กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด เป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง หรือ กิจกรรม ที่เกิดขึ้นตั้งแต่คุณเข้ามาครั้งสุดท้าย ประกอบไปด้วย ข่าวที่โพสต์ สมาชิกใหม่ รายงานความก้าวหน้ามาใหม่ เป็นต้น

คุณควรจะเลือกให้ รายวิชา แสดงกิจกรรมล่าสุด เพราะจะช่วย ให้ คุณ นักเรียน และผู้สนใจอื่นๆ ทราบว่า มีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน ระหว่างที่ตนไม่ได้เข้ามา จะได้ดูว่ามีการเคลื่อนไหว

สำหรับรายวิชาที่มีสมาชิกจำนวนมาก อาจจะต้องเลือกไม่ใช้ เพราะว่า จะทำให้การดึงข้อมูลทำได้ช้า

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด