Bangkaew.Network is part of Bangkaew.Community to enhance its mission to promote Thai Bangkaew Dog into the international arena by introducing high quality Thai Bangkaew Dog from high responsibility kennels.  Part of the revenue will be donated to Thai Bangkaew Dog Lover Club for the better life of Thai Bangkaew Dog.
นอกจากเราจะให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงบางแก้วที่อาจไปซื้อผิดที่(ตลาดล่าง)โดยไม่ได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว   เราน่าจะมีการส่งเสริมตลาดบนที่จำหน่ายบางแก้วดีมีคุณภาพโดยผู้เพาะพันธุ์ที่มีความรับผิดชอบสูง  โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลให้มาก   เพื่อผู้ซื้อจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  และยังจะเป็นการส่งเสริมให้วงการประกวดมีสุนัขดีๆโดยผู้เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาร่วมงานมากขึ้น
ในช่วงที่เว็บ Bangkaew.Community มีปัญหา  ผมได้ไปปรับปรุงเว็บ  Bangkaew.Network ขึ้นมาแก้ขัดเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เป็นที่โยงรูปเข้ามายังชุมชนคนรักบางแก้ว  เลยคิดว่าน่าจะหาทางใช้ประโยขน์จาก Bangkaew.Network โดยใช้ทำเป็นเว็บ Market Place ตลาดบนเพื่อแนะนำบางแก้วดีมีคุณภาพโดยผู้เพาะพันธุ์ที่มีความรับผิดชอบสูง ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เลือกซื้อกัน โดยจะพยายามขอความร่วมมือจากบรีดเดอร์ในการให้ข้อมูลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้มากที่สุด  และทำลิงค์เชื่อมโยงไว้(Glossary)เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบหรือเรียกดูรูปข้อมูลของบรรพบุรุษของลูกสุนัขทุกตัวได้
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bangkaew.net/elearning/mod/forum/discuss.php?d=27

 

แหล่งข้อมูลนี้ควรจะปรากฎในหน้าต่างถัดไป
ถ้าไม่ปรากฏ คลิกที่นี่ค่ะ: Market Place for Thai Bangkaew Dog