รูปภาพของPingpong \(-_-)/
้ลักษณะนิสัย 2 จำพวกในสุนัขบางแก้ว (ตามความเชื่อของผม)
โดย Pingpong \(-_-)/ - Sunday, 28 December 2014, 03:04PM
 
หาผู้ขายหรือผู้เพาะพันธุ์บางแก้ว ที่จะมาให้ความรู้ผู้เลี้ยงได้ยากเย็น ขออนุญาตคุณสหายบางแก้วนำสิ่งดีๆมาให้อ่านกันสุนัขบางแก้วโดยภาพรวมจะมีลักษณะนิสัยที่ใกล้เคียงกันก็ใช่ครับ แต่ถ้าได้คลุกคลีกับสุนัขหลายๆตัวและเฝ้าสังเกตในรายละเอียดลึกๆลงไป แต่ละตัวก็จะมีลักษณะนิสัยที่ต่างกันออกไปอีก จากประสบการณ์ที่เฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆมาพอสมควร จะมีลักษณะนิสัยที่แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ พวกที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง กับพวกที่ชอบอยู่ตัวเดียว เหตุที่เป็นเช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะ บางแก้วเกิดมาจากการผสมกันในสุนัข 3 สายพันธุ์ตามที่ทราบกันมาแล้วคือ หมาไทย หมาไน และหมาจิ้งจอก ซึ่ง ในหมาไทยและหมาไนนั้น ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเหมือนกัน ชอบล่า ชอบอพยบย้ายถิ่นเป็นฝูง ส่วนในหมาจิ้งจอก ชอบอยู่ตามถ้ำ ตามโพรง ตัวเดียว ล่าตัวเดียว มีอาณาเขตที่ไม่กว้างมากนัก จะมากลับเข้ามารวมฝูงก็เฉพาะในฤดูกาลของการผสมพันธุ์ สุนัขบางแก้วจำพวกนี้จึงมีนิสัยขี้ระแวง ปราดเปรียว ว่องไว ด้วยเพราะต้องอยู่ตัวเดียว ล่าตัวเดียว
ฉะนั้นหากสุนัขบางแก้วตัวใดได้รับอิทธิพลจาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจาก หมาไทยและหมาไนมามาก ก็จะมีลักษณะนิสัยชอบอยู่ร่วมกันเป็นฝูง แต่ถ้าหากได้รับมาจากหมาจิ้งจอกก็จะชอบตัวตัวเดียว
หลายท่านที่อาจจะไม่เคยสังเกตรายละเอียดในสิ่งนี้ จึงไม่เข้าใจลักษณะนิสัยที่แท้จริงของบางแก้วแต่ละตัว และอาจเป็นเพราะความไม่เข้าใจ และเท่าไม่ถึงการณ์ จึงมีผู้เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัชหลายตัวพยามนำบางแก้วที่มีลักษณะนิสัยตามธรรมชาติที่ต่างกันให้ไปอยู่ร่วมกัน ปัญหาเรื่องระบบฝูงจึงเกิดขึ้น เพราะสุขบางแก้วตัวที่มีนิสัยแบบจิ้งจอก จะทำให้ฝูงป่วนอยู่เสมอ หากเราไม่สามารถควบคุมได้จริง หรือแม้จะควบคุมได้แต่เขาจะยอมในเฉพาะเวลาที่เราอยู่ด้วย แต่ลับหลังเราเขาจะป่วนฝูง หาเรื่องกับตัวอื่นๆอยู่เสมอ ผู้เลี้ยงที่ไม่เข้าใจในข้อนี้ จึงมักจะนำบางแก้ว 2 ลักษณะนิสัยมาเปรียบเทียบกัน แล้วลงความเห็นว่า บางแก้วแบบจิ้งจอกดื้อ ซน ฝึกยาก นิสัยไม่ดี ซึ่งนอกจากลักษณะนิสัยเรื่องการอยู่ร่วมที่แตกต่างกันแล้ว