ขอเชิญชมการประกวดบางแก้วในงานนเรศวรมหาราชและงานกาชาด ปี 2551 จ.พิษณุโลก
โดย Pingpong \(-_-)/ - Saturday, 26 April 2008, 06:41AM
 

ขอเชิญชมการประกวดบางแก้วในงานนเรศวรมหาราชและงานกาชาด ปี 2551 จ.พิษณุโลก

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dld.go.th/pvlo_phs/scriptdoc/php-102_2551.pdf


ดูบรรยากาศของงานครั้งก่อนๆได้ที่กระทู้
...เที่ยวงานกาชาดเมืองสองแคว สืบค้นตำนานบางแก้ว...
http://www.bangkaew.com/webboard/view.php?No=151