ชื่อ
ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์
รพ.สัตว์ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 02- 5797540 http://www.vet.ku.ac.th/vth-homepage/b-vth/service.html
รพ.สัตว์ ม.ขอนแก่น ม.ขอนแก่น 0-4334-3081 http://vet.kku.ac.th/hospital/vh-1stpage.html
รพ.สัตว์ ม.ราชภัฏเชียงราย ม.ราชภัฏเชียงราย 053-776041 http://sci.ricr.ac.th/animalhos.html
โรงพยาบาลสัตว์ บางจาก บางจาก

331-3171

http://www.pantipmarket.com/shop/shopprint.php?id=207
โรงพยาบาลสัตว์ สุทธิสาร-รัชดา กรุงเทพฯ 02 6934765 http://www.pantipmarket.com/shop/shopprint.php?id=305
โรงพยาบาลสัตว์ เอ็น.พี. ลาดพร้าว 02-213-215  
โรงพยาบาลสัตว์เอกมัย ซ.ทองหล่อ    
โรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย ดุสิต กรุงเทพ    
โรงพยาบาลสัตว์มหานคร
ต.ท่าพระ 02-466-4663  
รพ.สัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ์ ปทุมวัน (02)252-700  
โรงพยาบาลสวนสัตว์ สุขุมวิท 77 02-331-8146  
โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
ถ.สุขุมวิท63 02 391-6469  
โรงพยาบาลสัตว์บางปะกอก 575/3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 โทร. (
บางประกอบ 02 428-2417