สุนัขบางแก้วเป็นสุนัขที่มีเสน่ห์ มีคุณค่าควรแก่การส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ให้ได้รับความยอมรับในสังคมและให้ก้าวขึ้นสู่เวทีสากลอย่างสง่างาม เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคน

 

แหล่งข้อมูลนี้ควรจะปรากฎในหน้าต่างถัดไป
ถ้าไม่ปรากฏ คลิกที่นี่ค่ะ: สุนัขบางแก้วเป็นสุนัขที่มีเสน่ห์ มีคุณค่าควรแก่การส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ให้ได้รับความยอมรับในสังคมและให้ก้าวขึ้นสู่เวทีสากลอย่างสง่างาม เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคน