้ยง จะเป็นอย่างไร เอ่ย

ถ้า คุณ หมาบางแก้วตอบเมื่อไหร่ ผมจะมาขยายต่อนะครับ เอาเป็นเรื่องสนุกๆนะครับ