ผลการประกวดสุนัขบางแก้ว ในงานอะเมซิ่งสองแคว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552
โดย Yo-jetsada sangjan - Monday, 26 October 2009, 08:30PM
 
เชิญชมได้ที่ เว็บบอร์ดคอกชุมแสงสงคราม http://www.chumsang.net