การใช้ ไบนารีไฟล์

ถ้าคุณอนุญาตให้ใช้ binary content (เช่นพวกรูปภาพ) คุณสามารถทำได้สองอย่าง

  1. คุณสามารถ upload และใช้ ไฟล์ภาพ บนหน้า wiki. ตอนที่ทำการแก้ไข form สำหรับ upload ปรากฎขึ้นมา
  2. คุณสามารถแนบไฟล์ไว้ในหน้า Wiki ได้ ไฟล์นั้นจะแสดงโดย attachments

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด