ตอบ: ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เดินทางมาจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขบางแก้วที่จังหวัดพิษณุโลก
โดย Yo-jetsada sangjan - Thursday, 10 September 2009, 08:00PM
 
จากนั้นเดินทางมาเยี่ยมชมสุนัขบางแก้ว ที่คอกชุมแสงสงคราม โดยคุณสุภาวดี คงเจริญ ให้การต้อนรับ และบอกวิธีการเลี้ยง วิธีคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ พร้อมให้สำเนาใบพันธุ์ประวัติของ ทาโร่ และ ผาไท , DVD รูปภาพสุนัขบางแก้ว , DVD รายการสุนัขบางแก้ว ,หนังสือสุนัขบางแก้ว, เอกสารแนะนำสมาคม ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วในประเทศไทย