หนังสือมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ

 

แหล่งข้อมูลนี้ควรจะปรากฎในหน้าต่างถัดไป
ถ้าไม่ปรากฏ คลิกที่นี่ค่ะ: หนังสือมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