ขอเชิญประชุมสัมมนาและพบปะสังสรรค์ผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ววันอาทิตย์ที่ 27 นี้
โดย Pingpong \(-_-)/ - Friday, 25 May 2007, 06:31AM
 

ประชุมสัมมนาและพบปะสังสรรค์ผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
วันที่ 27 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.00- 17.00 น
ณ ห้องประชุมสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข ประเทศไทย
วิทยากรบรรยายโดย คุณธนา อัจฉริยะวรรณ
ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ร่วมประชุมสัมมนาความรู้เรื่องการพัฒนาสุนัขบางแก้ว และพบปะสังสรรค์พูดคุยในกลุ่มผู้เลี้ยง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข ประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 9.00- 17.00 น โดยในงานผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้...
- เรื่องมาตรฐานสายพันธุ์บางแก้ว
- การบรีดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
- เกณฑ์การตัดสินสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
- การสาธิตการจูงสุนัขอย่างถูกวิธี
- และอื่นๆ
รายละเอียดและกำหนดการ
- 09.00 น ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมดื่มกาแฟและอาหารว่าง
- 10.00 น เริ่มสัมมนาในหัวข้อ เรียนรู้เรื่องมาตรฐานสายพันธุ์บางแก้ว
- 11. 00 น การบรีดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
- 12.00 น พักรับประทานอาหารเที่ยง
- 13.00 น เกณฑ์การตัดสินสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
- 14.30 น พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที (กาแฟ-ขนมปัง)
- 15.00 น เรียนรู้การใช้อุปกรณ์การจูงสุนัขในเวลาลงประกวด
- 15. 30 น สาธิตการจูงสุนัขอย่างถูกวิธี (ชมสาธิตการจูงสุนัขนอกห้องประชุม ใน
สนามกลางแจ้งในหมู่บ้าน นภาวัลย์)
- 17 00 น กล่าวสรุปงาน และปิดการสัมมนา สมาชิกพบปะพูดคุย...
วิทยากรบรรยายโดย คุณธนา อัจฉริยะวรรณ เลขาธิการสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข ประเทศไทย
หมายเหตุ...
การประชุมสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการสัมมนาครั้งนี้ท่านละ 500 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ CD, DVD การสัมมนา และเป็นค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ทุกท่านจะได้รับเอกสารการสัมมนาพร้อมกับ Coffee Break ช่วงเช้า- บ่าย และอาหารมื้อเที่ยง
เพื่อระบุจำนวนที่นั่ง และสำรองเรื่องอาหารมื้อเที่ยงแก่ผู้เข้าร่วมงาน ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมงาน แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนได้ที่ผู้ประสานงานคือ คุณหนึ่ง คอกมุมหนึ่งฟาร์ม โทร. 0817363478 และ คุณกฤษ นามวงษ์ โทร. 089-4296102

.....สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน…
คุณหนึ่ง คอกมุมหนึ่งฟาร์ม โทร. 0817363478 และ คุณกฤษ นามวงษ์ โทร. 089-4296102


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkaew.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=2705