ยังมีลักษณะนิสัยอื่นๆที่แตกต่างกันไปอีกเช่น พวกหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหมาไทยหมาไน จะ สงบเสงี่ยม ไม่ค่อยซุกซน มีอารมณ์มั่นคง ฝึกง่าย สอนง่าย เชื่อฟังในคำสั่ง แต่อีกพวกหนึ่งที่นิสัยแบบจิ้งจอก จะขี้เล่น ปราดเปรียวว่องไว ขี้ระแวง อารมณ์ไม่ค่อยมั่นคง ตื่นตัวอยู่เสมอ ฝึกยาก สอนยาก ไม่ค่อยสนใจทำตามคำสั่ง
แต่ไม่ว่าเขาจะมีลักษณะนิสัยอย่างไร บางแก้วทุกตัว หากไม่ใช่บางแก้วที่ได้รับการถ่ายทอดทางจิตประสาทที่ไม่ดีมาจากพ่อแม่ (จิตประสาทเสีย) ผู้เลี้ยงสามารถฝึกสอน และเลี้ยงดูให้นิสัยดีเป็นมิตรได้เสมอ หากเรารู้จักลักษณะนิสัยที่แท้จริงของเขา และจัดให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของเขา ประกอบกับเลี้ยงดูเขาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งมีหลักใหญ่ๆอยู่เพียง 3 ข้อคือ
1. รักเขาจริงๆ (รักลูกให้ถูกทาง) อย่าตามใจในเรื่องที่จะมีแนวโน้มไปสู่ความก้าวร้าว และ ให้รางวัล ชื่นชม แสดงความรักต่อเขาเมื่อเขาทำสิ่งดีๆ
2. ฝึกเรื่องระเบียบวินัยให้เขาตั้งแต่เล็กๆ เช่นการกิน ต้องกินเป็นเวลา ต้องคอย และต้องหยุดเมื่อสั่งให้หยุด ฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลา เป็นที่เป็นทาง อะไรที่จะนำไปสู่ความก้าวร้าว ต้องดุ และต้องห้ามจนกว่าเขาจะหยุดทุกครั้ง เมื่อเขาเชื่อฟังก็ ต้องให้รางวัล เป็นของกินพิเศษ ของเล่น ชมเขาบ้าง ลูบหัวเขาหรือกอดเขาเพื่อแสดงความรักบ้าง ต้องตักเตือนห้ามปรามตั้งแต่เล็กๆทุกครั้งอย่างเคร่งครัด
3.ให้เขามีชีวิตที่อิสระ ได้เล่น ได้ออกกำลังกาย เพื่อให้เขาได้สลายพลังตามธรรมชาติเดิมๆของเขา ที่ต้องไล่ล่าหรืออบยพย้ายถิ่น เพื่อให้เขาเกิดความสมดุลย์ทางร่างกายและจิตใจ
หากทำได้ 3 ข้อนี้อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด ท่านจะได้บางแก้วที่นิสัยดี เป็นมิตรและควบคุมได้ ซึ่งจะเป็นผลให้ทั้งผู้เลี้ยงและสุนัขสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปครับ
*** หมายเหตุ ไม่มีสุนัขบางแก้วตัวใด ที่ฝึกให้นิสัยดีไม่ได้ (หากสุนัขตัวนั้นไม่ใช่สุนัขที่เสียจริตไปแล้ว)
หากท่านใดต้องการขอรับคำแนะนปรึกษาเรื่องวิธีการเลี้ยงดูและการปรับพฤติกรรมเพื่อให้สุนัขบางแก้วของท่าน เป็นสุนัขที่นิสัยดี ขอรับคำปรึกษาได้ที่ บ้านสหายบางแก้ว โทร. 087 552 6877
ไม่ว่าท่านจะซื้อและได้รับลูกสุนัขมาจากใคร ที่ไหน ผมยินดีตอบทุกคำถามเท่าที่ผมทราบและมีประสบการณ์ตรง โปรดอย่าได้เกรงใจนะครับ

จาก https://www.facebook.com/sahaibangkaew/posts/733333596757152
Instant Message ShoutBlock (ข้อความด่วนทันใจจากเว็บอีเลิร์นิง)
http://www.bangkaew.com/elearning3

เชิญพิมพ์แทรกรูป emotion icon ดังนี้ :) = :D = :P = ;) = :o = :( = :E =

15:55 - 01/10/24 Admin . --ขอปิดการใช้งานข้อความด่วนทันใจ ท่านที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกเพื่อตั้ง/ตอบกระทู้หรือแนบรูปในชุมชนคนรักบางแก้วได้ที่ http://www.bangkaew.com/elearning3/login/signup.php

08:43 - 01/10/24 อยากจะซื้อ อยากจะขาย อยากจะซื้อ อยากจะขาย ให้ไปโพสต์ที่กระดาน กระดานอยากซื้ออยากขายบางแก้ว เท่านั้น ที่ http://www.bangkaew.com/elearning3/mod/forum/view.php?id=19

08:43 - 01/10/24 คนดีนะจะบอกให้679011111111 emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ889077โรมาครับถ้าไม่ติดโทรใหม่ค่ะหดกกกกดดดเมาใด้ค่ะแจกจริงนะน้อง11กก1111โทร มานะที่รัก

08:42 - 01/10/24 คนดีนะจะบอกให้679011111111 emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ889077โรมาครับถ้าไม่ติดโทรใหม่ค่ะหดกกกกดดดเมาใด้ค่ะแจกจริงนะน้อง11กก1111

08:42 - 01/10/24 คนดีนะจะบอกให้6790 emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ889077โรมาครับถ้าไม่ติดโทรใหม่ค่ะหดกกกกดดดเมาใด้ค่ะแจกจริงนะน้อง

08:41 - 01/10/24 คนดีนะจะบอกให้6790 emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ889077โรมาครับถ้าไม่ติดโทรใหม่ค่ะหดกกกกดดดเมาใด้ค่ะ

08:41 - 01/10/24 คนดีนะจะบอกให้ emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ889077โรมาครับถ้าไม่ติดโทรใหม่ค่ะ

08:40 - 01/10/24 คนดีนะครับ emoticon..แจกบางแก้วฟรี..สนใจโทรใด้ตลอด24ครับ4433

08:35 - 01/10/24 คนแจกฟรี emoticon..มีบางแก้วแจกฟรี จัดส่งหรีอีกโทร1112โทรมาก่อนเวลาทำการนะค่ะ มีหลายหน้าค่ะหรือ1150ค่ะหน้าต้มยำกุ้งก็มีค่ะ

08:34 - 01/10/24 แจกฟรีจ้าาาาาาา emoticon..มีบางแก้วแจกฟรี จัดส่งหรีอีกโทร1112โทรมาก่อนเวลาทำการนะค่ะ มีหลายหน้าค่ะ

07:24 - 01/10/24 บอกต่อ emoticon..พวกที่ชอบของถูกของฟรี ให้ระวังจะถูกหลอกเงินค่าส่งฟรี

15:36 - 30/09/24 รักมาก emoticon..

02:10 - 30/09/24 รักหมา emoticon..รับอุปการะบางแก้วแท้ตัวผู้(ไม่ดุ)หมาโตก็ได้ครับขอไม่เกิน2ปี อยู่ปทุมธานี ไลน์ไอดี z999777

20:37 - 29/09/24 stemzel emoticonใครมีบางแก้วแจกฟรีทักไลน์หน่อยนะคะอยากทราบข้อมูล ต้องการเลี้ยงน้องมากๆ line : stemzel94

19:40 - 29/09/24 เหนือ อยากได้ลูกบางแก้วผสมปอมครับ พอดีเห็นแล้วน่ารักดี ใครมีลูกบางแก้วผสมปอม กรุณาติดต่อกลับทีนะครับ 081 2888765 อยากได้มากครับ

19:10 - 29/09/24 อาวร emoticon..มีบางแก้วลูกบางแก้วแจกฟรี8ตัวแจกฟรีพันแท้ต่างจังหวัดส่งฟรี0897565432690

20:11 - 28/09/24 jeab emoticon..อยากได้บางแก้วตัวเมียค่ะ 088-6715573

19:44 - 28/09/24 อร emoticon..มีลูกหมาบางแก้วฟรีให้เลียงสักตัวมััยค่ะ099-017-6908ติดต่อมานะ

16:26 - 28/09/24 เม่น emoticon..ผมมีลูกบางแก้วจำหน่ายอยู่นครปฐมอำเภอบางเลน ตัวเมีย2500ตัวผู้3000ต้องมารับเองนะคับ ลายไอดี menmk52

22:58 - 27/09/24 แหม่ม emoticon..สวยมากน้องหมาน้ำหนักกี่โลคะ

20:29 - 27/09/24 ดูม ฝากเวปสนทหารสน โครงการสุนัขหาบ้านทุกสายพัน แชทสด http://doomdoog.blogspot.com

17:05 - 27/09/24 jeab emoticon..คุณ bank ตัวผู้หรือตัวเมียคะ

17:04 - 27/09/24 ่jeab emoticon..คุณdog ที่ประกาศขายบางแก้วเพศเมีย/สนใจค่ะ โทร088-6175573ค่ะ

14:24 - 27/09/24 bank emoticon..มีบางแก้วแท้2ตัวขายตัว1500พิกัดพิษณุโลกครับ สายเลือดดี รับประกันความสวย มีแค่สองตัวดนะครับ ขอคนที่มารับใด้นะครับลายไอดี: idpenssotong

10:53 - 27/09/24 ฟิน ขายบางแก้วเพศผู้หัวใหญ่ โทร 0813930349

18:03 - 26/09/24 อ๊อด emoticon..มี บางแก้วพันธุ์ผสม​อายุ​ประมาณสามปีข่อนข้างดุให้ฟรี0850163061อยู่สามพรานนครปฐม

21:47 - 25/09/24 อ๊อด emoticon..มี บางแก้วพันธุ์ผสม​อายุ​ประมาณสามปีข่อนข้างดุให้ฟรี0850163061อยู่สามพรานนครปฐม

20:23 - 25/09/24 ศักดิ์ อยากได้ลูกบางแก้วตัวผู้หัวใหญ่ ใครอยากขายโทรมานะครับ ต้องการ1ตัวครับ โทร.081-4350771 ผมอยู่ชลบุรีครับ

20:22 - 25/09/24 ศักดิ์ อยากได้ลูกบางแก้วตัวผู้หัวใหญ่ ใครอยากขายโทรมานะครับ ต้องการ1ตัวครับ โทร.081-4350771

19:29 - 25/09/24 ่jeab อยา่กได้บางแก้วตัวเมีย ปีกว่า มาเป็นเพื่อนกับลูกชายค่ะ

19:27 - 25/09/24 jeab dog ..หาบ้านให้บางแก้วเพศเมียกำรังเป็นฮีด สนใจค่ะรบกวนติดต่อกลับ 0886715573

14:27 - 25/09/24 Admin emoticon..ขอลบข้อความป่วนของไอพีในกลุ่ม 49.230. ของคุณสมปอง โทร 0815304814 นะครับ ขอให้รู้ว่า ไอพีและเวลาของคุณสามารถตรวจสอบได้โดยทุกคน ที่ http://www.bangkaew.com/elearning3/stringychat/stringychat.incall.php (ลากเมาส์แลเงาระหว่างบรรทัดก็เห็นไอพี) ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริง ไม่ได้หลอกขายหมา ให้เปิดเผยตัวตนมา อย่าทำเป็นเด็กมีปัญหา

13:49 - 25/09/24 ปอง emoticon..มีบางแก้วแจกฟรีครับ6ตัว0815304814 มาก่อนส่งก่อนครับ ฟรีจริงครับไม่หลอกนะจะบอกให้ รับหมาแล้วโอนเงินทีหลังนะจะ

13:49 - 25/09/24 ปอง emoticon..มีบางแก้วแจกฟรีครับ6ตัว0815304814 มาก่อนส่งก่อนครับ ฟรีจริงครับไม่หลอกนะจะบอกให้

13:46 - 25/09/24 ปอง emoticon..มีบางแก้วแจกฟรีครับ6ตัว0815304814 มาก่อนส่งก่อนครับ

09:58 - 25/09/24 สมปอง emoticon..ขายบางแก้วพันแท้ครับผู้3แมีย10โทร0815304814ด่วนจ้าาาาาาาาสสสสสสสส

22:30 - 24/09/24 บางแก้วแท้ emoticon..ขายลูกสุนัข พันธุ์บางแก้วแท้ 100% บ้านอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี มีทั้งเพศผู้ และเพศเมีย สวยทุกตัว ตอนนี้อายุ 1 เดือนแล้ว กำลังน่ารักเลย ท่านใดสนใจ ติดต่อมาได้ที่ เบอร์โทร. 086-0361230 และ 081-2793999 ได้ทุกวัน หรือ add line ที่ kamolphan30 สอบถามและพูดคุยกันได้ค่ะ

19:51 - 24/09/24 :)) มีลูกบางแก้วสีขาวล้วนมั้ยคะ ต้องการค่า งบไม่เกิน 4000 โพสต์ เบอติดต่อไว้หน่อยค่เ

19:15 - 24/09/24 หลอกขายหมา emoticon..0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 โจรหลอกขายหมา โจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมา

19:06 - 24/09/24 หลอกขายหมา emoticon..0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 0815304814 โจรหลอกขายหมา โจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมาโจรหลอกขายหมา

14:58 - 24/09/24 พันแท้ emoticon..อันนี้ของแท้ครับบางแก้ว ติดต่อคอกบางแก้ว สงขลา081-5304814 ตัวล่ะ1000ส่งฟรีจ้าาาาา

13:23 - 24/09/24 นัทจังคิม emoticon..ใครมีบางแก้วผสมเพศผู้ ต้องการเปลี่ยนบ้านให้น้อง โทร.080-7818508 ( ขอที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับ )

12:18 - 24/09/24 ปิ๊ก ขอความรู้ครับผมพาหมาตัวเมียที่มีประจำเดือนมาที่บ้านแต่ตัวผู้ที่บ้านไม่สนใจเป็นเพราะอะไรครับหรือต้องร อหลายๆวันก่อนตัวเมียมีประจำเดือนได้ประมาณ6-7วันแล้ว

21:23 - 23/09/24 ประกายบางแก้ว ชอนแก่น emoticon..อันนี้ของแท้ครับ...อยากได้ลูกบางแก้วสายเลือดดี..ติดต่อที่คอกประกายบางแก้วครับ..รับรองไม่ผิดหวังครับ...ตอนน ี้ลูกชุดแรกกำลังจะคลอดแล้วครับ...094 4857717 หมายเลขครับ...หรือถ้ามีเวลาและอยู่ใกล้ก็มาดูที่คอกได้เลยครับ...ดีกว่าโดนหลอกครับ

10:37 - 23/09/24 บอกต่อ emoticon..มีบางแก้วแจกฟรี081-5304814 อย่าหลงเชื่อนะครับคิดว่าเป็นมิฉฉาชีพ ไปค้นดูเบอมามีคนหลอกให้โอนค่าส่งฟรีครับ เตือนแล้วนะครับ

23:46 - 22/09/24 มด emoticon..ผมมีบางแก้วจ้าาาาามีบางแก้วแจกฟรีครับ081-5304814 มี9ตัวครับ

23:45 - 22/09/24 มด emoticon..มีบางแก้วแจกฟรีครับ081-5304814

18:43 - 22/09/24 Ko emoticon..ผมรับผสมนะครับถ้าสนจัยติดต่อขอดูตัวได้ครับ

18:40 - 22/09/24 ko emoticon..พารท์จะผสมบางแก้วหรอครับ

18:22 - 22/09/24 พาร์ท คราบได้รับผสมบางแก้วป่าวครับ

ดูข้อความเก่าตั้งแต่ปี 2546 เชิญคลิก ที่นี่ หรือ ดูเฉพาะข้อความด่วนทันใจเร็วๆนี้รวมการเยี่ยมชมทั้งหมด frontpage hit counter visits
since 21 September 2003 including
Bangkaew.Network , Bangkaew.Organization

ข้อคิดเห็นและรูปภาพที่ปรากฏเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่ละท่าน
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2546-2553 © โดย ชุมชนคนรักบางแก้ว
All rights reserved 2003-2010 © Bangkaew.Community
พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม ติดต่อ

ช่วยประชาสัมพันธ์ แนะนำบอกต่อไปยังเพื่อนฝูง

Click to enter http://www.bangkaew.com/elearning3

Bangkaew.net and Bangkaew.org are for sale
See details at https://sedo.com/search/?keyword=bangkaew