สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ ววันนี้ จะไปทางไหนดี ?
โดย pasuta pansai - Wednesday, 29 September 2004, 01:58PM
  สวัสดีครับ คุณวิเชียร

ไม่ได้ติดต่อนานมากครับ ขอโทษจริงๆ ติดภารกิจพอสมควร
ได้รับข้อความมากมาย โอย...ทำอย่างไรจะอ่านหมดครับ...
ลองเข้า Web ดูแล้ว มีอะไรมากมายเลย ดีใจครับที่มีอะไรเกี่ยวกับบางแก้วมากมายอย่างงี้
ผมอยากเข้าโรงเรียนบ้าง ไม่รู้จะเข้าอย่างไร ไม่ได้สมัครสมาชิก แต่เอ...ทำไมผมได้รับข้อมูลตั้งเยอะแยะ...

ผมส่งงานเขียนสนองอารมณ์ตัวเองเมื่อ2-3 ปีที่แล้วมาให้อ่านเล่นๆครับ
ช่วงนี้ก็คงไล่อ่านความคิดเห็นของคนอื่นไปก่อน แล้วคงได้กระโดดลงกระดานเสวนากันอีกครั้ง

พสุธา
ตอบ: สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ ววันนี้ จะไปทางไหนดี ?
โดย pasuta pansai - Wednesday, 29 September 2004, 03:27PM
 

สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ววันนี้ จะไปทางไหนดี ?

บ้านไร่ภูตะวัน (09) 956 – 9833

 

        ถึงวันนี้คงต้องยอมรับกันว่าสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังเห็นได้จากในห้วงปีนี้ได้มีการจัดตั้งสมาคมฯ, ชมรมฯใหม่ๆเกิดกันขึ้นมาอย่างหนาหูหนาตา ไม่ว่าจะเป็น 

¨   สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วในประเทศไทย ซึ่งได้มีการจัดตั้งสมาคมฯกันไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 โดยความร่วมมือของ 4 ชมรมหลักของจังหวัดพิษณุโลก

¨   ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วล้านนา ซึ่งได้ที่การจัดตั้งชมรมฯกันไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2545 โดยความร่วมมือของผู้ที่นิยมเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วภาคเหนือตอนบน

¨   ชมรมไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการจัดตั้งชมรมฯกันไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 โดยความร่วมมือของชมรมฯผู้นิยมสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วที่จังหวัดกรุงเทพมหานครหลายๆชมรมฯร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งได้มีการชูประเด็นหลักคือ “โกอินเตอร์” และนอกจากนี้ยังเป็นชมรมบางแก้วที่ขึ้นตรงต่อสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทยได้เพียงชมรมฯเดียวเท่านั้น

 

ก็คงได้แต่บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกๆสมาคมฯ, ชมรมฯ ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมให้สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วได้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางเหมือนดังเช่นสุนัขพันธุ์อื่นๆในประเทศไทย (หวังว่าคงจะไม่เหมือนกับไฟไหม้ฟางนะครับ…เจ้านาย)

 

แต่เอ…อีคราวนี้ผู้ที่ไม่ได้มีความรู้อย่างท่านๆ แต่บังเอิญเกิดอยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สุนัขของไทยบ้าง จะทำอย่างไรดี เพราะว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านก็ได้มีการปักธงชูประเด็นว่าต้องการพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้มีความนิ่งทั้งการถ่ายทอดสายเลือด, จิตประสาท รวมไปจนถึงได้มีหลักเกณฑ์การทำงานที่ชัดเจนเหมาะสมก่อนถึงจะมีการเผยแพร่ออกสู่สังคมโลก ส่วนท่านผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายๆท่านก็ได้มีการปักธงชูประเด็นว่าจะนำพาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วไปสู่สากล ลองๆนึกดูก็เห็นว่าน่าจะมีทางเลือกดังนี้หล่ะ (ถูกผิดไม่รู้แล้วกัน เอาเป็นว่าขอลองเสนอดูก็แล้วกัน)

¨   หาซื้อสุนัข, ลูกสุนัขจากท่านๆผู้ทรงคุณวุฒิ… เอามาเลี้ยง

¨   ศึกษาเอาจากมาตรฐานพันธุ์ที่ท่านๆผู้ทรงคุณวุฒิได้ขีดเขียนและได้มีการประกาศเผยแพร่อย่างเป็นทางการ แล้วก็หาสุนัขให้ได้อย่างมาตรฐานพันธุ์เอามาเลี้ยง

¨   เลี้ยงสุนัขอะไรก็ได้ขอให้คนทั่วๆไปเค้าบอกว่าเป้นสุนัขบางแก้วก็แล้วกัน

¨   ฯลฯ

 

 

 

แต่เมื่อมานึกดูอีกที พระพุทธเจ้าท่านได้เคยสั่งสอนเอาไว้ตั้งแต่ก่อน 2545 ปีล่วงมาแล้วว่า ให้มีความคิดแบบโยนิโสมนสิการ (ถ้ามีบางท่านไม่ทราบก็ขออนุญาตินำมะพร้าวห้าวมาขายสวนก็แล้วกันนะ…คุณโยม ก็คือ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ค้นพบในบาลี พอประมวลเป็นแบบใหญ่ได้ดังนี้

1.   วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

2.   วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ

3.   วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์

4.   วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ / คิดแบบแก้ปัญหา

5.   วิธีคิดแบบธรรมสัมพันธ์

6.   วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก

7.   วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม

8.   วิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม

9.   วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน

10.         วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

ซึ่งหากท่านต้องการศึกษาในรายละเอียดให้ถ่องแท้ ก็ขอเชิญศึกษาได้ในหนังสือ “วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม” ที่ได้ขีดเขียนโดย “ท่านพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) ) ก็เลยเกิดเป็นคำถาม (ไม่ใช่เกมส์เศรษฐี, สามลุ้นแสน ฯลฯนะจะ) ที่จะลองถามๆท่านผู้ทรงคุณวุฒิดู อย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็ขอให้วางเฉย แต่ถ้าท่านคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ก็ขอให้ท่านช่วยตอบด้วยเถิดเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับลูกหลานไทยที่กำลังสนใจอยากจะร่วมอนุรักษ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วกับท่านด้วย

¨   ท่านกล่าวอ้างกันว่า สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน วันนี้ท่านสามารถตอบได้อย่างชัดเจนแล้วหรือยังว่า สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วมีต้นกำเนิดมาอย่างไร ?

¨   มาตรฐานพันธุ์ได้รับการยอมรับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วหรือยัง ? กฎเกณฑ์การตัดสินการประกวดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วหรือยัง ? กฎเกณฑ์การตัดสินการประกวดเป็นที่ยอมรับกันอย่างสากลแล้วหรือยัง ? มาตรฐานพันธุ์กับกฎเกณฑ์การตัดสินการประกวดสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ?

¨   เอกลักษณ์ต่างๆของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว มีอะไรบ้าง ? แล้วมันเหมือนกันหรือต่างกันกับสุนัขพันธุ์อื่นๆในโลกนี้ ?

¨   ถ้าเราจะมีการจัดกลุ่ม สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วควรอยู่ในกลุ่มใด ? เพราะเหตุผลใด ?

¨   โครงสร้างของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว มีกระดูกกี่ชิ้น ? แต่ละชิ้นเรียกว่าอะไรบ้าง ? แล้วมันเหมือนกันหรือต่างกันกับสุนัขพันธุ์อื่นๆในโลกนี้ ? แล้วที่ท่านว่าเอาไว้ในมาตรฐานพันธุ์ว่าขาหน้าใหญ่กว่าขาหลัง ขาหลังเล็กกว่าขาหน้า จริงหรือครับผม ?

¨   จิตประสาทที่แท้จริงของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วเป็นอย่างไร ? (เห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์กันว่า ดุ ดุ ดุ แล้วจะเข้าสู่สนามประกวดประชันขันแข่งกับคนอื่นในโลกกันได้หรือ ?) ถ้าหากว่าจะมีการพัฒนาจิตประสาทให้นิ่งสนิทเพื่อให้สามารถเข้าประกวดประชันขันแข่งกับคนอื่นๆในโลกได้ มันจะถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ?

¨   ลักษณะการเคลื่อนไหวต่างๆเป็นอย่างไร ? (เพราะเคยเห็นมีการพูดจากันประสาเซียนข้างสนามว่าการสอดเกยของเท้าต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนี้ ทั้งๆที่ท่านเขียนเอาไว้ในมาตรฐานพันธุ์ของท่านกันว่ามีโครงสร้างจัตุรัส แต่ท่านยังอยากให้สุนัขของท่านมีมุมขาหลังมากๆเพื่อความสวยงามในการ Pose , มีการสอดเกยของเท้าหน้า-หลัง ฯลฯอย่างนี้มันเป็นไปได้หรือครับท่าน ?)

¨   สีของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว จากเดิมที่เราๆเคยพบเคยเห็นกันมามีกันตั้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสีล้วน, สีเขียว, สีลายเสือ, สีด่างขาว-น้ำตาล, สีด่างขาว-ดำ, ฯลฯ แล้ววันนี้ท่านกำหนดให้เหลือเพียง 3 สีเท่านั้น คือ ขาว-น้ำตาล, ขาว-ดำ และขาว-เทา โดยที่ท่านก็ไม่เคยได้มีการกำหนดเลยว่าสีอย่างไรคือน้ำตาล, สีอย่างไรคือเทา ?(เพราะผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันมากมายว่า สีน้ำตาลไหม้, สีน้ำตาลเข้ม, สีเทาแก่, สีเทาอ่อน ฯลฯ)

¨   แนวทางของการคัดพันธุ์เพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ซึ่งค่อนข้างมีความสำคัญต่อการพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วเป็นอย่างมาก มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร ? แล้วถ้าสุนัขตัวที่ทำการคัดพันธุ์เพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์นั้นไม่ผ่าน มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร ?

¨   พ่อพันธุ์แต่ละตัวที่เคยมีมาจนถึงปัจจุบันมีการถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดีเด่น-ด้อยอย่างไรบ้าง ?

¨   จากบทความทางวิชาการในเรื่อง Genetic นั้น (ซึ่งเห็นมีอยู่มากพอสมควร) มีการนำมาประยุกต์ใช้กับสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วอย่างไร ?

¨   งานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วมีมาก-น้อยเพียงใด ? สมาคมฯ, ชมรมฯมีการประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อทำงานด้านงานวิจัยเกี่ยวกับสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วบ้างหรือไม่ ?

¨   ฯลฯ

 

ก็ตั้งคำถามซะหลายประเด็น อย่าคิดว่าเป็นการตั้งแง่ตั้งตัวเป็นคนเจ้าปัญหาหรือคอยแต่ทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองที่คอยมุ่งแต่ปัดแข้งปัดขาถ่วงความเจริญของวงการสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วนะครับ แต่ว่าการที่ได้ขีดเขียนบทความขึ้นมาในครั้งนี้ก็มีแต่เจตนาอันบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งจริงๆ เพียงแค่มุ่งหวังเห็นการเจริญเติบโต (ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนามหรือเป็นที่ระบายอารมณ์เพียงประเดี๋ยวประด๋าว เมื่อหมดความสนุก หมดผลประโยชน์ที่หวังว่าจะได้ก็ทิ้งขว้างเลิกราไป) ของวงการสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วเป็นไปอย่างเข้มแข็ง มั่นคง แข็งแรง เดินไปข้างหน้ามุ่งสู่เป้าหมายอย่างมั่นใจไม่ต้องคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเบื้องหลังและในระหว่างเดินทาง ไม่ล้มลุกคลุกคลานหัวร้างข้างแตก

 

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านที่ทำงาน(ไม่ใช่เล่น)หนักเพื่อสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้ทำงานที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ประสบความสำเร็จโดยเร็ว สู้ สู้ สู้ …

หมายเหตุ   บทความข้างต้นเป็นคนละบทความกับที่แนบไว้ที่หัวกระทู้ เชิญคลิกอ่านคำตอบได้ที่นี่ (ขนาด 66 kb, อาจต้องรอสักครู่)  Thai_Bangkaew_Dog_Today.doc

Click to enter http://www.bangkaew.com/elearning3

Bangkaew.net and Bangkaew.org are for sale
See details at https://sedo.com/search/?keyword=bangkaew