ไฟล์นำเข้า

เลือกไฟล์ XML ที่มีคำศัพท์ที่ต้องการจะนำเข้าจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด