รูปแบบรายวิชา

รายสัปดาห์

    เป็นการจัดการรายวิชาสัปดาห์ต่อสัปดาห์ โดยมีวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน ในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนทำ เช่น รายงานความก้าวหน้า อาจจะให้ นักเรียนเขียนขึ้นมา ภายในสองสัปดาห์ จากนั้นนักเรียนจะไม่สามารถเขียน หรือแก้ไขได้อีก

แบบหัวข้อ

    รูปแบบคล้ายกับรายสัปดาห์ เพียงแต่ ไม่จำกัดเวลาในการศึกษาหัวข้อนั้นๆ กิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละหัวข้อ สามารถทำได้เรื่อยๆ

แบบกระดานเสวนา

    รูปแบบนี้จะเหมือนกับกระดานเสวนาทั่วไป โดยจะปรากฎเป็นรายการในหน้าแรก ของรายวิชา ไม่ควรจะเรียกว่ารายวิชาด้วยซ้ำ อาจจะใช้เป็นหน้าประกาศ สำหรับวิชา ที่สอนนั้น หรือ สำหรับภาควิชา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด