ตอบ: เชิญส่งภาพน้องหมาน่ารักๆ หนึ่งถึงสามเดือน เข้าประกวด ตัดสิน 5ต.ค.52 ห้ามโกงตัวเองนะจะ
โดย คุณากร พัฒนากิจไพฑูรย์ - Saturday, 3 October 2009, 05:59PM
  รุ่น 1 ถึง 3 เดือน ไม่มีมาสมัคจึงไม่มีการตัดสิน รุ่นต่อไป 6 ถึง 10 เดือน คอยสมัคอีกหัวข้อต่อไป